REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 1991

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 98 (1-12) - 1991. ISSN 0025-0325

[img]
Preview
Text
MATUD_1991.pdf

Download (198MB) | Preview
[img]
Preview
Text (1991. augusztusi szám melléklete)
307_236_1991_aug_m.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_1991.txt

Download (29kB)

Abstract

1991 / 1. sz. 1 AHOGY ŐK LÁTJÁK... Nyilatkoznak az Akadémia új tiszteleti és külső tagjai Tiszteleti tagok: Manfred Eigen, Ernst Knobil, Philippe Nozieres, Saburo Okita, Abdus Salam, Somorjai A. Gábor, Jan Tinbergen Külső tagok: Aczél János, Balassa Béla, Deák István, Imreh István, Alexandre Kiss, Lajtha Ábel, Rybach László, Schey János KÖVÉR GYÖRGY: Piacgazdaság - polgárosodás - demokrácia. A mai magyar átalakulás történelmi perspektíváiból VENETIANER PÁL: Géntechnológia és orvostudomány KUN MÁRIA - SZABADOS LÁSZLÓ: Változatlan, mint a sarkcsillag? RÉT RÓZSA: A reformok jegyében: Beszámoló az MTA rendkívüli közgyűléséről CSOMÓ ISTVÁN: A Magyar Tudományos Akadémia 1991. évi költségvetési tervezete ENYEDI GYÖRGY: Mire szolgáljon a tudományos fokozat? (Egy el nem hangzott közgyűlési felszólalás) VITÁK - VÉLEMÉNYEK BALOGH TIBOR: A tehetség természetéről (Egy Hamvas által leírt archetípus az európai gondolkodásban) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI STIER MIKLÓS: Gondolatok a bécsi Collégium Hungaricum feladatairól TUDOMÁNYOS ÉLET ELŐDI PÁL - FRIEDRICH PÉTER: 2500 biokémikus Budapesten. A FEBS 20. kongresszusa RECSKI ANDRÁS: Matematikai világkongresszus Japánban DEÁKY ZITA: A Magyar Néprajzi Társaság szemináriuma TESTÜLETI HÍREK RÉT RÓZSA: Az elnökség napirendjén KITEKINTÉS FENYŐ BÉLA: A modern kutatáspolitika perspektívái Európában (Science and Public Affairs, 1990. 5. sz.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A keletnémet tudomány sorsa (New Scientist, 1990. október 6.) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL SEGRE, MICHAEL: Galileo, Viviani és a pizai torony KÖNYVSZEMLE BALASSA IVÁN: Magyar Néprajzi Atlasz I-IV. Szerk. Barabás Jenő [ismertetés] GUNDA BÉLA: Liszka József: Magyar néprajzi kutatás Szlovákiában (1918-1938) [ismertetés] ALPÁR LÁSZLÓ: Staar Gyula: A megélt matematika [ismertetés] ERDÉLYI ISTVÁN: Rádai Ödön: Régészek a víz alatt és a levegőben [ismertetés] TÓTH TIBOR, F.: A szerzői jog [ismertetés] Beérkezett könyvek 1991 / 2. sz. 141 KÖPECZI BÉLA: Magyar európaiság, avagy a körülmények hatalma NIEDERHAUSER EMIL: A felzárkózás útja a 19. században LACKÓ MIKLÓS: Európa és Magyarország a 20. század első felében. Vázlat a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatairól ALFÖLDI LÁSZLÓ - LIEBE PÁL - OTTLIK PÉTER: Hasznosítható-e a geotermikus energia Magyarországon AHOGY ŐK LÁTJÁK... Nyilatkoznak az Akadémia új tiszteleti és külső tagjai Tiszteleti tagok: Burkhard Frenzel, David Alan Hopwood, Platon Grigorevics Kosztyuk, Telegdi Bálint,Wolfgang Torge, David de Wied Külső tagok: Bodánszky Miklós, Egyed Ákos, Földes F. Ferenc, Kibédi Varga