REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 1963

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 32 - 1963.

[img]
Preview
Text
MUSZTUD_32.pdf

Download (138MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MUSZTUD_32.txt

Download (4kB)

Abstract

32. kötet / 1-4. szám 1 VERŐ JÓZSEF: Alekszandr Mihajlovics Szamarin 60 éves FALLER JENŐ: Boleman Géza 1876-1961 KOVÁCS SÁNDOR: Mérési eredmények pontjait közelítő polinom fokszámának meghatározása, a mérési eljárás szórása segítésével RIPIANU ANDREI: A központi erő hatására létrejövő mozgások tanulmányozása BARDÓCZ ÁRPÁD: Új nagy pontosságú rendszer időben felbontott spektroszkópiához KRISCHER OTTÓ: A szárítási idő előzetes számításának fizikai alapelvei 63 KOVÁCS LAJOS: A bakonyi juratenger káváshegy-lókuti részének bionómiai vonatkozásai a fáciesváltozások tükrében. I. rész: A legalsó (hettangi) liászképződmények binómiai és üledékföldtani vonatkozásai ASSZONYI CSABA: A bányászati telepítések egyik feladatának grafikus és numerikus megoldásáról HOFFMANN ANDOR: Hosszú henger hővezetésének vizsgálata instacionárius hővezetési együttható esetében CSONKA PÁL: Forgáshiperboloid alakú hőtűtorony egyenszilárdságú köpenyfallal LIPKA ISTVÁN: Egyenes fogazású kúpkerekek oktoid profiljának analitikus vizsgálata BENCZE PÁL-MÄRCZ FERENC: A csúcskisülési áramok vizsgálatáról BOLDIZSÁR TIBOR: Megjegyzések Gálfi J. és Stegena L. "Geotermikus időbeli változások" c. tanulmányához STEGENA LAJOS: A magyarországi földi hőáram kérdéséhez HALMOS FERENC: A Wild-féle szektormódszer egységes vizsgálata és kiegyenlítése BALOGH ARTHUR: Körfolyamatok termodinamikai hatásfokának megállapítása részkörfolyamokkal SCHEDEL ANDOR: A mészkő szerepe a kohóban SÓLYOM JENŐ-TRANTA FERENC: Saválló acél primer újrakristályosodásának vizsgálata FORRAI SÁNDOR: A súlyozott távolságösszegek minimumának általános megoldása kötött elhelyezhetőség esetében ÁG ÁRPÁD: Effektív fonalhossz elektroncsövekben BROZÁK FERENC: Útburkolatszélesítések és megosztott útpálya átmenetek tervezése SCHEDEL ANDOR: Az ércelőkészítés új útjai SZÉCHY KÁROLY: Kőzetnyomások közelítő meghatározása LEDERSTEGER, KARL: A mesterséges holdak és a Föld tömegfüggvényei LENGYEL PÁL-HAJDUCZKY GÉZÁNÉ: A hemicellulózok vizsgálati módszerei KÓBOR LIDIA: A cellulóz egyes újabb fizikai-kémiai vizsgálati módszerei NEMES ANDOR: Papír-műanyagrendszerek MÉRŐ TIBOR-ZSOLDOS BENCE: A kaolin retenciójának vizsgálata TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: Koordinátaszámítás egyik rendszerből a másikba több csatlakozópont segítségével TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: További észrevételek a hosszhálózatos geodéziai négyszögnek a legkisebb négyzetek szerinti kiegyenlítéséhez FOURNIER, HUGO: Néhány megjegyzés a jelenleg ismert magnetotellurikus kutatások és szondázások görbéihez GULYÁS JÓZSEF: A rúdsajtolás alakváltozási sebességének vizsgálata TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A több pont közötti kiegyenlítő egyenes, illetőleg a tellurikus állomásellipszis nagy- és kistengelyének meghatározásáról VENDEL MIKLÓS-KISHÁZI PÉTER: Összefüggések meleg források és karsztvizek között a Dunántúli Középhegységben megfigyelt viszonyok alapján. I. rész Műszaki történettudományi tárgyú tanulmányok 421 VIDÉKY EMIL: A fogaskerék kialakulására vonatkozó történeti adatok az első világháborúig PAULINYI ÁKOS: A szlovákiai bucakemencék (ún. tótkemencék) és a bucaművelet a XVIII. században PAPP SIMON: A magyarországi kőolaj- és földgázkutatás az 1780-tól 1945-ig terjedő időszakokban. I. rész ASZTALOS PÉTER: Közeledik a transzformátor 80. születésnapja KÖNYVSZEMLE close notbold notitalic #0 CSONKA PÁL: Palotás László: Építőanyagok, II. kötet TERPLÁN ZÉNÓ: Vörös Imre: Géprajz 478 CZIBERE TIBOR: Varga József: Vízgépek, belső égésű motorok. - A Műszaki Értelmező Szótár 20. kötete CSONKA PÁL: Gyengő Tibor-Menyhárd István: Vasbetonszerkezetek elmélete, méretezése és szerkezeti kialakítása PALOTÁS LÁSZLÓ: Korányi Imre: Tartók sztatikája CSONKA PÁL: Széchy Károly: Alapozási hibák LÉVAI IMRE: Vörös Imre: Gépelemek I. PALOTÁS LÁSZLÓ: Zement Taschenbuch, 1962. PALOTÁS LÁSZLÓ: Betontechnische Berichte, 1960. CSONKA PÁL: Nowacki, Withold: Thermoelasticity

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei, 32. kötet, 1-4. szám (Akadémiai Kiadó, 1963)
Subjects: T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 29 Dec 2014 08:51
Last Modified: 15 Oct 2023 15:39
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1761

Actions (login required)

Edit Item Edit Item