REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 1998

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 105 (1-12) - 1998. ISSN 0025-0325

[img]
Preview
Text
MATUD_1998.pdf

Download (169MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_1998.txt

Download (21kB)

Abstract

1998 / 1. sz. 1 ENYEDI GYÖRGY: Az új esztendő elé HIDEG ÉVA - NOVÁKY ERZSÉBET: A jövőhöz való viszonyunk VICSEK TAMÁS: Új irányok a biológiai fizikában FÉSÜS LÁSZLÓ: Szelekció az állattenyésztésben - molekuláris genetikai markerekkel BÓDI LÁSZLÓ: A nemzeti önidentifikáció nehézségei Közép-Európában VITÁK-VÉLEMÉNYEK BALOGH ISTVÁN: Javaslat a Doktori Tanács átalakítására LENDVAI L. FERENC: A Doktori Tanács esetleges átalakítása kapcsán FARKAS JÁNOS: Értékelés és kompetencia MAGYARI BECK ISTVÁN: A tudományos értelmiség nyomora FALUSNÉ SZIKRA KATALIN: Kevesebb pénz - több korlát az OTKA-nál? SZÁNTAY CSABA: Kit válasszunk a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé? SZAKMAGYAR PECSENYE KATALIN: Magyarítani kellene - de hogyan? A HÓNAP KÉRDÉSE SÓS PÉTER JÁNOS: Milyen tervei vannak az Akadémiai Kiadó Rt.-nek? KITEKINTÉS ERNST, R.: Interdiszciplináris és nemzetközi együttműködés a tudományban : R. Ernst Nobel-díjas professzor beszédének rövidített változata JÉKI LÁSZLÓ: Becsapódások és hatásaik WEINBERG, STEVEN: Sokal tréfája KELEN ANDRÁS: A technológiapolitika új hangsúlyai : munkahelyteremtés és humánpolitika MEGEMLÉKEZÉSEK NIEDERHAUSER EMIL: Hanák Péter FEKETE GÁBOR: Zólyomi Bálint SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSA F. TÓTH TIBOR: 'Nehéz emberek' az átalakuló magyar gazdaságban KÖNYVSZEMLE ENYEDI GYÖRGY: Közép- és Kelet-Európa fél évszázada KEMÉNY GÁBOR: Origins of Language NEMES LÁSZLÓ: Braun Tibor: A káprázatos molekula VÉGH FERENC: Pannonhalmi füzetek Az OKTK prioritási témajegyzéke 1998 / 2. sz. 143 SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Tizenöt év múltán - előretekintés a múltba VÁMOS TIBOR: Információs társadalom - mire készülünk? TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁS GYULAI JÓZSEF: Anyagtudományi és mikro-nanotechnológiai fejlődés HAVASS MIKLÓS: Informatikai trendek és kilátások HOLL ANDRÁS: A világot átfogó háló : a www[Teljes szöveg (HTML)] NYÍRI LAJOS: 'Mennykőhárítóval falak között' TÁRSADALMI IMPAKT TAMÁS PÁL: Az üvegszálas polisz felé? GYERTYÁNFY PÉTER: Jogharmonizáció az információs társadalomban ERDŐSI FERENC: Telematika és területfejlődés MARX GYÖRGY: Világkép és információ MÉRŐ LÁSZLÓ: Virtuális valóság és a psziché ESETTANULMÁNYOK KRÉN EMIL: Képzőművészeti gyűjtemények a világhálón VÁRSZEGI ASZTRIK: Hitvilág és információs társadalom FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 3. sz. 281 B. LŐRINCZY ÉVA - GERSTNER KÁROLY: Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára? MATOLCSY GYÖRGY: Privatizáció Magyarországon : 1988-1998 NYÍRI PÁL: Magyarország és a kínai migráció INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIEFER FERENC: A nyelvtudomány távlatai : helyzetkép és előrejelzés VAJDA FERENC: Informatika és etika TUDOMÁNYPOLITIKA TÖRÖK ÁDÁM: A magyar K+F szféra oldalnézetben VITÁK-VÉLEMÉNYEK MÉHES KÁROLY: Egy tudomány, egységes elbírálás A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI VINKLER PÉTER: Miért szükséges az Akadémiai Publikációs Adatbázis? SZAKMAGYAR TÓTH ETELKA: (Szoftver)nyelvünk védelmében A HÓNAP KÉRDÉSE NYÍRI LAJOS: Melyek a magyar tudományos diplomácia törekvései Dél-Kelet-Ázsiában? MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ: Andorka Rudolf A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL FEKETE GÉZÁNÉ: Az akadémiai tagság : 1830-1996 MÓRA LÁSZLÓ: A Széchenyi Tudományos Társaság működése : 1927-1944 KÖNYVSZEMLE ERÉNYI TIBOR: The Holocaust in Hungary fifty years later PLÉH CSABA: Dennett veszélyes Darwinja PALCSÓ MÁRIA: Derrida Marx-szelleme DONÁTH PÉTER: Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány 1997. évi nyertes pályázatai 1998 / 4. sz. 411 KIRÁLY TIBOR: A büntetőeljárási jog reformja SZABÓ KATALIN: Közgazdasági kísérletek TÓTH IMRE: Fényes üstökösök 1996-1997-ben SIMAI MIHÁLY: Az ENSZ Egyetem SZABADOS LÁSZLÓ: Beszámoló az MTA 1997. decemberi közgyuléséről INTERJÚ STAAR GYULA: A Bolyai-kép új színei : beszélgetés Kiss Elemér egyetemi tanárral VITÁK-VÉLEMÉNYEK STIER MIKLÓS - BALOGH TIBOR: Hozzászólások a Doktori Tanácsról folyó vitához RATHMANN JÁNOS: Megjegyzések a filozófia nyelvéhez CSELŐTEI LÁSZLÓ: Az akadémiai tagválasztás problémái és hatásai az agrártudományban KISS DEZSŐ: Még egyszer a tudomány természetéről KITEKINTÉS ÁGOSTON HUGÓ: A kutatás a véletlenekből él, a fejlesztés a tudatos célból BENCZE GYULA: Mi ez a nagy cirkusz? JÉKI LÁSZLÓ: A szemcsés anyagok különös világa SZAKMAGYAR PRÓSZÉKY GÁBOR: Nyelvhelyesség és számítógépes szövegírás A HÓNAP KÉRDÉSE BERÉNYI DÉNES: Milyen következtetésekre jutott a Pugwash-konferencia a tudomány és az erkölcs kérdésében? A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL DEMETER KATALIN: A századelő két filozófusa Madách tragédiájának Kepler-alakjáról KÖNYVSZEMLE BERÉNYI DÉNES: Előtérben a tudományfilozófia KÖPECZI BÉLA: Oktatás/nevelés? VÉGH FERENC: Ács Tibor: Bolyai János a bécsi Császári-Királyi Mérnökakadémián : 1818-1823 KŐSZEGFALVI GYÖRGY: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza SZABADVÁRY FERENC: Czére Béla: Magyarország közlekedése a 19. században 1998 / 5. sz. 543 EURÓPAI KÖRKÉP 1848-49 NIEDERHAUSER EMIL: Az 1848-as forradalom a Habsburg-monarchiában VADÁSZ SÁNDOR: Gondolatok a második francia köztársaságról HORVÁTH JENŐ: Itália 1848-1849-ben KOVÁCS ISTVÁN: A 'népek tavasza' a felosztott Lengyelország területein URBÁN ALADÁR: Nagy-Britannia és az 1848-as forradalmak GERGELY ANDRÁS: Közép-Európa parlamentjei 1848-ban : párhuzamok és kölcsönhatások A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL R. VÁRKONYI ÁGNES: Tudomány és függetlenség VITÁK-VÉLEMÉNYEK TÓTH TIBOR: Tudomány, hit, világmagyarázat HELLER ÁGNES: Néhány utólagos megjegyzés Tóth Tibor írásához A