REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 1993

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 100 (1-12) - 1993. ISSN 0025-0325

[img]
Preview
Text
MATUD_1993.pdf

Download (178MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_1993.txt

Download (29kB)

Abstract

1993 / 1. sz. 1 KÖPECZI BÉLA: Pro domo sua... KOCSIS ÉVA: A minőségi növekedés, a fenntartható fejlődés és a stacionárius gazdaság KISS DEZSŐ: Dubnáról - őszintén KÖPECZI BÉLA: Eszmék és emberek (A Mátrafüredi Felvilágosodás Konferenciák) CSÁNYI VILMOS: A kutyák kiképzésének etológiai aspektusai A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE KOSÁRY DOMOKOS: A tudomány és a nemzet szolgálatában (Az MTA elnökének megnyitója) MÁDL FERENC: Tudománypolitikánk lehetőségei és korlátai LÁNG ISTVÁN: Szövetségben - egymást segítve (A főtitkár beszámolója) SZABADOS LÁSZLÓ: Tudósítás a rendkívüli közgyűlésről KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET FEKETE JENŐ: A környezetvédelmi kutatások keretprogramja (Tapasztalatok, előretekintés) ESZMÉK - ÉRTÉKEK LUDASSY MÁRIA: Bibó István és a Félicité Lamennais VITÁK - VÉLEMÉNYEK SZTARICSKAI FERENC: Új szempontok a támogatott kutatóhelyek működtetéséhez JESZENSZKY FERENC: Hozzászólás Sztaricskai Ferenc dolgozatához TUDOMÁNYPOLITIKA A Pugwash-mozgalom változó arca A Pugwash Konferencia programja az 1992-1997 közötti fél évtizedre (Fordította: Fenyő Béla) INTERJÚ FÜZESÉRI ANDRÁS: "Sic itur ad astra..." (Őry Huba a nemzetközi űrhajózási tervekről és kihívásokról) JEGYZET BERÉNYI DÉNES: A legsürgetőbb feladat KITEKINTÉS SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Az USA innovációs rendszerének múltja és perspektívái (Research Policy, 1992. 21. sz.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A francia kutatás mikroszkóp alatt (Le Monde, 1992. október 7.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Sikertelen innovációk (Social Studies of Science, 19. k. 22. sz. (1992) TESTÜLETI HÍREK HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén MEGEMLÉKEZÉS MARX GYÖRGY: Bay Zoltán (1900-1992) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL KONCZ ISTVÁN - PATAKI FERENC: Az Akadémia Pszichológiai Intézete KÖNYVSZEMLE TÓTH KINGA: Bakács Tibor: Magyar környezetjog [ismertetés] ALMÁSI MIKLÓS: A hőskor (Magyar színháztörténet, I. köt. 1790-1873.) Főszerk. Székely György, szerk. Kerényi Ferenc [ismertetés] NAGY BÉLA: Szesztay Károly - Sz. Gábor Margit: Bolygónk véges türelme, meddig terhelhető a bioszféra? [ismertetés] BALOGH TIBOR: Pléh Csaba: Pszichológiatörténet [ismertetés] LENGYEL ANDREA: Sanctus Stephanus et Europa (Szent István és Európa) [ismertetés] 1993 / 2. sz. 131 SIPOS ALADÁR - HALMAI PÉTER: Jelenkori agrárproblémák (Az átalakuló agrárgazdaság feszültségei és kibontakozási lehetőségei) GYÖRFFY GYÖRGY: Honfoglaló fejedelmeink és a vezérek (Mítoszok, legalizáló történetek és egykorú feljegyzések) CSABA LÁSZLÓ: Gazdaságelmélet és rendszerváltás UNGVÁRY GYÖRGY: A munkanélküliség egészségkárosító hatása ESZMÉK - ÉRTÉKEK LÁNYI GUSZTÁV: Föltámadás és/vagy restauráció? (A "múlt" szerepe a politikai rendszerváltásban) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI