REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1966

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 37 - 1966.

[img]
Preview
Text
MUSZTUD_37.pdf

Download (135MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUSZTUD_37.txt

Download (4kB)

Abstract

37. kötet / 1-2. szám 1 CSONKA PÁL: Mihailich Győző (1877-1966) Mihailich Győző irodalmi működése GILLEMOT LÁSZLÓ: A fémek tulajdonságainak jellemzése a fajlagos alakváltozás munkájával CSÁKI FRIGYES: Egy- és többváltozós szabályozási rendszerek statisztikus szintézisének módszerei RÁKÓCZI FERENC: Bütykös mechanizmusok méreteinek csökkentése KASZAP KÁLMÁN: A törési munka meghatározása kísérletekből RÉTI PÁL: Összefüggések hidegen alakított sárgaréz csövek belsőfeszültségi állapota és szilárdsági jellemzői között TAKSONY GYÖRGY: Központi fűtési rendszerek lehűlési viszonyai LAKATOS GYÖRGY - BITÓ JÁNOS: Vizsgálatok a 40 W teljesítményfelvételű fénycsövek energiamérlegének megállapítására SIMON SÁNDOR - BENKŐ GYULÁNÉ: A vas és salak kéntartalmának oxigénnel történő oxidációja ACKERMANN, C.: Gyűrűbordás zárt körhengerhéj szigorú elméletének egyes eredményei SZIDAROVSZKY JÁNOS: A hajlított rúd vizsgálata a "sajátteher" és a kritikus nyomóerő alapján FIALOVSZKY LAJOS: Az elektrooptikai távmérésnél reflektorként használt triédertükör és triéderprizma szöghibáinak hatása a reflektált sugárnyalábra LUKÁCS JÓZSEF: Si-SiC, p-n heteroátmenetek CSONKA PÁL: Az egyenestengelyű körkeresztmetszetű rúd csavarás-okozta kihajlása BALOGH ARTÚR: Böszörményi Jenő és a Dieselmotor BALOGH ARTÚR: Erney Móric (1877-1948), Diesel magyar munkatársa KÖNYVSZEMLE CSONKA PÁL: Witold Nowacki : Theorie des Kriechens, lineare Viscoelastizität. Franz Deuticke, Wien, 1965. 224 o. CSONKA PÁL: Kollár Imre: Tabellen für Momente und Stützkräfte von Durchlaufträgern. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965. 40 o. KORÁNYI IMRE: Csellár Ödön - Szépe Ferenc: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez. Tankönyvkiadó, Budapest 1965. 84 o. CSONKA PÁL: Szmodits K.: Statik der Schalenkonstruktionen. B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig. Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. 455 o. CSONKA PÁL: Dr. Korányi Imre: Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban. Kihajlás a síkban. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965. 555 o. 37. kötet / 3-4. szám 251 A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK 1966. MÁJUS 3-ÁN TARTOTT KIBŐVÍTETT OSZTÁLYÜLÉSE BOGNÁR GÉZA: Beszámoló a Műszaki Tudományok Osztályának munkájáról Függelék az osztálytitkári beszámolóhoz KORREFERÁTUMOK HOZZÁSZÓLÁSOK HUSZÁR ISTVÁN - SZEKERES ANDRÁS: Radiálhornyos turbogenerátor bandázssapka-rendszerének szilárdsági számítása VARGA JÓZSEF - SEBESTYÉN GYULA: A kavitációs erózió intenzitása és léptékhatása BALOGH ARTÚR: "Hasonló" motorok torzióslengés-adatainak számítása CSABALIK GYULA: A tápfej hőveszteségének csökkentése SCHEDEL ANDOR: Szinter vagy ércbrikett? LIPKA ISTVÁN: Körhengerfelületek esztergályozásánál fellépő köralak-hibáról KOLLÁR LAJOS - GÁRDONYI ZOLTÁN: Vékonyfalú, felfüggesztett gerendák kifordulása CSABALIK GYULA: Kisméretű acéltuskók tápfejének termikus vizsgálata SZÁNTÓ ISTVÁN: Nemzetközi Krisztallográfiai Kongresszus Moszkvában KÖNYVSZEMLE 445 LECHNER EGON: Dr. Arno Fackelmeyer: Materialfluss. VDI Verlag, Düsseldorf 1965. 208 o. HAVIÁR GYŐZŐ: Mohácsi László: Contemporary Formings. Akadémiai Kiadó, 1966. 321 o. CSONKA PÁL: Cholnoky Tibor: Mechanika II. Szilárdságtan. Tankönyvkiadó, Budapest 1966. 732 o. CSONKA PÁL: H. Ziegler: Mechanics. Addison-Wesley Publishing Company. Inc. Reading, Massachusetts 1965. CSONKA PÁL: A. Gheorghiu: Statica Constructilor II. Editura Technica, Bucuresti 1965. 726 o. KOVÁCS K. P.: Fodor Gy.: Laplace transforms in Engineering. Akadémiai kiadó, Budapest 1965. 758 o. BOSSNAY ÁDÁM: Dr. Sályi István: Műszaki mechanika II. A dinamika elemei. Tankönyvkiadó, Budapest 1966. 398 o.

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 37. kötet, 1-4. szám (Akadémiai Kiadó, 1966)
Subjects: T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 29 Dec 2014 08:52
Last Modified: 15 Oct 2023 15:33
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1766

Actions (login required)

Edit Item Edit Item