HÓNAP KÉRDÉSE NÁRAY-SZABÓ GÁBOR - BORZSÁK ISTVÁN: Mi lesz az Akadémiai Könyvtárral? KÖNYVSZEMLE POSZLER GYÖRGY: Borzsák István: Dragma III. KISS ENDRE: Nietzsche-tár BÜKY LÁSZLÓ: Hadrovics László: Magyar frazeológia SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A magyar történelem CD-ROM-on 'Magyarország az ezredfordulón' : pályázati eredményhirdetés Akadémiai Ifjúsági Díjak FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 6. sz. 673 VAJDA GYÖRGY: Energiaforrások HARGITTAI ISTVÁN - HARGITTAI MAGDOLNA: A szimmetriák szépsége GYÁNI GÁBOR: Fin de siecle történetírás FOGALMAK-ÉRTELMEZÉSEK MAROSI SÁNDOR: A talaj mint a földrajzi környezet eleme VITÁK-VÉLEMÉNYEK BECK MIHÁLY: Javaslat a Tudományetikai Kódex alapelveire RITOÓK ZSIGMOND: Lehet-e jó etikai kódexet alkotni? MOLNÁR LÁSZLÓ: Egy tudományetikai kódex alapelveiről FARKAS JÁNOS: Etikai vagy erkölcsi kódex? A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI BARANYAI ANDRÁS: Iparszerű oktatás felsőfokon JEGYZET SZARKA LÁSZLÓ: A természettudományos ismeretterjesztés fontossága PÁSZTOR EMIL: Régen élt tudós szerző művének mai szabados felhasználása A HÓNAP KÉRDÉSE LIPTÁK ANDRÁS - PRITZ PÁL: Mi a helyes elosztás? SZAKMAGYAR KÖNÖZSY LÁSZLÓ: A metafora szerepe a számítógépes szaknyelvben SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSA BENDZSEL MIKLÓS: A hazai tudásipar iparjogvédelmi támogatása Jedlik Ányos-díjak - 1998 KÖNYVSZEMLE SOMLYAI MAGDA: Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések MOLNÁR KATALIN: Fodor I. - Walker, G.P.: Environmental Policy and Practice in Eastern and Western Europe KONTRA MIKLÓS: Lanstyák István - Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat - iskola - kétnyelvűség NIEDERHAUSER EMIL: Fried István kelet-közép-európai irodalmi tanulmányai SCHARLE PÉTER: Rétháti László: Alapozás kedvezőtlen talajokon BÁNKESZI KATALIN: Írás tegnap és holnap Az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének műhelytanulmányai FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 7. sz. 803 EÖTVÖS LORÁND-ÉVFORDULÓ SZABADOS LÁSZLÓ: Egy majdnem tematikus szám elé[Teljes szöveg (HTML)] NAGY KÁROLY: A klasszikus fizika világhíru magyar mestere[Teljes szöveg (HTML)] MESKÓ ATTILA: Az Eötvös-inga[Teljes szöveg (HTML)] MÁRTON PÉTER: Eötvös Loránd földmágneses vizsgálatairól[Teljes szöveg (HTML)] MANN MIKLÓS: A kultuszminiszter[Teljes szöveg (HTML)] A FIZIKA JÖVŐJE GRÜNER GYÖRGY: A jövő évszázad fizikája MARX GYÖRGY - VICSEK TAMÁS - ZÁVODSZKY PÉTER: Mi lesz holnap? : hozzászólások Grüner György írásához HARAKEH, MUHSIN N. - LOVAS REZSŐ: Magfizika egy kis országban MAGYAR MEDICINA TANYI JÁNOS: Influenzavírusok a természetben A HÓNAP KÉRDÉSE SIEGLER ANDRÁS: Mit várhatunk az EU 5. Keretprogramjától? KITEKINTÉS BENCZE GYULA: Vége van-e a tudománynak? STREHÓ MÁRIA: A nagy Fermat-tétel bizonyítása SPERLÁGH SÁNDOR: Arccal a fenntartható fogyasztás felé PATKÓS ANDRÁS: A Kutatási Kiválósági Központok finn nemzeti stratégiája TUDOMÁNYPOLITIKA Közgyűlési beszámoló