CSOMÓ ISTVÁN: Milyen lesz (ilyen lesz?) az Akadémia 1993. évi költségvetése GROÓ DÓRA: Egy "kis" pályázati rendszer tapasztalatai (A Magyar-Amerikai Tudományos Műszaki Közös Alap) A Magyar-Amerikai Tudományos Műszaki Közös Alap által 1992-ben nyújtott támogatások TUDOMÁNYPOLITIKA MARKÓ LÁSZLÓ - TÉTÉNYI PÁL: Az Akadémia kémiai kutatóintézeteinek feladatai VITÁK - VÉLEMÉNYEK OROSZ SÁNDOR: Mit ér az alapiskola, ha magyar? PÉCSKAY ZOLTÁN: Az iskolán kívüli oktatásról (Kutatóintézetek szerepe a tehetséggondozásban) TESTÜLETI HÍREK HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén Az MTA rendkívüli közgyűlésének határozata KITEKINTÉS SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A rendezetlenség tudománya (La Recherche, 1991. 5. sz.) BASSA LÁSZLÓ: Az Aral-tó katasztrófája (Environment, 1991/21. szám) ALMÁR IVÁN: NASA adatbázis magyar kutatóintézetekben SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Szappanbuborékok a tudomány szolgálatában (Nature, 1992. június 2.) MEGEMLÉKEZÉS MESKÓ ATTILA: Barta György (1915-1992) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BENKŐ SAMU: Az utolsó 70 év erdélyi magyar tudományossága HÍREK A SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL IVÁNYI ISTVÁN: Az Országos Találmányi Hivatal a társadalmi átalakulás szolgálatában (Áttekintés az 1992. évi tevékenységről) KÖNYVSZEMLE PRITZ PÁL: A moszkvai magyar követség jelentései, 1935-1941. [ismertetés] HASZPRA OTTÓ: Emil Mosonyi: Water Power Development II/A-II/B: High-Head Power Plants [ismertetés] DETRE CSABA: Három könyv a környezetvédelemről (Magyar Köztársaság Kormánya: Nemzeti beszámoló az Egyesült Nemzetek 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciájára ; Környezet és társadalom - Környezetpolitikai stratégia. Környezetpolitika ; Rakoncza MOSONINÉ FRIED JUDIT: Strategies for Support of Scientific Research (Problems of the Transition Period) Szerk.: W. A. Blanpied és Sperlágh Sándor [ismertetés] BEÉRKEZETT KÖNYVEK 1993 / 3. sz. 263 ROSKA TAMÁS: Neuromorf információs technológia - amikor a madarak megszólalnak (Egy műhely-vita tanulságai) IMREH ISTVÁN: A székely faluközösség alkonya GEREVICH JÓZSEF: Egyre közelebb a drogfogyasztás tudományos megértéséhez (A legújabb kutatási eredmények áttekintése) GUNDA BÉLA: Európában termesztett növények amerikai őshazájukban FODOR ISTVÁN - NÉMETH GÁBOR: Művelődéstörténeti kutatások a Nemzeti Múzeumban Terjedőben a távmunka KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET MÉSZÁROS ERNŐ: Gaia hipotézis: tudományos elmélet? VITÁK - VÉLEMÉNYEK TAMÁS PÁL: Kontinuitás és diszkontinuitás a 90-es évek magyar társadalomkutatásában (A Sturm und Drang emléke) BONTA JÁNOS: Kritikai szellem és minősítési gyakorlat FÖLDIÁK GÁBOR: A mérnökképzés korszerűsítése A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI TOOZE, JOHN: Magyarország csatlakozik az EMBC-hez (Szilárd Leó álma megvalósul) (Fordította: Markovits Pál) Az ACCORD program (Nemzetközi hozzájárulás a magyar kutatás-fejlesztés korszerűsítéséhez) KITEKINTÉS SIPOS BÉLA: A Kondratyev-ciklus SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Egy sikeres kutatástámogató szervezet: a holland NWO (NWO in Brief, 1992.) FENYŐ BÉLA: Katonai kutatóintézetekből a civil szférába - egy brit részvénytársaság kudarcának tanulságai (Science and Public Policy, 1992. augusztus) TESTÜLETI HÍREK HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BÉNYEI MIKLÓS: A Magyar Természettudományi Társulat kérelme a rendi országgyűlés előtt (1844-1848) ÚTIRAJZ WIEGANDT RICHÁRD: Egy kistigris: Taivan KÖNYVSZEMLE MATSKÁSI ISTVÁN: Günter Vogel - Harmut Angermann: SH-atlasz. Biológia [ismertetés] PUSZTAI ILONA: Róheim Géza: A Csurunga népe [ismertetés] PALLÓ GÁBOR: Marx György: Beszélgetés marslakókkal [ismertetés] BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Kövics Emma: Az Európai egység kérdése és Németország (1919-1933) [ismertetés] FEKETE ILONA: Matematikai zseblexikon Szerk.: Oláh Judit [ismertetés] Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) nyertes pályázatai 1992-ban 1993 / 4. sz. 391 KÁOSZ ÉS RENDEZETLENSÉG (KUTATÁS) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA - SZABADOS LÁSZLÓ: Információk és némi szerkesztői mentegetőzések SZÉPFALUSY PÉTER: Előszó MURAKÖZY GYULA - TÉL TAMÁS: A káosz: rendezetlenség, struktúra, komplexitás GÖTZ GUSZTÁV: Káosz a légkörben KOLLÁTH ZOLTÁN: Égi káosz TÉL TAMÁS: Kaotikus szórás KRÁMLI ANDRÁS: Keménygolyó-rendszerek véletlenszerű viselkedése KONDOR IMRE: Kaotikus vonások spinüvegekben CSORDÁS ANDRÁS - VATTAY GÁBOR: A káosz kvantummechanikai aspektusai GYÖRGYI LÁSZLÓ: Káosz kémiai rendszerekben LÁBOS ELEMÉR: Káoszelmélet és neurobiológia (Kitekintéssel az orvostudomány és biológia egyéb területeire) JUHÁSZ-NAGY PÁL: Némi "káosz-elmélkedés" a szünbiológia témakörében SIMONOVITS ANDRÁS: Káoszelmélet és közgazdaságtan NOVÁKY ERZSÉBET: Jövőkutatás és káosz KEMÉNY CSILLA: Instabilitás és innováció a jövőmodellekben SZABADOS LÁSZLÓ: Glosszárium 1993 / 5. sz. 547 TÖRÖK ÁDÁM: Emberi erőforrások és technológiai változások Kelet.-Európában KÖPECZI BÉLA: Franciaországi viták Erdély történetéről KÖZLEMÉNYEK A közalkalmazottak jogállásáról A tudományos minősítésben résztvevők tiszteletdíjáról Tudományos tanácskozás TUDOMÁNYPOLITIKA PUNGOR ERNŐ: Magyar tudomány - merre? VÁRKONYI LÁSZLÓ: Paradigmaváltás az USA tudománypolitikájában? (Avagy a tudás paradoxona) BENKO, GEORGES: Technopoliszok és új ipari térségek ANVEILER JUDIT - TÓTH ERIKA - MARTON JÁNOS: Tudóselvándorlás (Nem az megy és nem az, marad, akinek kéne) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI LÁNG ISTVÁN: Az akadémiai gazdálkodás mozgástere MÉRLEGEN A TUDOMÁNYOS KUTATÁS SOLYMOSI FRIGYES: Néhány gondolat az akadémiai kutatóhelyek teljesítményének értékeléséről PROHÁSZKA JÁNOS: A megmérettetés szabályai BENCZE GYULA: Utolsó "mentegetőzés" mentegetőzés helyett ZILAHY PÉTER: Az ICSU szakértőinek értékelése a Magyar Tudományos Akadémiáról MOSONINÉ FRIED JUDIT: Értékmentés (Kutatóintézetek értékelése Magyarországon) PINTÉR LAJOS: Mellőzheti-e a tudományos értékrend a publikációs tevékenységet és az idézettséget? KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET MARX GYÖRGY: Gaia születése TUDOMÁNYOS ÉLET TARNÓCZY MARIANNA - TÓTH PÁL PÉTER: Magyar tudományosság a környező országokban