REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2009

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 170 (1-12) - 2009. ISSN 0025-0325

[img]
Preview
Text
2009-01.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-02.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-03.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-04.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-05.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-06.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-07.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-08.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-09.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-10.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-11.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2009-12.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_2009.txt

Download (24kB)

Abstract

2009 / 1. sz. 1 SEMSEY ANDOR, A MAGYAR TUDOMÁNY NAGY MECÉNÁSA ÁDÁM JÓZSEF: Bevezető MAROSI ERNŐ: A Magyar Tudományos Akadémia egy régi jótevője, Semsey Andor PAPP GÁBOR - KECSKEMÉTI TIBOR: Egy nagy mecénás páratlan adományai a nemzet múzeumának (Semsey Andor és a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-Őslénytára) KORDOS LÁSZLÓ: Semsey Andor és a Földtani Intézet VÁSÁRHELYI TAMÁS: Mecénástól mecénásig: Semsey Andor és Herman Ottó viszonyáról HÁLA JÓZSEF: Semsey Andor, a magyar néprajztudomány mecénása POZSONYI JÓZSEF: Egy tudománypártoló földbirtokos - Semsey Andor ÖKOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETI GONDOK KERTÉSZ MIKLÓS - VIDA GÁBOR: Bevezető TÖRÖK KATALIN: A Föld ökológiai állapota és perspektívái MOLNÁR ZSOLT - BARTHA SÁNDOR - HORVÁTH FERENC - BÖLÖNI JÁNOS - BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN: Növényzeti örökségünk állapota és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA-adatbázisa alapján BÁLDI ANDRÁS - SZÉP TIBOR: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövője TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS: Környezeti problémák: a generalisták és a társadalmi dimenzió hiánya ANYANYELVÜNK EURÓPÁBAN KISS JENŐ: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit BŐSZE PÉTER: A magyar orvosi nyelv fejlesztése: lehetőségek, kötelességek TANULMÁNY MÉSZÁROS SÁNDOR - SZABÓ GÁBOR: A doktorképzés (PhD) elvei és gyakorlata hazánkban és az OECD-országokban TUDÓS FÓRUM RÓZSA LAJOS - PAPP LÁSZLÓ: A csoportmunka eredménye mint egyéni érdem - és egyéb megjegyzések a Köztestületi Publikációs Adattár használatáról SIPOS JÚLIA: A Magyar Tudomány Ünnepének központi gondolata: A tudomány az élhető Földért VÉLEMÉNY, VITA KOZÁR FERENC: Hozzászólás Kádár Imre Vélemény a mezőgazdasági kutatások támogatásáról című cikkéhez - Javaslatok az agrárkutatás-fejlesztési stratégiához MEGEMLÉKEZÉS MÁTÉ ANDRÁS: Ruzsa Imre (1921-2008) JÉKI LÁSZLÓ - GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE STEMLER GYULA: Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés története ANTOS ZSOLT: A felvilágosodás álmai és árnyai PERECZ LÁSZLÓ: Kovács Gábor: Az utolsó kísértés - változatok a hatalomra 2009 / 2. sz. 133 TUDOMÁNYOS EMLÉKÜLÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK 140. ÉVFORDULÓJÁN PÓK ATTILA: A Magyar Történelmi Társulat száznegyven éve - 1867-2007 OROSZ ISTVÁN: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstől a rendszerváltásig MANN MIKLÓS: Kiemelkedő személyek, kiemelkedő teljesítmények a Történelmi Társulat történetében NAGY PÉTER TIBOR: Történészdiplomások