REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1939

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 58 - 1939.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_58.pdf

Download (144MB) | Preview

Abstract

ÁBRAHÁM AMBRUS: A csigák bélcsatornájának mikroszkópikus beidegzése 560 BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: A kozmikus sugárzás puha és kemény komponensének irányeloszlása 720 BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: Meteorológiai tényezők hatása a kozmikus sugárzás záporaira 353 BARTA JÓZSEF: Az egyenletesen feszített és tetszőlegesen megterhelt lemezről 34 BÉKÉSY MIKLÓS: Parasita módon tenyésztett anyarozs hatóanyag tartalmáról 746 BOGSCH LÁSZLÓ: Adatok az Ervilia pusilla és Ervilia miopusilla fajok ismeretéhez 175 BUZA LÁSZLÓ: A lépfenebacillus vérsejtoldó hatása 191 BUZÁGH ALADÁR - ERÉNYI EDIT: Üledékek folyadékáteresztő- és folyadékfelszívó-képességéről 418 BUZÁGH ALADÁR: Az adszorpciós rétegek szerkezete és az adhézió folyékony közegekben. (Székfoglaló értekezés) 49 CHOLNOKY JENŐ: A Hold okozta légköri árapályról 869 CSÁSZÁR ELEMÉR: A hullámmechanikai perturbáció-számítás egyszerű megalapozása 709 ENTZ GÉZA - SEBESTYÉN OLGA: Biometriai variációs tanulmányok a balatoni Ceratium hirundinellán 232 ERDÉLYI ARTUR: A Sturm-Liouville-féle határértékfeladat sajátértékeiről 21 FINKEY JÓZSEF: A recski kékpala flotálása 632 FRÖHLICH PÁL - MISCHUNG ILONA: Vizsgálatok a szilárd festékfoszforok emissziójáról 951 GELEI JÓZSEF: A véglények idegrendszerének tagolódása 978 GELEI JÓZSEF: Tökéletes érzőelemek a magasabbrendű csillósok világában. II. Tanulmány az Euplotes- és Aspidisca-fajok érzékszervecskéiről 498 GOMBAY LAJOS: Vizsgálatok a szilárd festékfoszforok vezetőképességéről 362 HERRMANN MARGIT - ZOMBORY LÁSZLÓ: A Biharkapu (Portale) kristályos mészkövének telérkőzete 254 ISSEKUTZ BÉLA: Pajzsmirigy és idegrendszer. Székfoglaló értekezés 807 JELITAI JÓZSEF: Bolyai János 1849. május 13-án kelt jelentés-tervezete 732 JELITAI JÓZSEF: Önéletrajzi részletek Bolyai János üdvtanában 43 JUGOVICS LAJOS: Az elcsatolt nyugatmagyarországi Pál-hegy geologiai viszonyai és bazaltkőzetei 267 KASZAB ZOLTÁN: Vasvári Miklós kisázsiai gyűjtőútjainak állattani eredményei. II. Gyászbogarak (Tenebrionidae) 602 KOCH SÁNDOR: Adatok Rudabánya oxidációs övének ásványaihoz 892 KOLLER PIUS: Két Apodemus faj ivarkromoszómáinak differenciálódása 1004 KÖVESSI FERENC: Az élőlények fejlődése szabályozásának a magyarázata. IX. közlemény 836 LIPKA ISTVÁN: Kúpszelethálózatokról 28 MALÁN MIHÁLY: Papillaris minták vizsgálata hazai anyagon 795 MALÁN MIHÁLY: Tájékozódási kísérletek ikrekkel 474 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: A malacvér összetételének változása különböző ásványi anyagtartalmú takarmány hatására 186 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: Összehasonlító kísérletek különböző fajtájú és különbözőképpen takarmányozott malacokkal a rhachitis lényegének tanulmányozása során 774 MAREK JÓZSEF - WELLMANN OSZKÁR - URBÁNYI LÁSZLÓ: Védő és gyógyító kísérletek malacokon az úgynevezett D-vitaminlökéssel 771 MAREK JÓZSEF: Ásványianyagforgalmi zavarok