KOSÁRY DOMOKOS: Az MTA és a környező országok magyar tudományossága JAKÓ ZSIGMOND: A romániai magyar tudományosság helyzetéről, személyi állományáról és kutatási terveiről BAUER GYŐZŐ: A szlovákiai magyar tudományos élet PAPP GYÖRGY: A jugoszláviai magyar tudományosság kérdései KÖRMENDI FERENC: Tudományos tevékenység a vajdasági magyarság körében SOÓS KÁLMÁN: Magyar tudományos élet Kárpátalján TESTÜLETI HÍREK HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén KÖNYVSZEMLE FARKAS ILDIKÓ: Glatz Ferenc: A forradalmak kora. Magyarország története, 1918-1920. [ismertetés] KONDOR VIKTÓRIA, M.: Glatz Ferenc: A dualizmus kora. Magyarország története, 1867-1918. [ismertetés] MÉRŐ ÉVA: Kolozsi Béla: Deviancia [ismertetés] SPERLÁGH SÁNDOR: Klein Rudolf: Jože pleènik [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Hasznos információk három kötetben [ismertetés] UTÓHANG Császár Ákos, Marx György levelei Önkormányzati térinformatikai célpályázat 1993 / 6. sz. 677 AZ MTA 1993. ÉVI, 153. KÖZGYŰLÉSE KOSÁRY DOMOKOS: Áldoznunk kell arra, amiben a felemelkedés ígérete van LÁNG ISTVÁN: Történelmi múlt - történelmi felelősség (A főtitkár beszámolója) ANTALL JÓZSEF: Illúziók nélkül, de nem pesszimistán MÁDL FERENC: Az integráció jegyében Beszámoló a közgyűlésről KOSÁRY DOMOKOS: A feladatot igyekeztünk tisztességgel elvégezni LÁNG ISTVÁN: Három év mérlege Akadémiai aranyérem - 1993 (Hadrovics László) Az 1993. évi Akadémiai Díjak MOHR, HANS: Az erkölcs biológiai gyökerei (Az ethosz evolúciós nézőpontból WIEGANDT RICHÁRD: Mi az algebra és mire való? VITÁK - VÉLEMÉNYEK KRISTÓ GYULA: A honfoglalás évfordulójára készülve GYÖRFFY GYÖRGY: Válasz ESZMÉK - ÉRTÉKEK LAKI JÁNOS: Történetiség (Deja vu a tudományfilozófiában) KITEKINTÉS SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A szocialista rendszer komplex valósága (Lettres de L'Irses, 1992/3. sz.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Az alumínium nem felelős az Alzheimer-kórért (Nature, 1992. november 5.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Az Európa- USA közötti tudomáyos háborúról - francia szemmel (Nouvel Observateur, 1993. február 4-10.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Csernobil hosszú árnyéka (Priroda, 1992. 2.) HÍREK A SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL Beszélgetés Szarka Ernővel, az Országos Találmányi Hivatal elnökével SZITÁNÉ KAZAI ÁGNES: A szabadalmaztatás, mint a technológiai innováció mutatója A szellemi tulajdon védelme borítékletéttel Kutatóintézeti tudományos eredmények védelme a munkajog eszközeivel MEGEMLÉKEZÉS BÓCSA IVÁN: Barabás Zoltán (1926-1993) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL PALLÓ GÁBOR: Kármán Tódor és Fonó Albert levelezése BATÁRI GYULA: A Magyar Tudományos Akadémia időszaki kiadványai 1834-1867-ig KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Encyclopaedia Transylvanica (Források és tanulmányok) [ismertetés] KÖPECZI BÉLA: Két világtörténelmi atlasz: The Times Atlasz. Világtörténelem Szerk.: Geoffrey Barraclough és Norman Stone ; SH Atlasz. Hermann Kinder - Werner Hilgemann: Világtörténelem [ismertetés] BUDA BÉLA: Garai László: "...elvegyültem és