a két világháború között SZABOLCS OTTÓ: A Magyar Történelmi Társulat tanári tagozatáról NAGY LÁSZLÓ: A Magyar Történelmi Társulat történetének forrásai VONYÓ JÓZSEF: A Társulat regionális és helyi szervezetei TANULMÁNY RÉDEI KÁROLY - CSIHA IMRE - VEPERDI IRINA: Energiaerdők, faültetvények, új területhasznosítási lehetőségek PÁLFFY GÉZA: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma? TOMKA BÉLA: Jóléti államok az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok? PALLÓ GÁBOR: Fiatal kutatók tevékenységének erőtere: a magyar tudományrendszer vázlata FÓRIS ÁGOTA: Magyar Terminológia - egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása VÉLEMÉNY, VITA BAZSA GYÖRGY: Laikus észrevételek a magyar jogi felsőoktatás kontextusaihoz REMÉNYI KÁROLY: Észrevételek Czelnai Rudolf akadémikusnak a Magyar Tudomány Ünnepén elhangzott, A levegő, vagyis a Föld légköre című előadásához CZELNAI RUDOLF: Válasz Reményi Károly észrevételeire JÉKI LÁSZLÓ - GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE VÁMOS TIBOR: Bátor könyv a rendszerek bonyolultságáról: Érdi Péter: Complexity Explained INZELT GYÖRGY: Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága 252 SZEKERES ANDRÁS MÁRK: Alfred North Whitehead: A természet fogalma 255 BOZÓ LÁSZLÓ: Mészáros Ernő: A levegő megismerésének története 258 TASNÁDI EDIT: Nagykunsági folklór - török folklór. Nagykunsági néprajzi tanulmányok 260 2009 / 3. sz. 265 DARWIN-ÉV Sipos Júlia interjúja Csányi Vilmossal TANULMÁNY MAGYAR LÓRÁNT - PÁSZTOR EMIL: Névtelen koponyák igazságügyi orvostani vizsgálata HUSZÁR ÁGNES: Női nyelv? Férfi nyelv? : Gendernyelvészet Magyarországon BOTOS JÓZSEF - BOTOS KATALIN: Az idősödés gazdasági hatásai - egy stratégiai jelentőségű kutatás vázlata ENYEDI GYÖRGY: Városi világ VENETIANER PÁL: Az újra meglátogatott szép új világ ILLÉS ERZSÉBET - ALMÁR IVÁN: Felsőlégköri kutatások az űrkutatás hajnalától napjainkig REMÉNYI KÁROLY: Az energiastratégia sarokpontjai TUDÓS FÓRUM TOLNAI MÁRTON - MOSONINÉ FRIED JUDIT - SOÓS SÁNDOR: Fiatal kutatók az MTA köztestületeiben VÉLEMÉNY, VITA MESTERHÁZY ÁKOS: Tudományfinanszírozás - pénzszórás mesterfokon SOLYMOSI FRIGYES: Tudomány, haza, haladás A JÖVŐ TUDÓSAI CSERMELY PÉTER: Előszó KISS GÁBOR - MENTLER MARIANN - SIPOS JÁNOS: A magyar társadalom a tehetség szolgálatában BALOGH LÁSZLÓ - DEBRECZENI ATTILA: A tehetségpontok első országos konferenciája Debrecenben JÉKI LÁSZLÓ - GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE ENYEDI GYÖRGY: A régiók Oroszországa - Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban SÁRI LÁSZLÓ: Korunk hőse, a pszichológus (Kinek az örömére?) LAPIS KÁROLY: Joseph G. Sinkovics: Cytolytic Immune Lymphocytes in the Armamentarium of the Human Host : Products of the Evolving Universal Immune System KISS JENŐ: Megjelenőben az Akadémiai Nagyszótár SZABADOS LÁSZLÓ: Földközelben a világűr 2009 / 4. sz. 397 TANULMÁNYOK PLÉH CSABA: Darwin és a modern pszichológia funkcionalista megközelítése FALUS ANDRÁS: A Semmelweis Genomikai Hálózat - Bevezető BENCZÚR MIKLÓS: Emberi természetes ölősejtek (NK genomikája és működése) BUJTOR LÁSZLÓ: A fosszilis és recens hidrotermális hasadékközösségek kutatásának bolygóközi vonatkozásai KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS - KISS JÁNOS BALÁZS: A felfedezői attitűd szerepe a gyógyszerkutatásban TÓTH ZOLTÁN: A légkör rövidhullámú sugárzás átbocsátásának hosszú távú változása Budapest felett PALÁNKAI TIBOR: Nemzet és globalizáció HORVÁTH LÁSZLÓ: Ismeretlen ógörög szöveg feltárása az Archimédés-palimpsestusban SZABÓ MÁTÉ: Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika intézményei : Az ombudsmani intézmény 200 éves évfordulójára és az "emberi jogok kelet-európai forradalmának" 20. évfordulójára UDOVECZ GÁBOR: Alkalmazkodási kényszer az élelem-energia-környezet összefüggésrendszerben TUDÓS FÓRUM TAKÁCS GÁBOR: Támogatott kutatócsoportok - alulnézetből JOLÁNKAI MÁRTON: Az Alpok-Adria tudományos együttműködés - a térség agrárkutatásának fóruma Kitüntetések MEGEMLÉKEZÉS VIDA GÁBOR: Koch Sándor (1925-2009) JÉKI LÁSZLÓ - GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE TISLJÁR ROLAND: Ezerarcú humor PERECZ LÁSZLÓ: Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia GOLDEN DÁNIEL: A megismerés új útjai LIPPAI CECÍLIA: Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek 2009 / 5. sz. 529 JÁTÉKELMÉLET SIMONOVITS ANDRÁS: Előszó FORGÓ FERENC: Mivel foglalkozik a játékelmélet? MÉRŐ LÁSZLÓ: Többszintes fogolydilemma CSEKŐ IMRE: Szavazáselmélet és mechanizmustervezés SOLYMOSI TAMÁS: Kooperatív játékok TASNÁDI ATTILA: Az internet játékelméleti modellezése VINCZE JÁNOS: Játékelmélet és gazdasági intézmények TANULMÁNY VINCZE ILDIKÓ: Gothard Jenő, a mérnök-tudós (1857-1909) KESSLER JENŐ: Madárevolúció: fajképződés, fajöltő, kihalás vagy változás? TUDÓS FÓRUM Csak szellemi erőtartalékaink mozgósítása jelenthet kitörési pontot a válságból : Interjú az MTA egy éve megválasztott elnökével KERTÉSZ JÁNOS: A Hirsch-index második deriváltja, avagy új távlatok a tudományos minősítés előtt VÉLEMÉNY, VITA SZENTES TAMÁS: Megjegyzések a válság gyökereiről és a kiutakról - a leegyszerűsítő nézetek és politikák ellenében VÁMOS TIBOR: Válság és rendszertudomány JÉKI LÁSZLÓ - GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE VARGA KÁROLY: Időhorizontok harca : Adalék a gazdasági világválság értelmezéséhez 2009 / 6. sz. 661 FÓKUSZBAN A MARKETINGFÖLDRAJZ SIKOS T. TAMÁS: A marketingföldrajz kialakulásáról és feladatairól SIMAI MIHÁLY: A globális láncok, a bevásárlóközpontok és a magyar piac KARSAI GÁBOR: A nehezén innen vagy túl? : Napjaink fogyasztásicikk-kereskedelméről BELUSZKY PÁL: A piramis alján : Szolgáltatások - kereskedelem a (kis)falvakban TOMCSÁNYI PÁL: A marketing földrajzi vonatkozásai - a mezőgazdaság szemszögéből HOFFMANN ISTVÁNNÉ: A termelő és az értékesítő közös feladata a fogyasztói érdekek szolgálata REKETTYE GÁBOR: A kereskedelmi márkák szerepe a versenyben KANDIKÓ JÓZSEF: Kódolt vásárló - behálózott fogyasztó KURUCZ MIKLÓS - LUKÁCS LÁSZLÓ - SIKLÓSI DÁVID - BENCZÚR ANDRÁS - CSALOGÁNY KÁROLY: Kapcsolatok és távolságok: a hazai vezetékes hívás-szokások elemzése TANULMÁNY SZÉPFALUSY PÉTER: Száz éve született Gombás Pál LAKATOS PÉTER: A természet csodája: középpontban a kalcium PALLÓ GÁBOR: Darwin utazása Magyarországon TUDÓS FÓRUM Közgyűlés FERENCZ GYŐZŐ: Az érintkezés mint metafora - Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka Felhívás A JÖVŐ TUDÓSAI CSERMELY PÉTER: Bevezető KERTÉSZ JÁNOS: Összefoglaló az Országos Köznevelési Tanácsnak a természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló ad hoc bizottságának munkájáról PAKSI VERONIKA - SZAPPANOS ÁGNES: A természettudományos kutatói pálya elindulása és a magánélet, a családalapítás összeegyeztetésének nehézségei MEGEMLÉKEZÉS LÁNG ISTVÁN: Harnos Zsolt (1941-2009) PACH JÁNOS: Jéki László (1942-2009) GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE NOVÁKY ERZSÉBET: Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból ROMSICS IGNÁC: Ormos Mária: Németország története a 20. században 2009 / 7. sz. 793 MOLEKULÁK TÉRBEN ÉS IDŐBEN MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN: Bevezető PERCZEL ANDRÁS: Gondolatok a "Molekulák térben és időben" mottó kapcsán CZUGLER MÁTYÁS: A röntgensugárzás szóródása: képalkotás atomi fölbontással MARTINEK TAMÁS: Távol a homokiralitástól, avagy a peptidomimetikumok önrendeződése SOMSÁK LÁSZLÓ: A szénhidrátkód HUSZTHY PÉTER - TÓTH TÜNDE: Koronaéter típusú királis gazdamolekulák enantiomer-felismerő képessége GÁSPÁRI ZOLTÁN: Fehérjék tánca TOMPA PÉTER: Rendezetlen fehérjék, amelyek új megvilágításba helyezik a szerkezet-funkció összefüggést ORBÁN MIKLÓS: Molekulák önszerveződése időben és térben: periodikus kémiai rendszerek TURÁNYI TAMÁS: Részletes reakciómechanizmusok felhasználásával elért sikerek a környezetvédelemben és a technológiában TANULMÁNY ORMOS MÁRIA: Válságok és megoldások történész szemmel GÁNÓCZY SÁNDOR: Hit, vallás és erkölcs : Darwin fejlődéselmélete és szellemi fejlődése keretében HAHNER PÉTER: In memoriam Abraham Lincoln KLINGHAMMER ISTVÁN - GERCSÁK GÁBOR: Reguly Antal észak-uráli térképezése KÉZSMÁRKI ISTVÁN: Magneto-optikai spektroszkópia a modern szilárdtestkutatásban - avagy a látható mágnesség TUDÓS FÓRUM Az MTA elnökségének nyilatkozata az éghajlatváltozással összefüggő hazai feladatokról A Pungor Ernő Asztaltársaság alapítói nyilatkozata Chern-érem MEGEMLÉKEZÉS SZATHMÁRY EÖRS: Gánti Tibor (1933-2009) GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE PERECZ LÁSZLÓ: Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács BITSKEY ISTVÁN: Gábor Tüskés-Éva Knapp: Germania Hungaria Litterata PLÉH CSABA: Bereczkei Tamás: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség; Sebes Anna: Emberállat - évmilliók lenyomata kapcsolatainkban 2009 / 8. sz. 925 VÁLTOZÓ PSZICHIÁTRIA - VÁLTOZÓ TÁRSADALOM PLÉH CSABA: Bevezető KÉRI SZABOLCS: A pszichiátriai betegség fogalma és értelmezése az újabb idegtudományi kutatások tükrében HARANGOZÓ JUDIT: A pszichiátria missziója a XXI. században TANULMÁNY HORVÁTH LAJOS: Intellektuális imposztorok? : Terminológiai fosztogatás az interdiszciplináris kutatásban PATTHY LÁSZLÓ: Az evolúció a genomprojektek fényében HÁRDI ISTVÁN: A terrorizmusról BUDAY-SÁNTHA ATTILA: A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai SOLYMOS REZSŐ: Erdészeti produkcióbiológiai kutatások - avagy rekviem a tartamkísérletekért GLÄNZEL, WOLFGANG: A tudománymetria hét mítosza - költészet és valóság BRAUN TIBOR: Egy tudományos kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index GYULAI JÓZSEF: Bánki Donát jubileuma MAGAS ISTVÁN: Válságtanulságok, rendszerhibák és az előrejelzés nehézségei MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT - RYBACH LÁSZLÓ - LENKEY LÁSZLÓ - HÁMOR TAMÁS - ZSEMLE FERENC: Fejlődési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításában, különös tekintettel a hazai adottságokra MEGEMLÉKEZÉS Mojzes Imre (1948-2009) GYULAI JÓZSEF: Mosonyi Emil (1910-2009) A JÖVŐ TUDÓSAI CSERMELY PÉTER: Bevezető BORSA JUDIT - POKOL GYÖRGY: Tehetségek és lehetőségek a Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán VÁZSONYI OTTÓ: Szakkollégium, tehetséggondozás, határon túli fiatalok KITEKINTÉS GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Ugrai János. Önállóság és kiszolgáltatottság : A Sárospataki Református Kollégium működése SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: Géczi János: A