REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2001

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 108 (1-12) - 2001. ISSN 0025-0325

[img]
Preview
Text
MATUD_2001.pdf

Download (210MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_2001.txt

Download (22kB)
Official URL: http://www.matud.iif.hu/

Abstract

2001 / 1. sz. 1 KOVÁCS FERENC: Magyar agrárium - EU csatlakozás . bevezető UDOVECZ GÁBOR: Mezőgazdaságunk az EU-csatlakozás tükrében SZŰCS ISTVÁN: A magyarországi agrárbirtok-szerkezet DORGAI LÁSZLÓ: Terület-, vidékfejlesztés és agrárpolitika POPP JÓZSEF: Mezőgazdasági termékek - világpiaci kilátások NIEDERHAUSER EMIL: Felekezet és nemzetiség a Balkánon PÁL LÉNÁRD: Halványuló emlékeim az 50 éve alapított KFKI-ról SZABADOS LÁSZLÓ: Beszámoló az MTA 2000. novemberi közgyűléséről VÁGÁS ISTVÁN: Mosonyi Emil 90 éves INTERJÚ SPERLÁGH SÁNDOR: Fordulat a hazai tudománypolitikában - indul a nemzeti K+F program : beszélgetés Pálinkás József akadémikussal, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkárával TUDOMÁNYPOLITIKA PEREDY ZOLTÁN - BARKÓ JÓZSEF: Állami ráhatások a kutatás-fejlesztésben az Európai Unió néhány tagországában JEGYZET RÁKOS PÉTER: 'Minden gimnazista tudja...' VITÁK-VÉLEMÉNYEK TIHANYI KATALIN: Tihanyiról, Zworykinról, és a szekunder elektronokról : hozzászólás a Bay Zoltán munkásságával foglalkozó cikkhez KOVÁCS LÁSZLÓ: Válasz Tihanyi Katalinnak MEGEMLÉKEZÉS SZÉP JENŐ: Harsányi János 1920-2000 KÖNYVSZEMLE SZATHMÁRI ISTVÁN: Benkő Lóránd: Nemzet és anyanyelve BÜKY LÁSZLÓ: Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet GALLASY MAGDOLNA: A magyar nyelv modernizálása és értékeinek őrzése HERNÁDI MIKLÓS: Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére HERMANN RÓBERT: Perjés Géza: Seregszemle MEZEI BALÁZS: Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája M. KONDOR VIKTÓRIA: Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában BENCZE GYULA: Tudományról jól és szépen 2001 / 2. sz. 143 CSERMELY PÉTER: Mire jók a stresszfehérjék ? : régi és új elképzelések BENCZE GYULA: Tudomány és média JESZENSZKY SÁNDOR - KOVÁCS LÁSZLÓ - SZALÓKY ALBERT: Jedlik Ányos: a fizikus, elektrotechnikus és tanár SZABÓ G. ZOLTÁN: Nyelvészet és költői nyelv a romantikus Vörösmartynál A 175 ÉVES AKADÉMIA ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSÉRŐL : AZ AKADÉMIA ALELNÖKEINEK BESZÉDEI ENYEDI GYÖRGY: A társadalomtudományok százada KEVICZKY LÁSZLÓ: A kimeríthetetlen erőforrás: a tudás VIZI E. SZILVESZTER: A tudomány hivatásánál fogva vállal kockázatokat ESZMÉK-ÉRTÉKEK MESTER BÉLA: Politikai közösség és vallásszabadság Párhuzamok John Locke-nak és Enyedi György erdélyi unitárius teológusnak a vallási türelemről alkotott nézeteiben A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI MEZŐSI ANDRÁS: A magyar természeti földrajz - helyzet és jövőkép ZIMÁNYI MAGDOLNA: A Magyar Elektronikus Könyvtár HOLL ANDRÁS: Az elektronikus folyóiratok és a könyvtárak jövője HESZKY LÁSZLÓ: Magyar nyelvű agrár-felsőoktatás a Kárpát-medencében VITÁK - VÉLEMÉNYEK BERÉNYI DÉNES: Hol is áll a magyar tudomány a nemzetközi versenyben ? HASZPRA OTTÓ: Az eszperantó hármas haszna JEGYZET