REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1978

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 55 - 1978. ISSN 0027-5085

[img]
Preview
Text
MUSZTUD_55.pdf

Download (77MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUSZTUD_55.txt

Download (3kB)

Abstract

55. kötet / 1-2. szám 1 PROHÁSZKA JÁNOS-MÜLLER LÁSZLÓ: A gyorshőkezelés néhány elméleti és technológiai problémája SINGER DÉNES: Műszaki rendszerek egységes bondgráf reprezentációja és állapotmodelljeinek előállítása II. TARNAI TIBOR: Tartók kifordulásának vizsgálata a kvadratikus operátornyalábok elmélete alapján GÁDOR LÁSZLÓ: A hálózati feszültségszabályozás néhány kérdése GÁSPÁR ZSOLT: Terhelt, ideálisan rugalmas térbeli rúd érintő-merevségi mátrixának meghatározása JANKÓ LÁSZLÓ: Eljárás merev testek "táncolási" rezgését (galloping vibration) megindító legkisebb szélsebesség meghatározására REMÉNYI KÁROLY: A hazai lignitvagyon erőművi felhasználásának kérdéséhez SCHARLE PÉTER-VÖRÖS GÁBOR: A mechanika variációs elveihez kapcsolódó elméleti és alkalmazott kutatás áttekintése IJJAS GYÖRGY: A szál-mátrix tapadási hibák hatásának vizsgálata TERPLÁN SÁNDOR: Az Otto-motorokkal kapcsolatos hazai fejlesztő tevékenység 1945-ig BOGÁRDI JÁNOS-PETRASOVITS IMRE: A Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának 10 éves tevékenysége FUCHS ERIK: IX. Kohászati Anyagvizsgáló Napok BOHUS MIKLÓS-CSIBI SÁNDOR: A folyóirat és könyvkiadás a távközlés szakterületén KÖNYVISMERTETÉS 189 DR. GOSCHY B.: Betontechnische Berichte 1976. DR. CSONKA P.: Franz G.: Beton-Kalender 1977. DR. RÉTHÁTI L.: Kézdi Árpád: Talajmechanika-példák és esettanulmányok DR. PALOTÁS L.: Zementtaschenbuch DR. FUCHS E.: Eckstein, Hans-Joachim: Technologie der Wärmebehandlung von Stahl DR. CZIBER, T.: Kozák Miklós és munkatársai: Hidraulikai példatár DR. STAROSOLSZKY Ö.: Kézdi Árpád: Fragen der Bodenphysik (A talajfizika kérdései) DR. KALINSZKY S.: Mälmeisters, A.-Tamužs, V.-Teters, G.: Mechanik der Polymerwerkstoffe (Műanyagok mechanikája) HÉJJ H.: Rétháti László: Talajvíz a mélyépítésben DR. FUCHS E.: Verő József-Káldor Mihály: Fémtan DR. FUCHS E.: Zimmermann, R., Günther, K.: Metallurgie und Werkstofftechnik, ein Wissensspeicher Band 1-2. (A metallurgia és az anyagtechnológia egy enciklopédiája) 55. kötet / 3-4. szám 201 GESZTI P. OTTÓ-TEVAN GYÖRGY: A Kron-féle hálózatszámítás lineáris vektorterek elméletén alapuló egyszerű változata SINGER DÉNES: Műszaki rendszerek dinamikájának egységes bondgráf reprezentációjáról, I. BOSZNAY ÁDÁM: Szerkezetek sajátfrekvenciáinak kontinuum-modellt alkalmazó számítása PETHŐ SZILVESZTER: Szilárd szemcsék mozgás törvényei centrifugális erőtérben KONTUR ISTVÁN: Sztochasztikus keveredési modell a Paks alatti Duna-szakaszra ROLLER BÉLA: A térbeli rúdszerkezetek statikájának áttekintése különös tekintettel a modern numerikus módszerekre ORTUTAY MIKLÓS-PETHŐ SZILVESZTER: Tromp-függvények új mérőszámai ECSEDI ISTVÁN: Az elasztosztatika egy egyenlőtlenségi relációjáról DOMOKOS MIKLÓS: Az evapotranszpirációval kapcsolatos magyarországi vizsgálatok áttekintése és javaslat folytatásuk megszervezésére MÁRKUS GYULA: Periodikusan terhelt kör és körgyűrű alakú lemezek számítása ECSEDI ISTVÁN: Egy felső korlát a heterogén anyagú prizmatikus rudak csavarási merevségére KÖNYVSZEMLE 383 CSONKA P.: Franz, G.: Beton-Kalender 1978. BITÓ J.: Kallard, T.: Exploring Laser Light VALKÓ I. P.: Kovács, F.: Hochfrequenzanwendungen von Halbleiterbauelementen Kozák Miklós és munkatársai: Hidraulikai példatár

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 55. kötet, 1-4. szám (1978)
Subjects: T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 29 Dec 2014 09:20
Last Modified: 15 Oct 2023 15:13
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1792

Actions (login required)

Edit Item Edit Item