rózsa és jelképei - Az antik mediterráneum 2009 / 9. sz. 1057 NOAM CHOMSKY 80 ÉVES KENESEI ISTVÁN: Személyes hangú bevezetés KENESEI ISTVÁN: A 80 éves Chomsky jelentőségéről KIEFER FERENC: Chomsky és a nyelvi jelentés kutatása É. KISS KATALIN: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom BRÓDY MIHÁLY: Tökéletesség és elegancia a bionyelvészetben: megjegyzések SURÁNYI BALÁZS: Probléma-eltolódások a chomskyánus nyelvelméletben: a generatív nyelvészet ma SIPTÁR PÉTER: Chomsky, a fonológus? KÁLMÁN LÁSZLÓ: Chomsky hatása a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nyelvészetben (előadásvázlat) BÁNRÉTI ZOLTÁN: Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra: a mentálisan reális nyelvtan kérdése PLÉH CSABA: Chomsky és a pszichológia KELEMEN JÁNOS: A filozófus Chomsky TANULMÁNY SÁTORI GABRIELLA: A Schumann-rezonanciák mint a globális változások jelzőrendszere MÁRKUS RÓBERT - MÓCSAI ATTILA - KACSKOVICS IMRE - RAJNAVÖLGYI ÉVA: Az immunrendszer védelmi rendszerei Darwin evolúcióelméletének tükrében HARGITTAI ISTVÁN: Teller Budapesten HALMOS TAMÁS - SUBA ILONA: A depresszió kapcsolata a 2-es típusú diabétesszel és a metabolikus szindrómával GARAI LÁSZLÓ: A specifikusan emberi alapszükséglet GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE SZÉCSI GÁBOR: A filozófia mint tanítható gondolkodásmód és életforma - Boros János: Filozófia! BERÉNYI DÉNES: Hogyan fejlődött és hol tart a nukleáris tudomány? : Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből SCHLETT ISTVÁN: Jobboldali? Hagyomány? ENYEDI GYÖRGY: Versengő városok : A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői 2009 / 10. sz. 1189 A CSILLAGÁSZAT NEMZETKÖZI ÉVE SZABADOS LÁSZLÓ: Előszó ÁBRAHÁM PÉTER - KISS CSABA: A hideg Világegyetem varázslatos világa - csillagászat a rádión innen, a vörösön túl KERESZTURI ÁKOS: Asztrobiológia - modern szintézis a természettudományok között SZABÓ M. GYULA: Égboltfelmérések a Világegyetem megismerésének szolgálatában KISS L. LÁSZLÓ: Mire a Nap megvénül SZABADOS LÁSZLÓ: A csillagászat az űrbe települ - vagy mégsem? KOLLÁTH ZOLTÁN: Lehet-e száz év múlva is Csillagászat Nemzetközi Éve? HOMMAGE A M. ZEMPLÉN JOLÁN (1911-1974) FEHÉR MÁRTA: Bevezető Gazda István és Gheorghe Stratan írásához GAZDA ISTVÁN: M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól STRATAN, GHEORGHE: Észrevételek Galilei Dialogo-jának román és magyar változatáról TANULMÁNY JÓZAN PÉTER: Halálozási viszonyok és életkilátások a 21. század kezdetén a világ, Európa és Magyarország népességében INTERJÚ Nem igazán ember, aki nem művelt : Várkonyi Benedek beszélgetése Ritoók Zsigmonddal TUDÓS FÓRUM Kitüntetések az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából LOVAS REZSŐ: Szalay Sándor emlékezete Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság állásfoglalása az éghajlatváltozásról és az ezzel összefüggő feladatokról MEGEMLÉKEZÉS VÉRTES ATTILA: Kálmán Erika (1942-2009) KOCSIS KÁROLY: Marosi Sándor (1929-2009) KIEFER FERENC - KELEMEN JÁNOS: Julius Moravcsik (1931-2009) JERMY TIBOR: Sáringer Gyula (1928-2009) GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE VALUCH TIBOR: Van-e Európának társadalomtörténete? NOVÁKY ERZSÉBET: Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból 2009 / 11. sz. 1331 NYELVHASZNÁLAT ÉS JOGI SZABÁLYOZÁS A TUDOMÁNY TÜKRÉBEN : AZ MTA SZÉKHÁZÁBAN 2009. AUGUSZTUS 19-ÉN TARTOTT KONFERENCIA ELŐADÁSAI KENESEI ISTVÁN: Bevezető SÓLYOM LÁSZLÓ: Köszöntő beszéd PÁLINKÁS JÓZSEF: Megnyitó CSERNICSKÓ ISTVÁN: A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában HORVÁTH ISTVÁN: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában KORHECZ TAMÁS: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban - Szerbiában : Jog és gyakorlat SZOTÁK SZILVIA: Törvényes garanciák és gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében SZABÓMIHÁLY GIZELLA: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben SZARKA LÁSZLÓ: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága Kérdések és hozzászólások SZÁZ ÉVE SZÜLETETT RADNÓTI MIKLÓS LENGYEL ANDRÁS: A Radnóti-kutatás néhány kérdése (centenáriumi jegyzetek) Az angyali Radnóti : Tolnai Gábor interjúja Szalai Sándorral TANULMÁNY CSERMELY PÉTER - KOVÁCS ISTVÁN - MIHALIK ÁGOSTON - NÁNÁSI TIBOR - PALOTAI ROBIN: Hogyan küzdik le a válságokat a biológiai hálózatok, és mit tanulhatunk tőlük? Magyar etológusok a Science-ben : Csányi Vilmossal és Miklósi Ádámmal beszélget Elek László TOPÁL JÓZSEF: Kutya és ember párhuzamok: az emberi kommunikációra való érzékenység evolúciója CSELŐTEI LÁSZLÓ: Az őselemek - természeti erőforrások - és az ember : A tudomány az élhető Földért, 2008 TUDÓS FÓRUM Ünnep és világfórum - November, a tudomány hónapja GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE ÁCS TIBOR: Katonai felsőoktatásunk a múlt század második felében : A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961-1969 SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: Géczi János: A rózsa és jelképei. A reneszánsz BERÉNYI DÉNES: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 2009 / 12. sz. 1479 TANULMÁNY PÁSZTOR ERZSÉBET - BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN - CZÁRÁN TAMÁS - MAGYAR GABRIELLA - MESZÉNA GÉZA: Darwini ökológia BORHIDI ATTILA: A növényvilág evolúciója és a darwini fejlődéselmélet SZALAI MIKLÓS: Darwin kételye, avagy összeegyeztethető-e az evolúció a naturalizmussal? NÁNAY BENCE: Hogyan modellezzük a természetes szelekciót? PAP ERNA - PÁLLINGER ÉVA - FALUS ANDRÁS: Hogyan beszélgetnek a sejtek? : Avagy a mikrovezikulák mint a sejtek közötti kommunikáció újonnan felismert szereplői HARGITTAI MAGDOLNA: Ada Jonat Nobel-díja az élet kémiájáért HORVÁTH GYULA: Regionális egyenlőtlenségek a kelet- és közép-európai kutatási térségben SZABÓ MÁTÉ: A válságról : A politológia mondanivalója INTERJÚ Matematika és közélet : Staar Gyula beszélgetése Császár Ákos professzorral, az Akadémiai Aranyérem kitüntetettjével TUDÓS FÓRUM Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén MEGEMLÉKEZÉS FARAGÓ ANNA: Dénes Géza (1925-2009) A JÖVŐ TUDÓSAI - HUSZONÖTÖDSZÖR CSERMELY PÉTER: Bevezető BALOGH LÁSZLÓ - HAVASS MIKLÓS - PAKUCS JÁNOS - SZENDRŐ PÉTER - BAJOR PÉTER: A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a tehetségutánpótlás szolgálatában FARKAS ANIKÓ: További gondolatok a határon túli "szakkollégiumi mozgalomról" VÁZSONYI OTTÓ: Hozzászólás SULYOK KATALIN: Nemi sztereotípiák hatása a tudományos teljesítményre GIMES JÚLIA: Kitekintés KÖNYVSZEMLE ENYEDI GYÖRGY: Új vidékpolitika, Párbeszéd a vidékért, A vidék újra-felfedezése: Glatz Ferenc új könyvéről ZÓKA PÉTER: Perecz László: Nemzet, filozófia, "nemzeti filozófia" ÁDÁM GYÖRGY: Egy korszakfordító kutatóintézmény dicsérete - Chikán Ágnes: Biológia mindenkinek

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Admin Repository
Date Deposited: 20 Feb 2015 09:53
Last Modified: 16 Oct 2023 13:35
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1921

Actions (login required)

Edit Item Edit Item