REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1941

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 60 - 1941.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_60.pdf

Download (126MB) | Preview

Abstract

APOR LÁSZLÓ: A budapesti egyetemi hallgatók 1937-1939. tanévekben végzett anthropologiai vizsgálatának eredményei 961 BALÓ JÓZSEF: A gyomorfekély kóroktana. Székfoglaló értekezés 546 BUZÁGH ALADÁR: A mesterséges kollagénrostok képződésének feltételeiről 107 CSORBA GYÖRGY: A rádióvonalak egyesített hosszúsági és szélességi interpolációs számtáblázatairól. Repülőgépek helyhatározásához 781 ENDRÉDY ENDRE - BRUGGER FRIGYES: A titán néhány színreakciójáról és fotometriai meghatározásáról 480 ENDRŐDI SEBŐ: Vasvári Miklós kisázsiai gyüjtőútjainak állattani eredményei. VI. Lemezescsápú bogarak 953 EPERJESSY GYÖRGY: A cuticularis excretioról. II. közlemény 469 FARKAS BÉLA: Adatok a Weber-féle készülék ismeretéhez a fürge csellén (Phoxinus laevis Agass.) végzett vizsgálatok alapján 599 FEKETE ZOLTÁN - ENDRÉDY ENDRE: A korláti bazalt petrológiai vizsgálata 865 GOMBÁS PÁL: A kvantumállapotok betöltési elvének statisztikai megfogalmazása alkáli atomok esetében és ennek alkalmazása az alkáli termek meghatározására 389 GOMBOCZ ENDRE: Kitaibel a növénygeografus, -ökológus és -szociológus. Székfoglaló értekezés 1016 ISSEKUTZ BÉLA, IFJ.: A vér oxigén-tartalmának mérése fényelektromos koloriméterrel 227 ISSEKUTZ BÉLA, IFJ.: A vérkeringés szerepe az izom-anyagcsere szabályozásában 201 JASKÓ SÁNDOR: Hegyszerkezettani megfigyelések a martonyi vasércelőfordulás környékén 535 KASZAB ZOLTÁN: Vasvári Miklós kisázsiai gyűjtőútjainak állattani eredményei. IV. Hólyaghúzó-bogarak (Meloidae) 689 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: A harmadrendű integrálható csoportokról 711 KERÉKJÁRTÓ BÉLA: Felületek kompakt csoportjainak meghatározása 17 KERPELY KÁLMÁN: Tanulmány a talaj vízkészletének és a termés nagyságának szoros kapcsolatáról. (Székfoglaló értekezés) 1000 KÓNYA ALBERT: A kálium-atom egyes termjeinek elméleti meghatározása 406 LIPKA ISTVÁN: Az Euler-féle háromszög a Bolyai-féle geometriában 91 LIPKA ISTVÁN: Néhány új jelváltási tétel 78 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: A nátriumhidrokarbonát, illetőleg a kalciumsók hatása felnőtt házinyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény illetőleg mészdús táplálkozás esetén 914 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: A takarmány különböző ásványi anyagtartalmának és különböző mészkiegészítésének hatása a malacok anyagforgalmára 634 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: Ammoniumklorid, illetőleg ammoniumfoszfát hatása felnőtt házinyulak ásványi anyagforgalmára mészszegény és mészdús táplálkozás esetén 910 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: Túlságosan mész-, illetőleg foszfordús táplálkozás befolyása malacok anyagforgalmára 639 MAUTHNER NÁNDOR: A primverin, az orvosi kankalin (Primula officinalis) főglukosidjának szintézise 458 MAUTHNER NÁNDOR: Az O. vanillin és az isovanillin katalitikus redukciója 463 MÖDLINGER GUSZTÁV: Histophysiologiai vizsgálatok a házinyúl pajzsmirigyén 650 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN - 'SIGMOND GYÖRGY: A kryolith-káliumkryolith-rendszer olvadási görbéje 378 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN: A leucit, KAlSi2O6, szerkezete 366 ORBÁN GYÖRGY: Valódi képek előállítása röntgensugarakkal sík kristályfelületen való reflexió útján 745 PEJA GYŐZŐ: A Nógrádi-medence geomorfológiája. (Adatok a pleisztocénkor tektonikájához) 312 RADOS GUSZTÁV: Egész együtthatós bilineár alak adjungált alakjainak elemi osztóiról 347 RADOS GUSZTÁV: Három pontjával meghatározott kör és négy pontjával meghatározott gömb egyenletéről 9 RÉDEI LÁSZLÓ: Konvex testek támasztó függvényéről 72 ROMWALTER ALFRÉD: Kapcsolatok a levegő és az élőlények történetében 153 SCHRÉTER ZOLTÁN: A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai képződményei és azok állatvilága. (Székfoglaló értekezés) 253 SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Antimon- és arzénásványok az ökörmező-vidéki flisből 504 SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Ásványtani vizsgálatok mármarosi ércelőfordulásokon 893 SZALAY SÁNDOR - ZIMONYI GYULA: Vizsgálatok néhány könnyű atommagnak a polónium alfa-sugaraival történő bombázását kisérő gamma-sugárzásról 137 SZÉKI TIBOR - LÁSZLÓ ÉVA: A glukose néhány új furancarbonsav származékáról 122 SZILÁDY ZOLTÁN: A Magyar Birodalom legyeinek synopsisa. VII. Talpaslegyek, Clythidae (Platypezidae) 643 SZILÁDY ZOLTÁN: A Magyar Birodalom legyeinek synopsisa. VIII. Lauxaniidae 941 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Dieudonné egyik tételéről 728 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Maximális indexű irreducibilis algebrai görbék a többméretű térben 57 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Maximális indexű reducibilis algebrai görbék a többméretű térben 41 SZTRÓKAY KÁLMÁN: Szulfidos érc-zárvány a gulácsi bazaltban 495 TIHANYI MIKLÓS: A Weber-féle resolvens szerkezete 100 TOKODY LÁSZLÓ: A cerusszit szerkezete és alakja 171 TÓTH LÁSZLÓ: A Collembolák bélcsatornája 679 VADÁSZ ELEMÉR: Ásványkiválások a tatabányai eocén barnakőszénképződésben 511 VARGA LAJOS: Néhány Balaton-vízi lebegő állatka szakaszos alakváltozásáról (cyclomorphosis). (Székfoglaló értekezés) 562 VERHOEFF, KARL W.: Északmagyarországi Diplopodákról 235 VITÁLIS ISTVÁN: Felszálló víz okozta veszély a mátraalji lignitbányászatban 844 WAGNER JÁNOS: Rendszertani tanulmányok magyarországi ragadozó tüdőscsigákon 666 ZEMPLÉN GÉZA - BOGNÁR REZSŐ: A linarin és pektolinarinnak szerkezete és szintézise 808 ZEMPLÉN GÉZA: A robinin-glükozidnak végérvényes szerkezete 831 ZEMPLÉN GÉZA: A szénhidrátkutatás újabb eredményei 429 ZIMMERMANN ÁGOSTON: A glomus caroticum összehasonlító anatómiájához 928 ZIMMERMANN GUSZTÁV: A bal elülső üres vena és maradványa 918

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 60. kötet, 1941.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:22
Last Modified: 21 Jan 2019 13:06
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4479

Actions (login required)

Edit Item Edit Item