kiváltam" (Társadalomlélektani esszé az identitásról) [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig [ismertetés] BEÉRKEZETT KÖNYVEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KOSÁRY DOMOKOS: MTA-RSYLFF FANYAR TUDOMÁNY 1993 / 7. sz. 807 TIMÁR JÁNOS: A felsőoktatás fejlesztésének lehetőségei és korlátai (A "társadalmi kereslet" prognózisa 2005-ig) SURÁNYI SÁNDOR: A fenntartható fejlődés globális forrásigénye BANCZEROWSKINÉ PELYHE ILONA - VILÁGI ILDIKÓ - TARNAWA ISTVÁN: Az epilepszia sejtszintű mechanizmusai (Emberi agysejtek in vitro vizsgálata) Innováció és versenyképesség a kis- és középvállalatoknál (BME, 1993. június 7.) KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET HORVÁTH AMANDA: Talaj, talajszennyezés, közegészségügy TUDOMÁNYPOLITIKA Tudománypolitikai irányelvek BITTSÁNSZKY GÉZA: Visszatekintés az elmúlt három év tudománypolitikájára FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK FARKAS ILDIKÓ: A turánizmus A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI ILLÉS IVÁN: Egy igazgató töprengései ZIMÁNYI MAGDOLNA: A magyar helyesírást fenyegető veszélyekről LOVAS ISTVÁN: A KFKI átalakítása (Okok, célok, eredmények és nehézségek) BRAUN TIBOR: Ki bírálja a bírálókat? (A kutatásértékelés minőségi és mennyiségi lehetőségeiről) TUDOMÁNYOS ÉLET PUSZTAI FERENC - PUSZTAI ISTVÁN: A léptékváltás jegyében (Nyelvművelő konferenciák) TESTÜLETI HÍREK Az MTA 1993. évi közgyűlésének határozata HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén MEGEMLÉKEZÉS FRIEDRICH PÉTER: Szabolcsi Gertrud (1923-1993) KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: István Hiller: Palatin Nikolaus esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburg-Diplomatice, 1625-1645. [ismertetés] PÓKA TERÉZ: Bérczi Szaniszló: Kristályoktól a bolygótestekig [ismertetés] FARKAS GYULA: Nem petőfi! Szerk.: Kovács László [ismertetés] UJVÁRINÉ JÁRMAY ÉVA: M. Giertych - Cs. Mátyás: Genetics of Scots Pine [ismertetés] SZILÁGYI ISTVÁN: Nigel Swain: Hungary - The Rise and Fall of Feasible Socialism [ismertetés] KÉT ÚJ FOLYÓIRAT NEMES LÁSZLÓ: Fullerene Science and Technology [ismertetés] SZABADOS LÁSZLÓ: Andromeda [ismertetés] FANYAR TUDOMÁNY 1993 / 8. sz. 937 LEGALITÁS ÉS MORALITÁS LUDASSY MÁRIA: "Előbb kenyér, aztán morál!" ALMÁSI MIKLÓS: Bevezető [1.] A BŰN ÉS A ROSSZ ENDREFFY ZOLTÁN: A jóról, a helyesről és a bűnről NYÍRI TAMÁS: A vitatott lelkiismeret BOROS GÁBOR: "A bűn az nem lesz könnyebb..." (Spinoza és Blyenbergh levélváltása a moralitásról) [2.] POZITÍV JOG - EMBERI JOG LUDASSY MÁRIA: "Előbb szabály, aztán morál..." SAJÓ ANDRÁS: Az emberi jogi ideológia egy pozitív korban VARGA CSABA: A jogállamiság és joga FÖLDESI TAMÁS: A természetjog, jogpozitivizmus, emberi jogok csapdái [3.] GAZDASÁG, ÁLLAM, TÁRSADALOM SÓS VILMOS: Jog és legitimáció GARAI LÁSZLÓ: Etika és gazdaság (Ne érvényesüljön erkölcsi szempont a gazdaságin kívül!) KOPÁTSY SÁNDOR: Gazdasági jog - gazdasági morál SOMLAI PÉTER: Maszk és bőr KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET Nemzeti biodiverzitás-megőrzési stratégia A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI (HÁROM FELSZÓLALÁS A KÖZGYŰLÉSRŐL) SOLYMOSI