REAL-J

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 29 - 1911.

[img]
Preview
Text
MatematikaiTermTudErtesito_29.pdf

Download (99MB) | Preview

Abstract

BERNÁTSKY JENŐ: A hazai Iris-félék rendszere 543 DADAY JENŐ: Adatok a Phyllopoda anostraca alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez 171 DADAY JENŐ: Adatok a Mermithidae-család édes vízben élő fajainak ismeretéhez (II-V. tábla) 156 DÁVID LAJOS: Az algebrai iteratio matrixairól 450 Ifj. ENTZ GÉZA: Hydrát pusztító amoeba (VII. és VIII. tábla) 844 FARKAS GYULA: Alapvetés az elektromosság és mágnesség folytonossági elméletéhez 779 FEKETE LAJOS: Az északi szélesség hatása a fafajok természetes elterjedésének magassági határaira Magyarországon 984 FEKETE MIHÁLY: A széttartó végtelen sorok elméletéhez 725 FÉNYI GYULA: A légnyomás évi és napi menete Kalocsán 324 FUCHS DÉNES: Az éhezés hatása a formollal titrálható anyagok kiválasztására 559 FEKETE MIHÁLY: A formollal titrálható anyagok kiválasztásának nagyobb vérvesztés után tapasztalható megváltozásáról 596 HERMANN IMRE: Adatok a fehér fénynek színes fényhatást gyöngítő képességéhez és a kontraszt elmélethez 1133 HILLEBRAND JENŐ: A répáshutai Balla-barlangban talált diluvialis gyermekcsontokról 966 HIRSCH FERENCZ: Vízben oldott jód és jódkálium egyensúlyának vizsgálata spectrophotometrikus módszerrel 1011 HOLLENDONNER FERENCZ: Új adatok a lúcz- és vörösfenyő fájának összehasonlító szövettanához 991 HORVÁTH GÉZA: A Polyctenidák biologiai alkalmazkodása 107 KONKOLY THEGE MIKLÓS: Üstökösök spektroskopos megfigyelése 378 KÖNIG DÉNES: Vonalrendszerek kétoldali felületeken 116 KÖNIG DÉNES: A vonalrendszerek nemszámáról 351 KÖVESSI FERENCZ: A növényi szőrök nitrogén-assimilálási képességéről (IX. tábla) 889 LENHOSSÉK MIHÁLY: A ganglion ciliare-ről 27 LENHOSSÉK MIHÁLY: A zonula ciliaris fejlődéséről 647 LŐRENTHEY IMRE: Ujabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékének geologiájához 122 LŐRENTHEY IMRE: Ujabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékének geologiájához 521 LŐRENTHEY IMRE: Palaeontologiai újdonságok magyarország harmadidőszaki üledékeiből (XIV.—XVI. tábla) 1117 LŐW MÁRTON: Adatok a felsőbányai realgár kristálytani ismeretéhez (VI. tábla) 838 MAUTHNER NÁNDOR: A glykosyringasav synthesise 40 MAUTHNER NÁNDOR: Egy új gallacetophenontrimethylaether synthesise 44 MAUTHNER NÁNDOR: A pentamethyldigallussavmethylester synthesise 733 MAUTHNER NÁNDOR: A glukovanillinsav és a glukoparaoxybenzoesav synthesise 978 MÉHELY LAJOS: A meggátolt fejlődés (epistasis) jelentősége a fajkeletkezésben 5 MÉHELY LAJOS: Szervezeti rendellenességek mint a származástan útmutatói 220 NAGY LÁSZLÓ: A bélcsatorna szöveti fejlődése, különös tekintettel a felszín és a mirigyek alakulására 789 OLTAY KÁROLY: Nehézséggyorsulás-mérések Budapesten 235 ORTVAY RUDOLF: Néhány folyadék dielektromos állandójáról magas nyomásnál 748 RADOS GUSZTÁV: A magasabbfokú kongruencziák elméletéből 818 RIESZ MARCZEL: Megadott Dirichlet-sor folytatásának analitikai előállítása 289 RICHTER ALADÁR: Két új schizaeáról és a schizaeák lophidium-algenusa néhány tagjának származás- és alkattani viszonyairól (X.-XIII. tábla) 1082 CHILBERSZKY KÁROLY: Adatok a Penicillium alak- és élettanához (I. tábla) 95 SCHLESINGER LAJOS: A lineáris diflferencziálrendszerek elméletéhez 199 SCHLESINGER LAJOS: A lineáris diflferencziálrendszerek elméletéhez 357 SCHLESINGER LAJOS: A valós integrálnak egy Jacobi-féle általánosításáról 308 SELÉNYI PÁL: Adalékok az üvegrácson elhajlított fény polárosságának elméletéhez 49 SELÉNYI PÁL: A Wiener-féle és a recziprok interferenczia-jelenségekről 607 SZILÁRD BÉLA: Elektromos hullámok kiáramlása fémekből 80 SZILÁRD BÉLA: Készülék a Röntgen-sugaraknak absolut egységekben való mérésére, főképen therapiai czélokra 252 SZŰCS JÓZSEF: A növényi sejtek elektrolyt-felvétele és az adsorptio 264 TANGL FERENCZ: A vese munkája és a tápláló anyagok «dynamikai hatása 1032 TERKÁN LAJOS: A levegő photographikus extinctiója a különböző hullámhosszaknál 419 TERKÁN LAJOS: A hold fényessége az 1910 november 16-iki holdtöltekor és teljes holdfogyatkozáskor 435 TOMOR LÁSZLÓ: A normális, a sertéspestises és a sertéspestis ellen immunizált sertések serumának physikalis-chemiai vizsgálata 877 TUZSON JÁNOS: Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai (térképpel) 564 TUZSON JÁNOS: A Zsilvölgy egy új harmadkori növénye 835 UDRÁNSZKY LÁSZLÓ: A fájdalom egységértékének kérdése 147 WESZELSZKY GYULA: A Keszthely-hévízi tó termékeinek chemiai analysise 349 WITTMANN FERUNCZ: Csillapodásnélküli és csillapított rezgésjelenségek kísérleti vizsgálata 939 ZEMPLÉN GYŐZŐ: Vizsgálatok a gázok belső súrlódásáról 651

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 29. kötet, 1911.
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika
Q Science / természettudomány
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 12 Jul 2015 12:19
Last Modified: 18 Jan 2019 07:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/4444

Actions (login required)

Edit Item Edit Item