Áron, Márkus György, Orlóci László, Zoltai Tibor VITÁK - VÉLEMÉNYEK GYULAI JÓZSEF: Egy kihagyhatatlan szakmai kultúra PROHÁSZKA JÁNOS: A technológia jellegzetes vonásai DOKUMENTUM KÖPECZI BÉLA: II. Rákóczi Ferenc mint Pallas és a Múzsák tisztelője INTERJÚ TÓTH PÁL PÉTER: Egy tudós számvetése. Beszélgetés Gáll Ernővel KITEKINTÉS BLANPIED, WILLIAM A.: Történeti visszatekintés az Egyesült Államok tudománypolitikájára (A Tudomány szerződése a Kormánnyal ; fordította Sperlágh Sándor) ALPÁR LÁSZLÓ: Nagy mágneses viharok fenyegetik a Földet (Le Recherche, 1990. szeptember) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A pályázati rendszer gyötrelmei (New Scientist, 1990. szeptember 22.) VÁRKONYI LÁSZLÓ: Az Európai Tudományos Alap stratégiája (Insight, 1989/90) SZABADOS LÁSZLÓ: Van-e különbség az üstökös és a kisbolygó között? (Astronomy, 1990. augusztus) FENYŐ BÉLA: Publikációáradat (Le Recherche, 1990. október) MEGEMLÉKEZÉS SIPOS ALADÁR: Erdős Péter (1910-1990) KÖNYVSZEMLE HEGYI KLÁRA: Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből, 1686-1688. Szerk.: Szita László [ismertetés] HERCZEG GÉZA: Steven Béla Várdy - Ágnes Huszár Várdy: Triumph in Adversity. Tanulmányok a magyar kultúráról Somogyi Ferenc tiszteletére [ismertetés] KEMÉNY GÁBOR: Élőnyelvi tanulmányok. Szerk.: Balogh Lajos és Kontra Miklós [ismertetés] SCHARNITZKY VIKTOR: Gábor J. Székely: Paradoxa. Klassische und neue Überraschungen aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik [ismertetés] Beérkezett könyvek UTÓHANG SZABÓ GÉZA: Megjegyzések egy jelentéshez 1991 / 3. sz. 273 BANCZEROWSKINÉ PELYHE ILONA - TARNAWA ISTVÁN - VILÁGI ILDIKÓ: Miről vall az agyszelet: Közös pontok a tanulásban és az agykárosító folyamatokban? HÁMORI JÓZSEF - MARÓTH MIKLÓS - ROSKA TAMÁS: Funkcionális aszimmetriák élő és mesterséges rendszerekben AHOGY ŐK LÁTJÁK... Nyilatkoznak az Akadémia új külső tagjai: Angyal István, Bori Imre, Csetri Elek, Fónagy Iván, Grüner György, Horváth Csaba, Hottovy Tibor, Pataki József, Sebestyén Gyula SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Mindnyájunkat érintő kérdés: az energia VITÁK - VÉLEMÉNYEK LUDASSY MÁRIA: Az Ancilla Politicae-tól a Philosophia Perennis felé? [Vitaindító kérdésfelvetés] BENCE GYÖRGY: Egy "baltás" filozófus vallomásai CSEJTEI DEZSŐ: Filozófiai pillanatkép Szegedről CSIZMADIA SÁNDOR: Főnökeink IQ-ja, avagy éljen az Op Art testvérisége! FEHÉR MÁRTA: A "Magyszoc újbeszéltől" a módszeres kételyig FEHÉR M. ISTVÁN: A filozófia helyzete PAPP ZSOLT: Van miről gondolkodni RADNÓTI SÁNDOR: Guru óhajtásokba torkolló liberalizáció? TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: Válaszok helyett kérdések TENGELYI LÁSZLÓ: Meggondolások filozófiai reflexió és politikai fronézis viszonyáról VAJDA MIHÁLY: Rehabilitálható-e a filozófia KITEKINTÉS BLANPIED, A. WILLIAM: Történeti visszatekintés az Egyesült Államok tudománypolitikájára (II.) 1957-65-az aranykor (Fordította: Sperlágh Sándor) TUDOMÁNYOS ÉLET PINTÉR MÁRIA ZSUZSANNA: Mikes Kelemen születésének 300. évfordulója