Urán-nyilak zápora Koszovó felett A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL KRÉN EMIL - MÁZI BÉLA - ROZSONDAI BÉLA: Akvarellek az MTA Könyvtárában és a világhálón : Thomas Ender felvidéki tájképei MEGEMLÉKEZÉS HOLLÁN ZSUZSA: Donhoffer Szilárd 1902-1999 KÖNYVSZEMLE VEKERDI LÁSZLÓ: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára NIEDERHAUSER EMIL: Olvasónapló BECK MIHÁLY: A személyes tudomány SZULOVSZKY JÁNOS: Folklorisztika 2000-ben DEMETER TAMÁS: Pléh Csaba: A lélektan története MICHELBERGER PÁL: Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés 2001 / 3. sz. 273 INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM MELLÁR TAMÁS: Az információs társadalom és a statisztika FARKAS JÁNOS: Az iparitól az információs társadalomig KELEN ANDRÁS: A gazdaság tudásbázisairól munkaügyi szemmel HERMANN RÓBERT: Bem apó F. TÓTH TIBOR: Bem sírja(i) MAGYAR MEDICINA HALMOS TAMÁS: A 2-es típusú cukorbetegség járványszerű megjelenése KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET BÁRDOSSY GYÖRGY: Globális energiafelhasználás és a klímaváltozások INTERJÚ SZÁSZ RÉKA: Harc a matematikával és a titkárnőkkel. : beszélgetés Saharon Shelah matematikussal TUDOMÁNYPOLITIKA BALOGH TAMÁS: A szakértői bírálattól a portfólió-elemzésig KITEKINTÉS UTÓHANG DUDITS DÉNES: Az átformálódó EU-kutatáspolitika néhány fontos üzenete JEGYZET BERÉNYI DÉNES: Képzőművészet, zene és tudomány BRAUN TIBOR: Fullerénkutatás mint címlaphír a Nature borítóján MEGEMLÉKEZÉSEK FEKETE GÁBOR: Jakucs Pál 1928-2000 KOVÁCS FERENC: Zambó János 1916-2000 KÖNYVSZEMLE GERGELY ANDRÁS: Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat VIDA GÁBOR: John Maynard Smith, Szathmáry Eörs: A földi élet regénye BERÉNYI DÉNES: Az információs társadalom (szerk: Glatz Ferenc) MÉSZÁROS ISTVÁN: Rosta István: Magyarország technikatörténete MESTER BÉLA: Két összefoglalás a magyar(országi) filozófia történetéről - magyarul D. MOLNÁR ISTVÁN: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára PRÓNAI CSABA: Boglár Lajos: Pau Brasil. Őslakók és bevándorlók Az OTDK pályázatának nyertesei 2001 / 4. sz. 411 SZENTES TAMÁS: A világgazdasági alkalmazkodás és felzárkózás feltételei az ezredfordulón PALÁNKAI TIBOR: Az euró és bevezetésének feltételei HAGYOMÁNYOK A MAGYAR FILOZÓFIÁBAN PERECZ LÁSZLÓ: Fejlődés kérdőjelekkel PALLÓ GÁBOR: Magyar tudományfilozófia LENDVAI L. FERENC: Filozófiai kultúrkritika - politikai erőtérben KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET SOLYMOS REZSŐ: Erdőtelepítési programok Magyarországon - egy sikertörténet INTERJÚ A halmazelmélet huszadik századi "Hajnal A" : Hajnal András matematikussal beszélget Strehó Mária A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI DÉVAI KATALIN - KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY - PAPANEK GÁBOR - BORSI BALÁZS: A felsőoktatási K+F szerepe az innovációs folyamatokban TUDOMÁNYPOLITIKA PEREDY ZOLTÁN - BARKÓ JÓZSEF: K+F jogszabályok néhány OECD-tagországban VITÁK-VÉLEMÉNYEK MAJOR PÉTER: A felsőoktatás néhány problémájáról MEGEMLÉKEZÉSEK ÖTVÖS LÁSZLÓ: Fodor Gábor SOLYMOS REZSŐ: Keresztesi Béla JEGYZET ERTL ISTVÁN: Az ismeretterjesztés körül