REAL-J

Literatura, 2014

Literatura, 40 (1-4) - 2014. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text (2014. évi 1. szám borítója)
liter_borito_2014_1.pdf

Download (34kB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék, 1. szám)
LITERATURA_2014_1_Page.txt

Download (1kB)
[img]
Preview
Text (2014. évi 1. szám)
Literatura_2014_1.pdf

Download (605kB) | Preview
[img]
Preview
Text (2014. évi 2. szám borítója)
liter_borito_2014_2.pdf

Download (36kB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék, 2. szám)
LITERATURA_2014_2_Page.txt

Download (2kB)
[img]
Preview
Text (2014. évi 2. szám)
Literatura_2014_2.pdf

Download (674kB) | Preview
[img]
Preview
Text (2014. évi 3. szám borítója)
liter_borito_2014_3.pdf

Download (38kB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék, 3. szám)
LITERATURA_2014_3_Page.txt

Download (2kB)
[img]
Preview
Text (2014. évi 3. szám)
Literatura_2014_3.pdf

Download (993kB) | Preview
[img]
Preview
Text (2014. évi 4. szám borítója)
liter_borito_2014_4.pdf

Download (36kB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék, 4. szám)
LITERATURA_2014_4_Page.txt

Download (2kB)
[img]
Preview
Text (2014. évi 4. szám)
Literatura_2014_4.pdf

Download (757kB) | Preview

Abstract

Neichl Nóra: Fabrikált kultúra : A helyettesítõ kreativitás modelljeként felfogott barkácsolás mint a kultúrateremtés és az ellenállás formája a Le Verfügbar aux Enfers-ben | Tverdota György: „Add ki a jussomat : pénzt, paripát, fegyvert” : Ady magyarsága | Jeney Éva: Fekete irodalom | Németh Ákos: „Ex occidente lux…” : A nyugati utazás hagyományának újraértelmezése Cs. Szabó László útirajzaiban | Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi tér és talált szöveg : Babits Mihály Beszélgetõfüzetei | Rónay László: Kosztolányi álarcosan : Kosztolányi Dezsõ Levelezése I., 1901–1907. (Kosztolányi Dezsõ Összes Mûvei – Kritikai kiadás) | Tórizs Eszter: „A nõnél van a kulcs” : (Anya)kapocs József Attilához (Valachi Anna: „A nõ számomra rejtély” : József Attila asszonyai) | Szénási Zoltán: Mûalkotás és esztétikum a világhálón (Szûts Zoltán: A világháló metaforái : Bevezetés az új média mûvészetébe) | András Csaba: Az összeesküvés-elméletek poétikája : Intenció és véletlen az irodalmi szövegek és a „világ” olvasásakor | Józan Ildikó: Francia–magyar : Fordítás, irodalom és politika a két világháború között | Tverdota György: A hagyományõrzõ modernség születése | Z. Varga Zoltán: Komparatisztika a 21. században | T. Szabó Levente: Mit tegyünk az elsõ nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lappal? : Szempontok az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (Acta Comparationis Litterarum Universarum) újraértéséhez | Fried István: Komparatisztikai kérdõjelek… | Darab Ágnes: Komparatisztika és antikvitás (Id. Plinius: Naturalis historia VIII., 20–21.) | Ladányi István: „Posztjugoszláv” kontextusok : az összehasonlító olvasatok elkerülhetetlensége | Kálmán C. György: Összehasonlító irodalomtudomány az internet korában | Cristian Réka M.: Tudomány és „együttalkotás” : egy elméleti képlet leképezései (Bollobás Enikõ: Egy képlet nyomában : Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból) | András Csaba: Mindig más alakban (Bényei Tamás: Más alakban : A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái) | Görföl Balázs: A megértés mint esztétikai és etikai probléma : Hans-Georg Gadamer Celan-értelmezésérõl | Wirágh András: A második pályakezdés (Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása és egyéb történetek | Mészáros Zsolt: Az „Új Nõ” és az „új novella” Kaffka Margit korai kisprózájában, 1903–1908. | P. Müller Péter: Hiány, csonkítás, (ki)húzás, (el)hallgatás a drámában és a színpadon | Karsai György: A ki nem mondott mondatok dramaturgiai szerepe Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáiban | Matuska Ágnes: Egy mókamester esete a 16. századi angol színpadon : Thomas Heywood, a 21. századi kritika öncenzúrája és lehetõségei | Kiss Attila Atilla: Hiány és protézis : A jelölés határmezsgyéi a Titus Andronicusban | Tóth Orsolya: A szó hiánya és a test nyelve : Megjegyzések a Bánk bán egyik instrukciójához | Reuss Gabriella: Hiány, húzás és szerep egy 1838-as súgópéldányban és kulturális emlékezetünkben : Egressy Gábor elsõ magyar Lear királya Macready Learjének tükrében | Imre Zoltán: A Másik hiánya : Sylva átírásai (Die Csárdásfürstin), 1915–1921. | Kiss Gabriella: A hiány tradícióképzõ ereje : A Philther-projekt Brecht-olvasata | P. Müller Péter: Teátrális némaság: szótlan szónok, (el)hallgató színész, egyperces néma gyász | Deczki Sarolta: Egy kiismerhetetlen életmû (Havasréti József: Szerb Antal) | Szili József: Nyírõ Lajos jele | Veres András: József Attila mint irodalomkritikus | Kálmán C. György: Alkalmiság és újítás Szép Ernõ kisregényeiben | Tverdota György: „Elítélem a hagyomány s a lelemény e hosszú vad vitáját” : Radnóti Miklós értekezõ prózája | Thomka Beáta: Észt történelmi trilógia : Sofi Oksanen regényei | Nagy Csilla: Az irodalmi modernség átalakulása (Szabó Lõrinc: Te meg a világ, 1932.) | Reichert Gábor: Megjegyzések Déry Tibor 1945 elõtti életmûvéhez | Kovács Krisztina: Por – Sár – Köd – Folyó – Sziget : Megjegyzések a vajdasági magyar irodalom néhány szimbólumának kérdéséhez | Szolláth Dávid: Felfedezések könyve (Schein Gábor – Szûcs Teri (szerk.): „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban) | Rónay László: Mûfajok között õrlõdve : Márai/Ulysses-jegyzetei | Samu-Koncsos Kinga: A kérdezés biztos talaja (V. Gilbert Edit (szerk.): A perifériáról a centrum : Világirodalmi áramlás a 20. század középsõ évtizedeitõl 4.)

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Erika Bilicsi
Date Deposited: 27 Jan 2015 12:22
Last Modified: 28 May 2017 11:45
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1902

Actions (login required)

Edit Item Edit Item