MEGEMLÉKEZÉS HERCZEGH GÉZA: Kovács István (1921-1990) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BENEDEK PÁL: A petrolkémiai kutatás kezdetei Magyarországon (In memoriam: Freund Mihály) HÍREK A SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL MADARI TIBOR: Találmányok, szabadalmak az MTA kutatóhelyein (1988-1989) MADARI TIBOR: Találmányok és hasznosításuk az MTA bányászati kémiai kutatólaboratóriumában TÓTH TIBOR, F.: Rövid beszélgetés Vályi Lászlóval, a Szegedi Biológiai Központ gazdasági igazgatójával KÖNYVSZEMLE BAKOS FERENC: József Herman: Du Latin aux Langues Romanes. Études de Linguistique Historique [ismertetés] GROLMUSZ VINCE: Gidai Erzsébet: Jövőalternatívák. A társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei [ismertetés] VÉGH FERENC: Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások [ismertetés] BATÁRI GYULA: Magyar ki kicsoda - 1990 (Főszerkesztő: Hermann Péter) [ismertetés] Beérkezett könyvek 1991 / 4. sz. 413 BEREND IVÁN: A fejlődés nem gazdasági tényezőinek szerepnövekedése SZABÓ DÉNES: Milyen lesz a bűnözés és az igazságszolgáltatás az ezredfordulón? SZABÓ ANDRÁS: Megjegyzések Szabó Dénes tanulmányához SZATMÁRY ZOLTÁN: Öt évvel Csernobil után VINCZE ISTVÁN: A biztosítás matematikájáról VITÁK - VÉLEMÉNYEK HORÁNYI GYÖRGY: Egy doktori engedély margójára (Szemelvények egy akadémiai intézet személyzeti anyagából) STEIGER KORNÉL: Tolerancia az emberekkel, szigor a művekkel szemben (Rehabilitálható-e a filozófia) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI SOLYMOSI FRIGYES: Néhány javaslat az MTA tanszéki kutatócsoportok érdekében INTERJÚ TÓTH PÁL PÉTER: Nyelv és lélek - Vajdasági helyzetkép. Beszélgetés Szeli István akadémikussal TESTÜLETI HÍREK Az elnökség napirendjén MEGEMLÉKEZÉS HERMAN JÓZSEF: Imre Samu (1917-1990) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL MEZEI MÁRTA: Kölcsey és az Akadémia PALLÓ GÁBOR: A kémikus és a filozófus - Polányi Mihály KÖNYVSZEMLE GÁNGÓ GÁBOR: Szavaink és a dolgok. A foucault-i technológia fordításának kérdéséhez [ismertetés] SZEGI JÓZSEF: Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája I-III. [ismertetés] BÍRÓ KLÁRA: Okita Saburo: A 21. századhoz közeledve: Japán szerepe [ismertetés] BALOGH TIBOR: Hernádi Miklós: Kisbetűs történelem [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Magyar Kutatói életsorsok. Pruzsinszky Sándor, Ürményi József, Domokos Péter, Kállay Ferenc , D. Mátai Márta, Gegő Elek, Szent-Iványi Tamás, Manninger Rezső , Dániel József, Békésy György [ismertetés] Magyar Lettre Internationale [folyóiratismertetés] Űrhajózás - űrkutatás [folyóiratismertetés] Beérkezett könyvek 1991 / 5. sz. 545 KÖPECZI BÉLA: Magyar európaiság, avagy a körülmények hatalma ORMOS MÁRIA: Magyarország az Európai poltikai életben, 1900-1990. TELLER EDE: A tudomány a tudományért, a tudomány a társadalomért KULCSÁR PÉTER: Mátyás király az ötszázadik évben SASVÁRI LAJOS: Egy tudományág megméretése, avagy tallózás az ornitológia múltjában és jelenében MOSKÁT CSABA: Quo