REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1930

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 47 - 1930.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_47.pdf

Download (97MB) | Preview

Abstract

ABONYI SÁNDOR: Kísérletek a selyemhernyónak (Bombyx mori L.) műtápszerekkel való tenyésztésére. (Előzetes közlemény) 363 ÁBRAHÁM AMBRUS: A kutya orrabőrének idegvégkészülékei 597 BAY ZOLTÁN: Nagyintenzitású áramlökések ritkított gázokban 579 DARÁNYI GYULA: A bakterium-spora helyzete a fajfenntartási folyamatok egy új beosztásában 554 FEHÉR DÁNIEL - BOKOR REZSŐ: Vizsgálatok a magyarországi szíkes talajok mikrobiológiai tevékenységéről 280 FEHÉR DÁNIEL: Vizsgálatok az erdőtalaj egyes biológiai tényezőinek időszaki változásairól 627 FILARSZKY NÁNDOR: A budai hőforrások nyílt vizeinek Chara-féléi és néhány más érdekesebb, ritka algafaja 662 FRANZENAU ÁGOSTON - TOKODY LÁSZLÓ: Binnentali pirit és barit 563 FRANZENAU ÁGOSTON - VENDL MÁRIA: Újabb adatok a magyarországi kalcitok ismeretéhez 11 FRÖHLICH PÁL: A foszforescencia egy új törvényszerűsége 89 GRÓH GYULA: A Beer-féle törvény vizsgálata a jód ibolyaszínű oldatain 152 GRÓH GYULA: Kinetikai vizsgálatok a jód és erukasav addiciójáról, a jód szolvatációjáról és a hatatomos jódmolekulákról 163 GYULAI ZOLTÁN: Adalék az ionvezetés mechanizmusának ismeretéhez 780 KLUG LIPÓT: Kúpszeletekre és másodrendű felületekre vonatkozó néhány tétel általánosítása 120 KOCH SÁNDOR: Néhány bismut-ásvány Vaskőről 229 KONEK FRIGYES: A papaverin (és laudanosin) technikai előállításának problémája 798 KONEK FRIGYES: Egy homo-iso-papaverin (és laudanosin) szintézise és pharmako-dynamikai hatása. I. 789 KUTASSY ENDRE: A Heterastridiumok előfordulása a magyarországi triaszban 397 MANNINGER REZSŐ - LÁSZLÓ SÁMUEL: Vizsgálatok a száj- és körömfájás virusának úgynevezett pluralitásáról 347 MAUTHNER NÁNDOR: A glükoacetosyringon és a glükosyringaldehyd szintézise 265 MAUTHNER NÁNDOR: Vizsgálatok a gamma resorcylsavról. II. 274 MORAWETZ KÁROLY: R Scuti fényváltozása (1795-1927) 413 SZ. NAGY GYULA: Érintőszingularitásnélküli végesben fekvő síkgörbékről 703 NAGY L. JÓZSEF: Röntgensugarak diszperziója CuSO4 kristályokban. (Előzetes jelentés) 80 OBLÁTH RICHARD: A prímszámok eloszlásáról 260 PATAI LÁSZLÓ: Vizsgálatok az alefsorozatról 726 PUTNOKY LÁSZLÓ - BOBEST BÉLA: Permanganátok új előállítása 761 PUTNOKY LÁSZLÓ: Permangánsav közvetlen elektrochemiai előállítása manganosó-oldatból 742 RADOS GUSZTÁV: Magasabbrendű quadraturák 181 SCHAFFER KÁROLY: Újabb felfogás a családi vakságos idiotaság kórszármazásáról 238 SCHMID REZSŐ - FARKAS DÉNES - KŐNIG THEODORA: Újabb vizsgálatok az NO-béta- és -gamma-sávok szerkezetéről 495 SCHMID REZSŐ: A mágneses tér befolyásáról az NO-béta-sávok vonalaira; az NO-delta-sávok kettős karakteréről 389 SCHMID REZSŐ: A nitrogénoxid delta-sávjairól 544 SCHMID REZSŐ: A nitrogénoxid sávjainak intenzitásviszonyairól 376 SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Az üledékes kőzetek strukturájáról 587 SZÉLL KÁLMÁN: A kétatomú gázok rotációs energiájának ingadozásáról 199 SZENTPÉTERY ZSIGMOND: Szarvaskő vidékének oligoklászkőzetei 442 TOKODY LÁSZLÓ: A kősó rombdodekaederes translációjáról 253 TOKODY LÁSZLÓ: Chalkopirit Ó-Radnáról 247 TREER MÓR FERENC: A folyadék sebesség-eloszlása négyszögkeresztmetszetű csövekben 616 VENDL ALADÁR: A büdöspesti paleolitos szilánkok kőzettani vizsgálata 478 VENDL MÁRIA: Újabb vizsgálatok krassószörénymegyei kalcitokon 107 ZECHMEISTER LÁSZLÓ - CHOLNOKY LÁSZLÓ: Néhány őszi bogyó festékének chemiai vizsgálata 219 ZEMPLÉN GÉZA - MÜLLER SÁNDOR: Tanulmányok az alizaringlükozidról, és az alizarinbiozidokról 51

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 47. kötet, 1930.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:20
Last Modified: 21 Jan 2019 08:10
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4464

Actions (login required)

Edit Item Edit Item