DOHY JÁNOS: Horn Artúr 90 éves KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Egyed Ákos: Erdély 1848-1849 GYÁNI GÁBOR: Puskás Julianna: Kivándorlás és az amerikai magyarság sorsa BARTKE ISTVÁN: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (szerk: Horváth Gyula - Rechnitzer János) KÖPECZI BÉLA: Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stáciumai KUNSZT GYÖRGY: Gyula Sebestyén: Construction - Craft to Industry KÓNYA SÁNDOR: Fekete Gézáné: A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai 1859-1900 BODRI FERENC: Buda Atila: A Nyugat Kiadó története SZELLEMI ÉRTÉKEINK A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei - 2001 2001 / 5. sz. 535 BEREND T. IVÁN: Romantika - nacionalizmus - modernizáció VARGA JÁNOS - NAGY ATTILA - NAGY BÉLA: BSE és társai BODÓ IMRE: Régi magyar háziállatfajtáink MÉSZÁROS KLÁRA: Kína a világban KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET KÁDÁR IMRE: A tápláléklánc szennyeződése nehézfémekkel, mikroelemekkel ESZMÉK-ÉRTÉKEK MOLNÁR LÁSZLÓ: Az etika szerepe a technikai fejlődésben A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI LOVAS ISTVÁN: Az Acta Physica Hungarica sorsa (1994-2000) - egy sikertörténet VITÁK-VÉLEMÉNYEK PROBÁLD FERENC: Megjegyzések a magyar természeti földrajz jövőképéhez A GÉPTERVEZÉS ÉS A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSÉNEK SZEREPE A MAI IPARSTRATÉGIÁBAN NÁRAY-SZABÓ GÁBOR - SZTÁRAY BÁLINT: Tizedesvessző vagy tizedespont? JEGYZET FREUND TAMÁS - BENEDECZKY ISTVÁN: Somogyi Péter neurobiológus a Royal Society rendes tagja BRAUN TIBOR: Pendlebury listája A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL FILEP LÁSZLÓ: Magyar matematika Erdélyben a két világháború között MEGEMLÉKEZÉSEK ZSOLDOS ATTILA: Györffy György GYÖRFI LÁSZLÓ: Claude E. Shannon INCZÉDY JÁNOS: Josef K. Huber UTÓHANG SIPKA LÁSZLÓ: Egy kiváló magyar történész emlékezete KÖNYVSZEMLE 645 NIEDERHAUSER EMIL: Olvasónapló 645 KÓSA LÁSZLÓ: Magyar Néprajz VIII. Társadalom (főszerk: Paládi-Kovács Attila) KALMÁR JÁNOS: Köpeczi Béla: Egy scelszövő diplomata, Klement János Mihály 1689-1720 FARKAS JÁNOS: Szrmai Viktória: A környezeti érdekek Magyarországon SZABÓ TIBOR: Kanadai könyv Polányi Károlyról BALOGH ÁDÁM: Réti György: Albánia sorsfordulói SZABADVÁRY FERENC: Czére Béla: Magyarország közlekedése a 20. században I. BEÉRKEZETT KÖNYVEK 2001 / 6. sz. 665 VIDA GÁBOR: Merre tovább? SIMON KÁLMÁN: A magyar szénbányászat a 20. század második felében KAPOLYI LÁSZLÓ - TÓTH MIKLÓS: A hazai bányászat lehetőségei a 21. században 175 ÉVES AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR JAKÓ ZSIGMOND: Élni a lehetőségekkel MURÁNYI LAJOS: 175 év a tudósok és a tudomány szolgálatában APOR ÉVA - BÁNHEGYI ZSOLT - BORZSÁK ISTVÁN - F. CSANAK DÓRA - FEKETE GÉZÁNÉ: Gondolatok a könyvtárban KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET MÉSZÁROS JÁNOS - SOÓS TIBOR: A ragadós száj- és körömfájás járvány TUDOMÁNYOS ÉLET SZABADOS LÁSZLÓ: Tudósítás az MTA 2001. májusi közgyűléséről TUDOMÁNYPOLITIKA SIEGLER ANDRÁS: Integráció és bővítés az Európai Kutatási Térségben INTERJÚ Egy 'iparos' a kutatásról : Csapody Miklóssal, a GE Lighting