vadis magyar ornitológia BALOGH JÁNOS: Talajzoológiai kutatásaim a trópusokon A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI HORVÁTH GYULA: Kutatóintézeti-egyetemi együttműködés a területfejlesztési szakképzésben VÉRTES ATTILA: Jó lenne ha nem esnénk át a lovon (Hozzászólás az új tudományos minősítési rendszer alapelveihez) ERDŐSI FERENC: Németország első tudományvárosa KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET PETHŐ MÁRIA - PETHŐ SZILVESZTER: Veszélyes hulladékok hasznosításával és lerakásával szerzett hazai tapasztalatok A Global Change - A realitások talajáról nézve FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK CSIRMAZ LÁSZLÓ: Titkos matematika TESTÜLETI HÍREK RÉT RÓZSA: Az elnökség napirendjén: A testületek új feladatai KITEKINTÉS FENYŐ BÉLA: Az agy évtizede (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1990. december 27.) SZABADOS LÁSZLÓ: Rövid időállandójú változások a csillagos égen (Sky and Telescope, 1990. augusztus) FENYŐ BÉLA: Új reménység: a gliotoxinok (New Scientist, 1990. október 27.) HERNÁDI MIKLÓS: Évi ezer óra (Lettre Internationale, 1990. nyár) VALLOMÁSOK TUDÓSOKRÓL BARABÁS ZOLTÁN: Találkozásaim Győrffy Barna tanár úrral A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BECK MIHÁLY: 150 év a tudomány és a művelődés szolgálatában. A Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek története KÖNYVSZEMLE VÁRNAI GÁBOR: Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk.: Szoboszlai György [ismertetés] CSAPÓ BENŐ: A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései. Szerk.: Kürti Jarmila [ismertetés] SCHARNITZKY VIKTOR: Grosse Augenblicke aus der Geschichte der Mathematik. Szerk.: Róbert Freud [ismertetés] SZIRÁNYI TAMÁS: Álló Géza - Hegedüs Gy. Csaba - Kelemen Dezső - Szabó József: A digitális képfeldolgozás alapproblémái [ismertetés] SPERLÁGH SÁNDOR: Bardou Alfréd: A Caesar-Forum Rómában [ismertetés] VÉGH FERENC: Erényi Iván: Menyhárd István. Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete [ismertetés] Nívódíjas könyvek Az MTA-Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund pályázati felhívása 1991 / 6. sz. 675 AZ MTA 1991. ÉVI 151. KÖZGYŰLÉSE KOSÁRY DOMOKOS: Reform - indulatok helyett. (Elnöki megnyitó) KOSÁRY DOMOKOS: Széchenyi és a nemzeti művelődés ANTALL JÓZSEF: Tudomány és politika KOSÁRY DOMOKOS: Az elmúlt év mérlege LÁNG ISTVÁN: Folyamatos és következetes reformok RÉT RÓZSA: Tudósítás a zárt ülésről Akadémiai aranyérem - 1991. Erdős Pál Az 1991. évi Akadémiai Díjak ERDŐS TIBOR: Az inflációról az irodalomban és a gyakorlatban A RENDSZERVÁLTÁS TÁRSADALOMLÉLEKTANA CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet tényezői és a rendszerváltás BALOGH TIBOR: Elrendezés: Szóval, tettel A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI BERÉNYI DÉNES: Gondolatok a Magyar Tudományos Akadémia kiadói koncepciójáról RÓZSA GYÖRGY: Tudományos információellátás - új körülmények között VITÁK - VÉLEMÉNYEK MARTON JÁNOS: Tények, tanulságok, tudománymetria BOZÓKY LÁSZLÓ: Észrevételek Marton János válaszához TESTÜLETI HÍREK A tudományos kutatók tömeges kiáramlásának megelőzése Az elnökség napirendjén JEGYZET SZÁNTÓ R. TIBOR: Árulom a könyvemet Magyar Innovációs Kamara DOKUMENTUM WINTER SZILVIA: Népcsoport és kisebbségvédelmi alkotmánytervezet a Román Köztársaság új alkotmányához KITEKINTÉS SZABADOS LÁSZLÓ: Naptevékenység és csillagaktivitás (Nature, 1990. december) FENYŐ BÉLA: A szovjet és a kelet-európai tudományos és műszaki vívmányok megcsapolása (Research, Technology, Management, 1990. szeptember -október) MARTOS FERENCNÉ: Puhatestű állatok kövületei (La Recherche, 1991. január) FENYŐ BÉLA: Az okkult élmény nem bizonyíték annak létezésére (New Scientist, 1990. szeptember 22.) SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A tudás ára (IEEE Spectrum, 1990. december) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL KÖPECZI BÉLA: Nemzetképkutatás Eckhardt Sándor műveiben KÖNYVSZEMLE GUNDA BÉLA: Akadémiai kislexikon I-II. Főszerkesztők: Beck Mihály és Peschka Vilmos [ismertetés] MÓRA LÁSZLÓ: Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai, 1917-1932. (Tudomány, kultúra, politika) [ismertetés] VAS IDA: Szántó Borisz: A teremtő technológia. A társadalmi-technikai evolúció elmélete [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: The Discipline of Curiosity. Szerk.: J. Croen, E. Smit, J. Eijvoogel [ismertetés] Beérkezett könyvek Beérkezett könyvek 1991 / 7. sz. 805 JUHÁSZ-NAGY PÁL: Racionális és irracionális FEHÉR MÁRTA: Nem mind arány (ratio), ami fénylik (illuminatív) CZENTHE MIKLÓS - HORVÁTH ZSOLT - SOÓS ISTVÁN: Egy "nagyvállalkozás" a történettudományban AKADÉMIAI FÓRUMOK '91 - A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI - ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Természettudományi alapkutatások fóruma . "Az érték és a minőség becsvágya" SOLYMOSI FRIGYES: Kiemelkedő témacsoportok kiemelt kezelése VIZI E. SZILVESZTER: A tudós, az alkotó értelmiségi mindig az értékrend híve és ellenzéki magatartású ZIMÁNYI JÓZSEF: Az adatokat saját környezetükben kell értékelni VÁRALLYAY GYÖRGY: Társadalmi megbecsülés - kutatói elhivatottság - anyagi alapok Alkalmazott kutatások fóruma. Helyzettudat és "lécemelés" GYULAI JÓZSEF: Gondolatok a teljesítmény méréséről az anyagtudományra korlátozva MOJZES IMRE: Termelékenység - hatékonyság - erőforrások ROSKA TAMÁS: Számítástudomány - számítástechnika - műszaki informatika BALLA LÁSZLÓ: A jövő a tudós nemesítőké Társadalomtudományi kutatások fóruma. Értékelés nélkül nincs modern tudomány Társadalomtudományi kutatások fóruma. Értékelés nélkül nincs modern tudomány PATAKI FERENC: Az értékelés funkcióiról és dilemmáiról BRÓDY ANDRÁS: A tudományos eredméyek megítéléséről BÖKÖNYI SÁNDOR: Mérési alap: A publikáció - mérce: a nemzetközi színvonal BODNÁR GYÖRGY: Az irodalomtudomány hiteles mérője: a kritika LOMNICZI BÉLA: Az önbeporzástól az önértékelésig... - avagy reflexiók "Egy tudománymetriai adattár tanulságai" című cikk nyomán magára az Adattárra is JEGYZET SZABADOS