REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1937

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 55 - 1937.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_55.pdf

Download (146MB) | Preview

Abstract

BARNÓTHY JENŐ - FORRÓ MAGDOLNA: Meteorologiai és mágneses tényezők hatása a kozmikus sugárzásra. I. 549 BARTA JÓZSEF: Változó keresztmetszetű nyomott rúd rugalmas kihajlásáról 840 BULLA BÉLA: Terraszok és szintek a Duna jobbpartján Dunaadony és Mohács között 209 CSÁSZÁR ELEMÉR: A röntgen-sugárzás energiájának mérése. III. rész 366 FEHÉR DÁNIEL: Az alföldi homokos talajok biochémiai vizsgálata, tekintettel a fásításra 149 FEJÉR LIPÓT: Hatványsorok többszörösen monoton együtthatósorozattal 11 FILARSZKY NÁNDOR: Idegenföldi Charafélék határozása 500 GOMBÁS PÁL: A szilárd krypton állandóinak elméleti meghatározása 522 GOMBÁS PÁL: A potenciális és kinetikus energiaváltozások közelítő összefüggéséről atomi rendszerek kölcsönhatásánál 536 GRÓH GYULA - WELTNER MARGIT - SZÉLYES LAJOS: További spektrofotométeres és chemiai vércsoportvizsgálatok 663 KENYERES BALÁZS: Sachliche Beweise bei der Klärung von Todesfällen című könyvének és a törvényszéki orvostan újabb irányának ismertetése 305 KONEK FRIGYES: A hydrocinchonin vagy cinchotin jódmethylátjai 490 KONEK FRIGYES: Adatok a spartein és a vele rokon szerkezetű csillagfürt alkaloidok kémiájához 473 KUTASSY ENDRE: A legrégibb fosszilis gyöngy és sérülésnyomok egy triaszkori megaloduson 1041 LIPKA ISTVÁN: Dirichlet-sorok és hatványsorok szingularitásairól 288 M. ZEMPLÉN JOLÁN: At atmoszférikus oxigén-sávok Zeeman jelenségéről 397 MANNINGER REZSŐ - MARCIS ÁRPÁD: Kísérletek az Aujeszky-féle betegség ragályanyagával 248 MANNINGER REZSŐ: A Newcastle-i betegség ragályanyagának tulajdonságairól 241 MAURITZ BÉLA - HARWOOD, H. F.: A balatoni Szentgyörgy-hegy bazaltja 927 MAURITZ BÉLA - HARWOOD, H. F.: A celldömölki Sághegy bazaltos kőzete 974 MAURITZ BÉLA - HARWOOD, H. F.: A Tátika-csoport bazaltos kőzetei 91 MAURITZ BÉLA: A halápi és gulácsi bazalt hólyagüregeiben keletkezett ásványok 959 MAUTHNER NÁNDOR: A homo o. veratrumaldehid szintézise és az o. veratrumaldehid egy új előállítási módja 698 MAUTHNER NÁNDOR: Egy új pyrogallolaldehyd szintézise 202 MAUTHNER NÁNDOR: Vizsgálatok a tetroxybenzolokról 466 MIHAILICH GYŐZŐ: A meleg befolyása a bauxitcement-beton szilárdságára. (Székfoglaló értekezés) 40 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN: A hidrogén túlfeszültsége higanykatódon 708 NEUGEBAUER TIBOR: A van der Waals-erők számítása 434 NEUGEBAUER TIBOR: Az ionok deformációjának kiszámítása a Wurtzitrácsban 425 ORSÓS ISTVÁN: Die Gliaarchitektonik der Gehirnhemisphaeren des neugeborenen Menschen 1132 PALIK PIROSKA: A pusztaszentjakabi tó algái 616 RADOS GUSZTÁV: Adalék a binom kongruenciák elméletéhez 333 RADOS GUSZTÁV: Adalékok a Gauss-féle számtest elméletéhez 266 RADOS GUSZTÁV: Egy prímideál-modulusra vonatkozó numerikus kongruenciáról 647 RADOS GUSZTÁV: Összetett modulusok primitív gyökei a Gauss-féle számtestben 344 ROTARIDES MIHÁLY: A csigák helyváltoztatásának morphológiai alapvonalai 121 ROZLOZSNIK PÁL: A Bihar-hegycsoport tektonikai helyzete a Kárpátok rendszerében. (Székfoglaló értekezés) 56 SCHMID REZSŐ - GERŐ LORÁND: A szénoxidmolekula energiaállapotairól I. 727 SCHMID REZSŐ - GERŐ LORÁND: A szénoxidmolekula energiaállapotairól II. 767 SEBESTYÉN OLGA: A Hydramoeba hydroxena (Entz) Reynolds életmódjáról (táplálkozás, betokozódás) 885 'SIGMOND ELEK: Jelentés a III. Nemzetközi Talajtani Kongresszus néhány kiemelkedőbb tudományos eredményéről 256 SZABÓ ZOLTÁN: Dolgozatok a nem izoterm galvánelemekről 802 SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA: Önmagában zárt orthogonális függvényrendszer szorzótáblázatáról 598 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Többméretű térben fekvő többmenetű görbékről 564 SZŐKEFALVI-NAGY GYULA: Többméretű terekben fekvő maximális indexű görbékről 574 SZTRÓKAY KÁLMÁN: Diszperitasfok-változások vulkáni tufák iszapolásánál 996 TIHANYI MIKLÓS: Weber-féle resolvensek szorzása 189 TOKODY LÁSZLÓ: Kristálytani vizsgálatok magyarországi kvarcokon 1021 VEREBÉLY TIBOR: A daganatok szerepe az életfolyamatok szabályozásában (Székfoglaló értekezés) 1060 VITÁLIS ISTVÁN: A nagytétényi fullerföld és bányászata 1007 WOLSKY SÁNDOR: Szénmonoxid hatása Drosophila bábok oxigénfogyasztására 915 ZEMPLÉN GÉZA: A "neolinarin"-ról, a Linara vulagrisnak új glükozidjáról 688 ZEMPLÉN GÉZA: A trehalóznak egy egyszerű előállításmódja 695 ZEMPLÉN GÉZA: Acetylezett szénhidrátok elszappanosítása 456 ZIMMERMANN ÁGOSTON: Adatok a macska veséjének anatomiájához 873 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok a koponyaüreg összehasonlító csonttanához (A kutya koponyájának belső reliefje) 847 ZINNER ERNŐ: Regiomontanus Magyarországon 296

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 55. kötet, 1937.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:21
Last Modified: 21 Jan 2019 10:27
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4473

Actions (login required)

Edit Item Edit Item