és közgyűlési határozatok PRUGBERGER TAMÁS: Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja SZAKMAGYAR GALAMBOS JÁNOS: Van-e szükség angol kifejezésekre a magyar nyelvben? JEGYZET BRAUN TIBOR: Hírem a világban A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL KÓNYA SÁNDOR: Hontárs, köztárs, polgártárs MEGEMLÉKEZÉSEK KŐRÖS ENDRE: R.M. Noyes ÉRDI BÁLINT: Szebehely Győző KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Nacionalizmus-fogalmak PERECZ LÁSZLÓ: Láthatatlan történet VÉGH FERENC: Széchenyi Ágnes: 'Sznobok és parasztok' HORVÁTH GYULA: Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavóniába és Amerikába : 1860-1914 SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig GÁL ISTVÁN: Törvényszerűségek az ásványinyersanyag-gazdaságban BERÉNYI DÉNES: Marx György: Szilárd Leó KŐHEGYI MIHÁLY: Huszár Lajos: Az Erdélyi Fejedelemség pénzverése UTÓHANG KOVÁCSVÖLGYI SÁNDOR: Tudomány - áltudomány FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 8. sz. 933 NYELVÜNK SZÉNÁJA KISS GÁBOR: Bevezető ANDRÁSSY GYÖRGY: Nyelvi többség, nyelvi kisebbség - nyelvi jogok TOLCSVAI NAGY GÁBOR: A magyar nyelvközösség története KISS JENŐ: A magyar dialektológia s újabb feladatai az ezredfordulón TÓTH PÁL PÉTER: Az anyanyelv és az otthon használt nyelv MAGYAR MEDICINA GALAMB VILMOS: Nemzeti gyógyszerkutatás-fejlesztés - merre tovább? TECHNOLÓGIAPOLITIKA MOSONINÉ FRIED JUDIT: Külföldi működő tőke, belföldi innováció FOGALMAK-ÉRTELMEZÉSEK KÖPECZI BÉLA: A felvilágosodás és ellenzői SZLÁVIK JÁNOS: 'A fenntarthatóság' ökológiai és ökonómiai nézőpontból A HÓNAP KÉRDÉSE JANKOVICH B. DÉNES: Mit súghat még a Föld mélye? TUDOMÁNYOS MŰHELY ZOLNAI LÁSZLÓ - GÁCSI ZOLTÁN: Mérünk, de mit? VERŐ JÓZSEF: Összehasonlíthatók-e egyes tudományterületek? MEGEMLÉKEZÉS TŐKE LÁSZLÓ: Tüdős Ferenc A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL TERPLÁN ZÉNÓ: Egy nagy magyar gépészmérnök KÖNYVSZEMLE GERGELY ERNŐ: A magyar bányászat évezredes története I-II. KISS JENŐ: Benkő Loránd: Név és történelem BERÉNYI DÉNES: Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon BÜKY LÁSZLÓ: Nyelvészet és pszichológia MÁTYÁS ANTAL: Scitovsky Tibor: Egy 'büszke magyar' emlékiratai 1998 / 9. sz. 1065 EVOLÚCIÓ ÉS TÁRSADALOM VARGA ZOLTÁN: Személyes gondolatok az evolúcióról CSÁNYI VILMOS - MIKLÓSI ÁDÁM: A kutya mint a korai emberi evolúció modellje PLÉH CSABA: Az evolúciós pszichológia JESZENSZKY FERENC: Tudományos elmélet-e az evolúció? CSÁNYI VILMOS: A tudományos nyitott, szabályozott hiedelemrendszerek KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET KOZÁR FERENC: Éghajlatváltozás és rovarvilág MAGYAR MEDICINA SCHŐN ISTVÁN: A gyógyszerkutatás új irányai és hazai lehetőségei KÉRI GYÖRGY: Antitumor hatású molekulák HERMECZ ISTVÁN - KÁNAI KÁROLY - ARÁNYI PÉTER: Gyógyszerkutatás a Chinoinban SZILBEREKY JENŐ: Tanulságok és tapasztalatok a gyógyszer K+F-ben A HÓNAP KÉRDÉSE KOVÁCS FERENC: Miért veszélyes a gabonák fusarium gombafertőzése? : válaszol: Kovács Ferenc akadémikus