REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1961

Archaeologiai Értesítő, 88 - 1961.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1961_088.pdf

Download (350MB) | Preview

Abstract

1961 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 DOBROVITS ALADÁR: Oroszlán Zoltán 70 éves 11 TANULMÁNYOK 15 CSALOG JÓZSEF: Adatok a badeni (péceli) nép kocsitemetkezéseihez és életformájának kérdéséhez 15 ALFÖLDY GÉZA: Studia Pannonica 31 CS. SÓS ÁGNES: Újabb avarkori leletek Csepel szigetről 40 CSEMEGI JÓZSEF: A ládi kőbálvány-töredék 60 BARTHA ANTAL - ERDÉLYI ISTVÁN: Népvándorláskori régészetünk módszertani és elméleti kérdéseihez 76 KÖZLEMÉNYEK 85 MANCEVICS, A. P.: A Kalitva folyó melletti kurgán 85 NOVÁKI GYULA: A balatonföldvári későkelta földvár 89 KÁKOSY LÁSZLÓ: A császárkori Thoth kultusz problémájához 97 HAJNÓCZI GYULA: Római épületemlékeink műemlékvédelmi és műszaki kérdései 100 ERDÉLYI ISTVÁN: Újabb adatok a tarsolylemezek stílusának elterjedéséhez Kelet-Európában 103 MEGAY GÉZA: Honfoglaláskori temető Miskolc északkeleti határán 108 KAMPIS ANTAL: A feldebrői pásztorbot 117 KALMÁR JÁNOS: Ingelri kard a Történelmi Múzeumban 123 KOZÁK KÁROLY: Jelentés a celldömölki középkori bencés apátsági templom feltárásáról 124 KISS ÁKOS: Aynard-várának egykori helye 130 SZEMLE 134 BANNER JÁNOS: Beszámoló az U. I. S. P. P. Állandó Bizottságának prágai üléséről 134 HARMATTA JÁNOS: Beszámoló a XXV. Nemzetközi Orientalista Kongresszusról 135 VARGA EDIT: Beszámoló a XXV. Nemzetközi Orientalista Kongresszus Egyiptológiai Szekciójának munkájáról 137 SALAMON ÁGNES: A szegedi új régészeti kiállítás 1969 139 KOREK JÓZSEF: Dorogi Múzeumbarátok Köre 140 B. THOMAS EDIT: Külföldi régészeti hírek 141 RADOCSAY DÉNES: Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1959-1960.. évi működéséről 142 BERÉNYI LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1960. évben 143 IRODALOM 144 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XI. kötet 144 L. KOVRIG ILONA: Fettich, N., A Szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet 145 RÓZSA GYÖRGY: Magyar Műemlékvédelem 1949-1959 147 VÉRTES LÁSZLÓ: Ehringsdorf, Taubach, Weimar lelőhelyeinek feldolgozása az Altthüringen köteteiben 148 GAZDAPUSZTAI GYULA: E. I. Krupnov, Az Északkaukázus őstörténete 149 GÁLDI LÁSZLÓ: V. Georgijev, A trák nyelv 150 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: F. Krauss, Die Tempel von Paestum 152 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: F. Willemsen, Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels 152 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: W. Züchner, Über di Abbildung 153 ALFÖLDY GÉZA: Új irodalom Pannónia és a lengyel területek közötti kapcsolatokról 154 B. THOMAS EDIT: P. Karnitsch, Die Reliefsigillata von Ovilava 156 KISS ÁKOS: A. Rumpf, Stilphasen der spätantiken Kunst 157 BÓNA ISTVÁN: W. U. Guyan, Das alemannische Gräberfeld von Beggingen-Löbern 158 BÓNA ISTVÁN: H. Schoppa, Die fränkischen von Weilbach 158 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1960 159 1961 / 2. füzet 175 TARTALOMJEGYZÉK 176 TANULMÁNYOK 179 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A Brygos-festő egy új kylixe 179 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: A Sarapis-kliné kérdéséhez 184 MÓCSY ANDRÁS: A Mons Claudius 192 FITZ JENŐ: Ti. Claudius Claudianus cursus honorumához 194 ERDÉLYI GIZELLA: Adatok a pannóniai sír-aediculákhoz 198 BÓNA ISTVÁN: Az újhartyáni germán lovassír 206 KÖZLEMÉNYEK 224 MÉSZÁROS GYULA: Preszkíta lándzsahüvely Kakasdról 224 P. BUÓCZ TERÉZIA: Korarómai sírok a szombathelyi Rumi úton 233 BÍRÓ ENDRE: Győr-nádorvárosi koracsászárkori sírok 254 KÁDÁR ZOLTÁN: C. Sempronius Marcellinus savariai sírköve 263 SZENTLÉLEKY TIHAMÉR: Örvényesi Minerva fej 267 SPRINCZ EMMA: Mercurius bronzszobrocskája Szőnyből 272 KANOZSAY MARGIT: Petronia Severina szarkofágja Brigetioból 275 B. VÁGÓ ESZTER: Későrómai sírok Intercisában és Bölcskén 278 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: Egy újabb thráciai veretű bronzmedália Brigetióból 287 SZEMLE 289 PAPP LÁSZLÓ: Dombay János (1900-1961) 289 GAZDAPUSZTAI GYULA: Korai vaskori leletek a kaukázusi gyűjteményekben 290 MAKKAY JÁNOS: A tépei avar fejedelmi lelet előkerülésének körülményei 292 ERDÉLYI ISTVÁN: Új magyarországi rovásfelirat 293 B. THOMAS EDIT: Külföldi régészeti hírek 294 NÉMETH ENDRE: Régészeti hírek 295 Archäologische Forschungen im Jahre 1960 296 IRODALOM 316 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XI. kötet 316 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Acta Historiae Artium 6. kötet 317 KALICZ NÁNDOR: J. Domay, Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony 318 G. SÁNDOR MÁRIA: Genthon, I., Magyarország művészeti emlékei 1. Dunántúl 319 MOZSOLICS AMÁLIA: H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen 320 KALICZ NÁNDOR: S. Foltiny, Velemszentvid, ein urzeitliches Kulturzentrum in Mitteleuropa 321 ERDÉLYI ISTVÁN: Ju. Zadneprovszkij, Az osi terület déli rajonjainak régészeti emlékei 323

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 88. ÉVFOLYAM (1961)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:14
Last Modified: 06 Mar 2017 09:37
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/359

Actions (login required)

Edit Item Edit Item