FRIGYES: Válaszra váró kérdések kutatásról, felsőoktatásról BERÉNYI DÉNES: Gondolatok a területi bizottságok munkájáról NÉMETH G. BÉLA: Három javaslat MEGEMLÉKEZÉS ORMOS MÁRIA: Juhász Gyula (1930-1993) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL SZÁLLÁSI ÁRPÁD: "Helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, műszabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet" KÖNYVSZEMLE ENYEDI GYÖRGY: Kocsis Károly: Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén [ismertetés] MÉSZÁROS ERNŐ: Papp Sándor - Rolf Kümmel: Környezeti kémia [ismertetés] RÓBERT PÉTER: Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés [ismertetés] PUSZTAI ILONA: Sziklay László: Pest-Buda szellemi élete a 18-19. század fordulóján [ismertetés] PERGER IMRE: Magyar helységnév-azonosító szótár Szerk.: Lelkes György [ismertetés] BEÉRKEZETT KÖNYVEK FANYAR TUDOMÁNY 1993 / 9. sz. 1069 KORNAI JÁNOS: Gazdaságpolitika és etika TÓTH MIKLÓS - FALLER GUSZTÁV: Tézisek az ásványinyersanyag- és az energiapolitika összefüggéseiről SZABÓ S. ANDRÁS: Élelmiszerfizika - a korszerű élelmiszertudomány egy új, speciális területe PATKÓS ANDRÁS: Az Univerzum kezdetének kirajzolódó nyomai HARMATTA JÁNOS: Horatius Noster - Magyar Horatius ESZMÉK - ÉRTÉKEK DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Isaiah Berlin nacionalizmus-értelmezése elé BERLIN, ISAIAH: A meghajlított vessző - A nacionalizmus feltámadása (Fordította: Szentgyörgyi Zsuzsa) KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET SZABADOS LÁSZLÓ: Kozmikus környezetvédelem TUDOMÁNYPOLITIKA LEPENIES, WOLF: A tudományos Európa történelmi földrajza BERÉNYI DÉNES: Az "agy-elvonás" pozitív megközelítésben HOVÁNYI GÁBOR: Akadémiai-egyetemi közös tanszék Pécsett (Az indulás koncepciója és a kihelyezett tanszék sikere) JEGYZET FALUSNÉ SZIKRA KATALIN: Nemzeti tudományok - nem nemzeti tudományok? KITEKINTÉS SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Szovjet Akadémiából Orosz Akadémia: folytonosság vagy megújulás? (Minerva, 1992. 4. sz.) TESTÜLETI HÍREK HORVÁTH LÁSZLÓ: Az elnökség napirendjén MEGEMLÉKEZÉS KOVÁCS MARGIT: Máthé Imre (1911-1993) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL MÓRA LÁSZLÓ: Katonai sikereit elősegítették kémiai tanulmányai (175 éve született Görgey Artúr) GELLAI BORBÁLA: A "belső kell" (Lánczos Kornél élete és munkássága KÖNYVSZEMLE GUNDA BÉLA: Népi kultúra - népi társadalom [ismertetés] BÜKY LÁSZLÓ: Hadrovics László: Magyar történeti jelentéstan rendszeres szókincsvizsgálat [ismertetés] KÖPECZI BÉLA: Astrik L. Gabriel: The Paris Studium. Robert of Sorbonne and his Legacy. Selected Studies. Preface by James J. John [ismertetés] ADAMIK TAMÁS: Pierre Grimal: A latin irodalom története [ismertetés] BÉRCZI SZANISZLÓ: Juhász András - Tasnádi Péter: Érdekes anyagok, anyagi érdekességek [ismertetés] Kapcsolat - környezet - közösség (Csíkszeredai antropológiai írások) FANYAR TUDOMÁNY Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) prioritásainak témajegyzéke 1993 / 10. sz. 1199 VAJDA GYÖRGY: Mi lesz a leállított atomerőművek sorsa? RITOÓK ZSIGMOND: Ókortudományunk helyzete és lehetőségei PATAKI FERENC: "Nyitott jövő" - nyitott