A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-barátai[Teljes szöveg (HTML)] SZAKMAGYAR FÁBIÁN PÁL: Korszerűsített földrajzinév-írási szabályzatunkról VITÁK-VÉLEMÉNYEK JERMY TIBOR: Az ezredvég tudományosságának rákfenéje - a pályázati rendszer CSERNAI LÁSZLÓ: Merre tart a jövő század fizikája? BENCZE GYULA: A jó, a rossz és a csúnya tudomány MEGEMLÉKEZÉSEK SPÄT ANDRÁS: Bálint Péter SZABÓ JÁNOS: Preisich Gábor KÖNYVSZEMLE GÁNGÓ GÁBOR: Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet KÖPECZI BÉLA: Állandóság és átalakulás ILLÉS SÁNDOR: Levelek tükrében KÖRMENDY KINGA: Fejezetek az ELTE történetéből DONÁTH PÉTER: Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? VÉGH FERENC: Egy olvasmányos kronológia FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 10. sz. 1195 SORSFORDÍTÓ ÉVTIZEDEK MISKOLCZY AMBRUS: Magyar-román közös múlt és/vagy történeti kiengesztelődés SZINAI MIKLÓS: Az Anschluss és a Horthy-rendszer DEÁK ISTVÁN: Végzetes kompromisszum? GYARMATI GYÖRGY: Káderpolitika a Rákosi-korszak tanácsrendszerében : 1950-1953 KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET SZEGI-TÓTH FERENC: A globális széndioxid-kibocsátás jövőképei MAGYAR MEDICINA HUDECZ FERENC: Polimer terapeutikumok TECHNOLÓGIAPOLITIKA FARKAS JÁNOS: Innovatív magyar vállalatok VITÁK-VÉLEMÉNYEK KISS DEZSŐ: Keserű reflexió SZAKMAGYAR Angolórák után 'net-magyar' nyelvlecke? KITEKINTÉS KLEIN IZABELLA: A tuberkulózis baktériumának tervrajza NYÁRÁDY GÁBOR: Tengerjáró homo erectus? SZABADOS LÁSZLÓ: Lehet néhány évmilliárddal kevesebb? KERSTNER RÓBERT: A matematika tanításáról GYÖRGY LAJOS: A harmadik kultúra A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL LUKÁCS JÓZSEF - VAJDA FERENC: Egy kutatóintézet az akadémiai intézethálózat átalakításának küszöbén JEGYZET BRAUN TIBOR - SCHUBERT ANDRÁS - SCHUBERT GÁBOR - VASVÁRI LILIAN: A magyar fullerénfizika a világ fullerénkutatásának élvonalában : 1994-1997 KÖNYVSZEMLE BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Mementó - Sántha Kálmán BALOGH TIBOR: Szociálpszichológia BALÁZS ILONA: Tények a migrációról BERÉNYI DÉNES: Az élet - problémamegoldás VÁGÁS ISTVÁN: Két könyv a Tiszáról 1998 / 11. sz. 1325 INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM NYÍRI KRISTÓF: Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában MAGYAR GÁBOR: A telematika és a fenntartható társadalom KELEN ANDRÁS: Az információs társadalom fejlődése és/vagy a polgári szabadságjogok TÓTH JÓZSEF: Információs társadalom - hogyan tovább a gépiparban? VINKLER PÉTER: Javaslatok az MTA Könyvtárának fejlesztésére MAGYAR MEDICINA HALÁSZ BÉLA - GERENDAI IDA - KISS JÓZSEF: Újabb felismerések a neuroendokrin rendszert szabályozó struktúrák szerveződéséről KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET IZSÁK ÉVA: A természeti és társadalmi környezet hatása a városfejlődésre Budapest példáján A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI HOLLÓSI MIKLÓS: Gondolatok a hazai gyógyszerkutatásról egy ankét kapcsán SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSA F. TÓTH TIBOR: Beszélgetés Bedő Zoltánnal, a Jedlik Ányos-díjjal kitüntetett első növénynemesítővel ÁTHATÁSOK GYENES GYÖRGY: Kosztolányi és Babits sugárkezelése SZAKMAGYAR MOLNOS ANGÉLA: Tegyük vissza méltó helyére a kiűzött lelket! A HÓNAP KÉRDÉSE MATOLCSY GYÖRGY: 'Ha Hongkongban megfázik a tőzsde, Magyarországon miért tüsszentenek tőle?' INTERJÚ HERNÁDI MIKLÓS: 'Lenyűgöz a világ tájainak, lakóinak változatossága...' : beszélgetés Benedek Dezsővel A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL HAMZA GÁBOR: Vécsey Tamás - egy nagy magyar jogász portréja MEGEMLÉKEZÉS BENEDEK PÁL: Polinszky Károly KÖNYVSZEMLE KENESEI ISTVÁN: Új magyar nyelvtan SZABADOS LÁSZLÓ: Az élet segédtudományai TÓTH PÁL PÉTER: Veres Péter és a társadalmi igazságkeresés DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Az európai kultúra ősi pillére VEKERDI LÁSZLÓ: Értelmes sokszínűség - debreceniség MÓRA LÁSZLÓ: Sikerült életrajz Schulek Elemérről F. TÓTH TIBOR: Magyar iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból FANYAR TUDOMÁNY 1998 / 12. sz. 1455 HÁMORI BALÁZS: Férjhez adná-e a lányát a Homo oeconomicushoz? BOROS GÁBOR: Mire kötelez a szabadság? BARTAL CSABA: A sztambuli kapcsolat PALLÓ GÁBOR: A kívülállás metodológiája: Szilárd Leó KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET GÖTZ GUSZTÁV: A légkör dinamikája: rend és káosz KITEKINTÉS BENCZE GYULA: Posztmodern panoptikum MAGYAR MEDICINA KOSZTOLÁNYI GYÖRGY - MÉHES KÁROLY: Genom-instabilitás és emberi patológia A HÓNAP KÉRDÉSE CSIZMADIA ERVIN: Mik a hatalmi ágak a mai magyar demokráciában? TUDOMÁNYPOLITIKA NYÍRI PÁL: Keletre megy-e a tudomány? TÓTH PÁL PÉTER: A demográfia hazai állapotáról BERÉNYI DÉNES: A külföldi magyar tudományosság bekapcsolása az egyetemes magyar tudományosságba A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI ÖTVÖS LÁSZLÓ: Hogyan élünk a Wistar-intézetben? VITÁK-VÉLEMÉNYEK B. LŐRINCZY ÉVA: Nyílt levél egy el(fel)ejtett nemzedék dolgában GULYA JÁNOS - É. KISS KATALIN: Magyar nyelvtan magyarul? KERTÉSZ JÁNOS: Alapkutatás és társadalmi szükségletek SZAKMAGYAR AGÓCS ÁGNES: Jól magyarul és jól 'reklámul' : nem zárják ki egymást! MEGEMLÉKEZÉS KÁDÁR ZOLTÁN: Udvardy Miklós A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL MÉSZÁROS TAMÁS: Andorka Rudolf, a magyar társadalomtudomány nagy alakja KÖNYVSZEMLE BUDA BÉLA: A tanatológia és szakirodalma Magyarországon 1571 NIEDERHAUSER EMIL: Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulásáról MAKARA B. GÁBOR: Ajánlott olvasmány KIRÁLY ZOLTÁN: Arccal a természetes ellenállóképesség felé NIEDERHAUSER EMIL: Új 19. századi egyetemes történet magyarul FANYAR TUDOMÁNY

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1998(105. kötet = Új folyam 43. kötet), 1-12. szám
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 11:59
Last Modified: 16 Oct 2023 13:50
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/155

Actions (login required)

Edit Item Edit Item