alelnőkével beszélget Szentgyörgyi Zsuzsa A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI SZABÓ ISTVÁN MIHÁLY: A magyar szaknyelvi kommunikációs kultúra az ezredfordulón KÖNYVSZEMLE BORZSÁK ISTVÁN: Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatás-politikája KOLLÁR ZOLTÁN: Simai Mihály-Gál Péter: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban VÖRÖS LAJOS: A Szigetköz környezeti állapotáról (szerk. Láng István-Banczerowski Januszné-Berczik Árpád) BECK MIHÁLY: A magkémia és a fullerének MONOK ISTVÁN: V. Ecsedy Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyer könyvek 1539-1800 MONOS EMIL: Orvosbiológia - egészségügyi informatika . két korszerű és hézagpótló könyvről BERÉNYI DÉNES: Tények és adatok - az európai integráció BEÉRKEZETT KÖNYV 2001 / 7. sz. 795 MÉSZÁROS REZSŐ: A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése NAGY KÁROLY: A 20. század fizikájának alapvető felfedezései és hatásuk a világról alkotott képünkre NAGY MIKLÓS MIHÁLY: Geográfia hadilobogó alatt KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET VÁRALLYAY GYÖRGY: A talaj vízgazdálkodása és a környezet ESZMÉK-ÉRTÉKEK DOMONKOS PÉTER: Hart és Rawls MAGYAR MEDICINA HOLLÁN ZSUZSA: Az egészségügy az ezredfordulón Magyarországon HALMOS TAMÁS - KAUTZKY LÁSZLÓ: Az egészségmegőrzés jelentősége és hazai lehetőségei TUDOMÁNYPOLITIKA GLATZ FERENC: Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről TARNÓCZY MARIANNA: Akadémiáink és a határon túli magyar kutatás A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL VARGHA DOMOKOSNÉ: Konkoly Thege Miklós magyar nyelvű írásai KÖNYVSZEMLE S. SÁRDI MARGIT: Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós FARKAS JÁNOS: Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs MUCSI FERENC: Munkások Magyarországon 1948-1956 BERÉNYI DÉNES: Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete - XIX. század MESTER BÉLA: Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban 2001 / 8. sz. 925 BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON SZABÓ DÉNES: Bevezető FINSZTER GÉZA: A büntetőjog alkalmazásának csapdái KERTÉSZ IMRE: A szervezett bűnözés terjedelme SZIKINGER ISTVÁN: A rendőrség és a bűnözés KEREZSI KLÁRA: Közösség és bűnmegelőzés: közösségi bűnmegelőzés NAGY ZOLTÁN ANDRÁS: Informatikai bűncselekmények KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET VÁGÁS ISTVÁN: Az ezredforduló árhullámai a Tiszán SOLYMOS REZSŐ: Magyarország erdöstratégiája KÖLCSEI TAMÁS - LIGETINÉ NECHAY ERZSÉBET: Környezet- és természetvédelmi kutatások koordinációja VITÁK-VÉLEMÉNYEK NAGY KÁROLY: Megjegyzések a természettudományi tanárok képzésének aggasztó problémáiról KERÉNYI A. ÖDÖN: A 'vízerőmű' és a 'vízi erőmű' SZABÓ PÉTER GÁBOR - CSENDES TIBOR: Kiegészítés Filep László tanulmányához A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI BERÉNYI DÉNES: Új irányzatok a felsőoktatásban és a kutatásban A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL ROSTA MIKLÓS: Küzdelem egy önálló közgazdasági egyetemért KÖNYVSZEMLE POSZLER GYÖRGY: Borzsák István: Dragma IV. ROMSICS IGNÁC: Ormos Mária. Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós PERECZ LÁSZLÓ: Weiss János: Tizenkét előadás a frankfurti iskoláról és a diákmozgalmakról LADÁNYI MÁRIA: Nyelvi kontaktus Kelet-Közép-Európában FÜSTÖS LÁSZLÓ: Kovács László: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas kísérleti fizikus Látnivalók Magyarországon 2001 / 9. sz. 1053 MÉSZÁROS KLÁRA: A 'Nagyobb Kína' mint a XXI. század meghatározó gazdasági és politikai ereje OROSZ CSABA - PRINCZ-JAKOVICS TIBOR: Két 'híd' Európába NÉKÁM KRISTÓF: Az allergiás társadalom JÉKI LÁSZLÓ: Enrico Fermi és a 'marslakók' SZBK-HARMINC ÉV SZOLGÁLAT GLATZ FERENC: A Szegedi Biológiai Központ születésnapján DUDITS DÉNES: Néhány aktuális kutatásszervezési tanulság FRIEDRICH PÉTER: Tudományos értékek és tudományos kedély ORMOS PÁL: Modern fizikai módszerek a biológia kutatásában RASKÓ ISTVÁN: Genetikusi gondolatok a harmincéves évfordulón VASS IMRE: Úttörö szerep a növényi biotechnológia hazai elterjesztésében VÍGH LÁSZLÓ: Hogyan emlékezünk mi a biokémiára, avagy tájkép csata után... AZ MTA ÚJ LEVELEZŐ TAGJAI Dékány Imre, Falus András, Paládi-Kovács Attila, Romsics Ignác, Rónyai Lajos, Török Ádám, Varga János A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL SZILY KÁLMÁN: Deák Ferenc és a M. Tud. Akadémia CSORBA GYÖRGY: Az isztambuli magyarok adakozása az MTA-székház építésére 19860-ban MEGEMLÉKEZÉS MAROSI ERNŐ: Vayer Lajos KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Olvasónapló KÖPECZI BÉLA: Erdély a keresztény magyar királyságban KEMÉNY GÁBOR: Büky László: Egy vers szóhasználati háttere FÖLDES CSABA: Kisebbségek Közép- és Kelet-Európában RÓZSA GYÖRGY: Bolyai-legendárium BODRI FERENC: Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből 2001 / 10. sz. 1183 VIZI E. SZILVESZTER - NYÍRI KRISTÓF: Agy és tudat : előszó VIZI E. SZILVESZTER: Az agy és a tudat kapcsolata, digitális és analóg ingerületátvivő rendszerek ÁDÁM GYÖRGY: A tudattalan reneszánsza FREUND TAMÁS: A théta aktivitás keletkezési mechanizmusa és feltételezett funkciója BUZSÁKI GYÖRGY: Agy-tudat: válaszok egy nehéz problémára HERNÁD ISTVÁN: Az érzés-működés viszony KOVÁCS GYULA: A vizuális tudat RACSMÁNY MIHÁLY: A munkamemória működése és patológiája PLÉH CSABA - LUKÁCS ÁGNES: A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában ALTRICHTER FERENC: A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia SZÉCSI GÁBOR: Intencionalitás és nyelvi jelentés KAMPIS GYÖRGY: Test és tudat egysége és távolsága VÁMOS TIBOR: Agygép - gépagy NYÍRI KRISTÓF: Mentális képek, mint teoretikus konstrukciók ÚJ LEVELEZŐ TAGOK Bálint Csanád Bíró Péter Hornok László Kertész András Kubinyi András Sohár Pál KÖNYVSZEMLE VEKERDI LÁSZLÓ: Huszár Tibor: Kádár STARK TAMÁS: Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság BLAHÓ ANDRÁS: Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban KÖPECZI BÉLA: Pritz Pál: Bárdossy László BERÉNYI DÉNES: Tudomány és társadalom 2001 / 11. sz. 1297 ENERGIA - KÖRNYEZET - GAZDASÁG SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Előszó VAJDA GYÖRGY: Egy energiára (is) éhes világ jövőképe TECHNIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK NAGY BÉLA: Energiavagyon és kiaknázhatóság MAGYAR DÁNIEL - TIHANYI LÁSZLÓ: A szénhidrogénhelyzet REMÉNYI KÁROLY: A szénhasznosítás új lehetőségei SZATMÁRY ZOLTÁN: A jövő atomerőművei HORVÁTH GÁBOR - TÓTH LÁSZLÓ: A szélenergia hasznosítása PUPPÁN DÁNIEL: Bioüzemanyagok BÜKY GERGELY: Áttörések az erőműtechnikában KÖRNYEZETI HATÁSOK - A KÖRNYEZET VÉDELME MÉSZÁROS ERNŐ: Éghajlatváltozás. természetes vagy emberi hatások BÁRDOSSY GYÖRGY: A radioaktív hulladékok elhelyezése VERES ÁRPÁD: A hosszú életű nukleáris hulladékok átalakítása és hasznosítása SZEBÉNYI IMRE: Környezetkárosítás és a védekezés lehetőségei GAZDASÁGI ÖSSZETEVŐK ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK CZELNAI RUDOLF: Korasoff herceg ötvenhárom levele KAPOLYI LÁSZLÓ - LENGYEL GYULA: Villamosenergia-rendszerek; ellátásbiztonság és árak SZTANYIK B. LÁSZLÓ: Az energetikai környezetszennyezés élettani hatásai KATONA TAMÁS - RÁTKAI SÁNDOR - JÁNOSINÉ BÍRÓ ÁGNES - GORONDI CSABA: A Paksi Atomerőmű jövője KOVÁTS BALÁZS: A nukleáris ipar és a társadalom ÁMON IDA: Több fényt ! Magyar feltaláló a világmemóriában ÚJ LEVELEZŐ TAGOK Ádám Veronika Ginsztler János Görömbei András Márton Péter Orosz László Simonovits Miklós Patkós András Vajda Mihály KÖNYVSZEMLE KERÉNYI A. ÖDÖN: Vajda György: Energiapolitika BERÉNYI DÉNES: Energiagondok a világban és nálunk VÁGÁS ISTVÁN: Antal-Járó-Somogyi-Várallyay: A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések fölgrajzi és ökológiai hatásai BERECZ ENDRE: István Lakatos: Progress in Mining and Oilfield Chemistry BENCZE GYULA: Michael Shermer: Hogyan hiszünk? 1427 2001 / 12. sz. 1431 VÉKÁS LAJOS: Egy új polgári törvénykönyv időszerűsége KOZMA FERENC: Szerkezeti dilemmák a magyar gezdaságban LÁNG ISTVÁN: Lesz-e új a Nap alatt a környezetvédelemben ? NOBEL - ÉVFORDULÓ GÖRÖG SÁNDOR: Gondolatok a Nobel-centenáriumon PALLÓ GÁBOR: Nobel-preferenciák HARGITTAI ISTVÁN: 'Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak' BECK MIHÁLY: A magyar Nobel-díjasok FÜLÖP MÁRTA: Nobel-verseny OTTOSON, DAVID: A Nobel-díj, és hatása a tudomány fejlődésére KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET SZLÁVIK JÁNOS - FÜLE MIKLÓS: Szép új (zöld) világ SZABADOS LÁSZLÓ: Beszámoló a 2001. novemberi közgyűlésről TUDOMÁNYOS MŰHELY A világ vezető részecskefizikusai Budapesten ÚJ LEVELEZŐ TAGOK Hetényi Magdolna Hunyady György Kiss Jenő Kollár László Penke Botond Sólyom László Stépán Gábor TUDOMÁNYTÖRTÉNET HAMZA GÁBOR: Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány VITÁK - VÉLEMÉNYEK ZOLNAI LÁSZLÓ: Mennyire magyar a magyar ? MEGEMLÉKEZÉS SZENTPÉTERI JÓZSEF: Bóna István KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon HALMOS TAMÁS: Egészségügy Magyarországon FARAGÓ PÉTER: Balogh István: Határharcok KOVÁCS GYULA: Az elme sérülései. Kognitív neuropszichológiai tanulmányok KÓNYA SÁNDOR: Örökségünk, élő múltunk BODRI FERENC: A középkori Dél-Alföld és Szer BECK MIHÁLY: Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 2001 (108. kötet = Új folyam 46. kötet)
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 12:02
Last Modified: 16 Oct 2023 13:42
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/158

Actions (login required)

Edit Item Edit Item