kérdések a nevelésügyben CSIKÓS-NAGY BÉLA: A posztkommunista társadalom sürgető problémái SZUMMER CSABA: A pszichoanalízis mint elbeszélő tudomány HOÓS ÉVA: Egy 200 éves oktatási reform sorsa KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET CZELNAI RUDOLF: Az üvegház-dilemma MAGYAR BALSORS (FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK) KOMORÓCZY GÉZA: Történelem a próféták kezében ŐZE SÁNDOR: Bűneiért bünteti Isten a magyar népet (Egy bibliai toposz a 16. századi Magyarországon) ESZMÉK - ÉRTÉKEK VÁMOS TIBOR: Poszt... sok minden, némi ismeretelméleti értelmezéssel (Epikureusi episztémé) VITÁK - VÉLEMÉNYEK RÓZSA GYÖRGY: Néhány meggondolás a tudományelemzésről (Reflexiók Solymosi Frigyes megjegyzéseire) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL PALLÓ GÁBOR: Szent-Györgyi Albert és a szovjet kapcsolat ZALLÁR ANDOR: Hagyatéki anyagok a centenáriumra (Marcia Szent-Györgyi tudománytörténeti ajándéka) TAKÁCSI-NAGY KLÁRA: Tudományos folyóiratok szerkesztőinek nemzetközi kongresszusa HÍREK A SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL TÓTH TIBOR, F.: Új feladatok, új védelmi technikák a szerzői jogban (Beszélgetés Gyergyánfy Péterrel, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatójával) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A szellemi tulajdon a modern technika szorításában KÖNYVSZEMLE KIRÁLY TIBOR: Pritz Pál: Bárdossy László a népbíróság előtt [ismertetés] FÜRJ ZOLTÁN: Ravasz László: Emlékezéseim [ismertetés] SIPKA LÁSZLÓ: Magyar Könyvészet, 1921-1944. BEÉRKEZETT KÖNYVEK FANYAR TUDOMÁNY 1993 / 11. sz. 1329 RÁCZ LAJOS: A történeti ökológia másik arca: a természeti környezet hatása a társadalom változásaira ZAJKÁS GÁBOR: Élelmezés- és táplálkozáspolitika Magyarországon CSETRI ELEK: Egy elfeledett időszak (Erdély a francia forradalom és a napóleoni háborúk korában (1789-1815) KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET VAJDA GYÖRGY: Mi lesz az atomerőmű hulladékaival? INTERJÚ TÓTH PÁL PÉTER: "Egész pályámat kisebbségi indulásom szabta meg" (Beszélgetés Niederhauser Emil akadémikussal) ESZMÉK - ÉRTÉKEK KONTLER LÁSZLÓ: A "mohamedán kereszténység" VITÁK - VÉLEMÉNYEK JUHÁSZ-NAGY PÁL: Ökológiai szemlélet a gyakorlatban MEGEMLÉKEZÉS SIMON TIBOR: Juhász-Nagy Pál (1935-1993) Ábrahám Ambrus születésének 100. évfordulója JEGYZET BENCZE GYULA: Ki a tudós? A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI RADNAY JÓZSEF: Az Akadémia alkalmazottainak munkajogi helyzete HORÁNYI GYÖRGY: Egy magyar ötlet és szabadalom sorsa 25 év tükrében TESTÜLETI HÍREK PANNONHALMI KÁLMÁN: Az elnökség napirendjén PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TUDOMÁNYOS ÉLET BERÉNYI DÉNES: Hazánk a CERN tagja Két nemzetközi atomfizikai rendezvény Debrecenben KITEKINTÉS KOLLÁTH ZOLTÁN: Hasznos káosz (Nature, 1993. június 3.) KUN MÁRIA: A tunguz meteor rejtélye (Nature, 1993. január 7.) KUN MÁRIA: Galaktikus kémények (Nature, 1993. június 3.) KUN MÁRIA: Az óriásbolygók nélkül nem lenne fejlett élet a Földön? (New Scientist, 1992. november 4.) NÉMETH GÉZA: Kis sajtóetikai proszeminárium (Természet Világa, 1993. október) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A kutatás elhanyagolása a gazdaság világpiaci pozícióit gyengíti (FhG, 1993. 