kiváltotta csontbántalmak. Székfoglaló értekezés 453 MAUTHNER NÁNDOR: A 6-oxy-8-methoxycumarin szintézise 73 MAUTHNER NÁNDOR: Egy új glukogallussav szintézise 79 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN - SASVÁRI KÁLMÁN: A nádcukor ú. n. A és B módosulatainak röntgenográfiai vizsgálata 740 NEUBER EDE: Ifjúságunk egészségvédelme 430 PAPP FERENC: Néhány szarvaskői ásványról 942 PÁRDUCZ BÉLA: Örvénylő életmód és sessilizmus. II. 580 PRINZ GYULA: Közép-Ázsia ősi tönkfelszíne. (Székfoglaló értekezés) 99 RADOS GUSZTÁV: Adalék az unitárius helyettesítések elméletéhez 18 RADOS GUSZTÁV: Cyklikus unitárius helyettesítésekről 301 RADOS GUSZTÁV: Definit és semidefinit Hermite-alakok ismertető jeleinek elemi levezetése 676 RADOS GUSZTÁV: Hermite-alakok Kronecker-féle compositumáról 691 RADOS GUSZTÁV: Hermite-alakokról levezetett alakok 663 RADOS GUSZTÁV: Magyar szerzőnek két idegennyelvű művéről. [Jordán Károly] 697 RADOS GUSZTÁV: Semidefinit Hermite-alakokról 312 RADOS GUSZTÁV: Unitárius helyettesítés együtthatói között fennálló feltételi egyenletek függetlensége 9 SCHAFFER KÁROLY: A Tay-Sachs-féle betegség viszonya anyagcserebántalmakhoz 446 SCHAFFER KÁROLY: Beszámoló Pilsudski József agyvelejéről 818 SCHAFFER KÁROLY: Semmelweis lelkivilágáról 826 'SIGMOND ELEK - MADOS (KOTZMANN) LÁSZLÓ: A dinamikai talajtípusok szabatos meghatározása és gyakorlati térképekre való alkalmazása 907 SOÓ REZSŐ: A Nyírség vegetációja. III. A Nyírség pusztai növényszerkezetei 857 STILLER JOLÁN: A helgolandi Peritricha-fauna 575 SZALAY SÁNDOR: Megfigyelések a 15P31 és 7N14 atómmagok gerjesztett állapotain 337 SZÁVA-KOVÁTS JÓZSEF: A nedvesség klimarendszere 876 SZÉKESSY VILMOS: Horváth András, az első magyar entomologus élete és munkája 779 SZILÁDY ZOLTÁN: A Magyar Birodalom legyeinek synopsisa. VI. Therevidae 543 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Egyköpenyű maximális indexű felületek fajszáma 322 SZTRÓKAY KÁLMÁN: A gyöngyösoroszi-i ércelőfordulás mikroszkópiai vizsgálata 928 TIHANYI MIKLÓS: A Lagrange-féle resolvens általánosítása 702 VÁLY FERENC - PEKÁRY PÁL: Táplálás hatása az enzimek mennyiségére. Vizsgálatok a búzanövény katalázáról 755 VENDL ALADÁR: A szarvaskői wehrlitről 615 VENDL MIKLÓS: Bentonit (kallóföld) a fertőrákosi lajtamészkőből 84 VITÁLIS ISTVÁN: Magyarország széntermelése 643 VITÁLIS ISTVÁN: Magyarország szénvagyona 142 ZEMPLÉN GÉZA: A "rubierythrinsav"-nak, a festőbuzér főglükozidjának szintézise 404 ZEMPLÉN GÉZA: A primveróznak és származékainak új, kiadós szintézise 66 ZEMPLÉN GÉZA: Az izoprimveróznak, az alfa-1-d-xylosido-6-d-glükóznak, a primveróz alfa-izomérjének és származékainak szintézise 380 ZILAHI-SEBESS GÉZA: A Heleidák ivarszerveiről 965 ZIMMERMANN ÁGOSTON: A fasciák functionalis szerkezetéről 196 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok a cseplesz összehasonlító anatomiájához és fejlődéstanához 216

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 58. kötet, 1939.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:22
Last Modified: 21 Jan 2019 12:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4476

Actions (login required)

Edit Item Edit Item