5. sz.) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL SZABADFALVI JÓZSEF: Moór Gyula, az MTA egykori megbízott elnöke LAÁR TIBOR: Türr István és Gerster Béla nagy műve (100 éves a Korinthoszi-csatorna) HELYREIGAZÍTÁS DOKUMENTUM HERMANN RÓBERT: Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai (Adalékok az 1849. április 14-i trónfosztás fogadtatásának történetéhez) KÖNYVSZEMLE HADROVICS LÁSZLÓ: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, Band I., Lieferung, 1-2. [ismertetés] HAJDÚ PÉTER: A magyar nyelv történeti nyelvtana II./1. kötet: A kései ómagyar kor. morfematika. Főszerk.: Benkő Lóránd. Szerk.: E. Abaffy Erzsébet [ismertetés] RÓBERT PÉTER: Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 1526-1945. [ismertetés] SCHRNITZKY VIKTOR: Barna Szénássy: History of mathematics in Hungary until the 20th century [ismertetés] DOMONKOS JÁNOS: J. Baines - J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza [ismertetés] FANYAR TUDOMÁNY 1993 / 12. sz. 1459 MARX GYÖRGY: A jövő század regénye GUNDA BÉLA: Az akadémiai szellem és a nemzeti tudományok TÓTH MIKLÓS - FALLER GUSZTÁV: Törvényszerű-e szén- és ércbányászatunk visszafejlődése? FŐZY ISTVÁN: Dino- és Magyarosaurusok KÖZLEMÉNY Dinoszaurusz kiállítás Budapesten A Collegium Budapest pályázati felhívása Bárczi Géza ünnepi emlékülés TUDOMÁNYPOLITIKA NYIRI LAJOS: Volt egyszer egy pályázat... (Az ACCORD pályázat tanulságai) INTERJÚ BENEDEK PÁL: Hogyan lesz valaki az UCLA professzora? (Beszélgetés Berend T. Ivánnal) ESZMÉK - ÉRTÉKEK CSEPELI RÉKA: Tocqueville eszméi Magyarországon TESTÜLETI HÍREK PANNONHALMI KÁLMÁN: Az elnökség napirendjén CSOMÓ ISTVÁN: Megmérettettünk... (Átfogó számvevőszéki ellenőrzés az Akadémián) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI MIKSI SZILVIA - MARTON JÁNOS: Tudománymetriai elemzés és értékelés a magyar immunológiáról HELYREIGAZÍTÁS MEGEMLÉKEZÉSEK ÚJFALUSSY JÓZSEF: Bartha Dénes (1908-1993) T. SÓS VERA - BABAI LÁSZLÓ: Gallai Tibor (1912-1992) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL WOJTILLA GYULA: Két nemzet büszkesége (Stein Aurél emlékezete) TAR KÁROLY: Hegyfoky Kabos, az elfelejtett klimatológus DOKUMENTUM ENYEDI SÁNDOR: "...hegedült Szent Dávid!" (Prónay Sándor 1795-ös levelei Aranka Györgyhöz) KÖNYVSZEMLE SZABÓ KATALIN: Egy szirakúzai szellem Kelet-Európában (Kornai János új könyvéről) [ismertetés] NYIKOS LAJOS: Tamás Vicsek: Fractal Growth Phenomena [ismertetés] HILLER ISTVÁN: Ungarische Drucke und Hungarica, 1480-1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel I-III. bearbeitet von Németh S. Katalin [ismertetés] KOVÁCS GYŐZŐ: Fónod Zoltán: Üzenet [ismertetés] DEMETER ERZSÉBET: Anne Moir - David Jessel: Agyszex [ismertetés] FEDOR MIHÁLY: Szűcs Pál: Szakképzés az ezredfordulón [ismertetés] FANYAR TUDOMÁNY

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1993 (100. kötet = Új folyam 38. kötet), 1-12. szám
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 11:55
Last Modified: 19 Oct 2023 07:47
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/149

Actions (login required)

Edit Item Edit Item