LÁSZLÓ: Asztrológia keleten és nyugaton ZÁDOR ERIKA: Cincog a krajcár... MEGEMLÉKEZÉS Rejtő István (1928-1991) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL Ismeretlen részletek a szovjet atombomba történetéből (Fordította: Szentgyörgyi Zsuzsa) KITEKINTÉS WIEGANDT RICHÁRD: Az újra felfedezett ország: a Dél-Afrikai köztársaság KÖNYVSZEMLE RATZKY RITA: Fekete Sándor: A szibériai métely (Egy Petőfi-legenda feltámadása és újbóli elhantolása) [ismertetés] MORAVCSIK EDIT: Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatról [ismertetés] SZABÓ ZOLTÁN: Alfred Tarski: Bizonyítás és igazság [ismertetés] BAJKÓ MÁTYÁS: Iskola és pluralizmus. Szerk.: Mihály Ottó [ismertetés] SIPKA LÁSZLÓ: Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből [ismertetés] Beérkezett könyvek UTÓHANG STEGENA LAJOS: Hasznosítható-e a geotermikus energia Magyarországon? 1991 / 8. sz. 935 KÖPECZI BÉLA: Széchenyi István emlékezete SZÉCHENYI ÉRTELMEZÉSEK - ÉRTÉKELÉSEK GERGELY ANDRÁS: A dualizmus kori történetírás Széchenyi-képe LACZKÓ MIHÁLY: "Újból divat lett a Széchenyi-póz" (Grünwald Béla Széchenyi értelmezése) SPIRA GYÖRGY: Széchenyi mint "konzervatív reformer" SZÉCHENYI ÉS KORA BORZSÁK ISTVÁN: Széchenyi antikvitás-képe BENKŐ LÓRÁND: "...ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívében.." (Széchenyi a nyelvről és az anyanyelvről) NAGY PÉTER: Széchenyi és a franciák LUKÁCSY SÁNDOR: Széchenyi és Vörösmarty NÉMETH G. BÉLA: Három Széchenyi-arckép a 20. század első feléből AZ ALKOTÓ SZÉCHENYI KERKÁPOLY ENDRE: Széchenyi István közlekedésfejlesztési programja FEKETE GYÖRGY: "...jó közlekedések nélkül nem is szabad az ember" TERPLÁN ZÉNÓ: Széchenyi István szerepe a hazai gépipar megalapozásában ENDREI WALTER: "Feladatunk nem egyéb, mint a világcsaláddal állandó kapcsolatba lépni" NÉMETH JÓZSEF: Széchenyi István és a 19. századi magyar műszaki értelmiség PREISICH GÁBOR: Széchenyi érdemei Budapest fejlesztésében KÖNYVSZEMLE KÖPECZI BÉLA: Csorba László: Széchenyi István [ismertetés] VÉGH FERENC: Széchenyi István képeskönyv. Összeáll.: Fenyő Ervin [ismertetés] MELLÉKLET 1077 Az Országos Tudományos Kutatási Alapból (OTKA) támogatott pályázatok (1991. március 4.) 1077 1991 / 9. sz. 1197 Modernizálunk EGY ÚJ VILÁGREND KÜSZÖBÉN ENYEDI GYÖRGY: A történelem folytatódik PALÁNKAI TIBOR: Az új világrend gazdasági vonatkozásai VÁMOS TIBOR: Az alámerült alépítmény VAJDA GYÖRGY: Új helyzet, új gondok az energetikában - magyar szemmel KOVÁCS JENŐ: Hadászat és geopolitika HERCZEGH GÉZA: Az ENSZ biztonsági rendszere az Öböl-háború után KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Nukleáris hulladékok kezelése és tárolása a fejlett országokban VITÁK - VÉLEMÉNYEK ERŐS FERENC: Rendszerváltás - identitásváltás TUDOMÁNYPOLITIKA ZÁDOR ERIKA: Lenni vagy nem lenni - és ha igen, hogyan? (Kilenc vélemény az akadémiai intézethálózatról: Blaskó Gábor, Bodnár György, Bródy András, Gyulai József, Hajnal András, Hanák Péter, Marosi Ernő, Recski András, Vinkler Péter) SPERLÁGH SÁNDOR: Hogyan tovább, magyar tudománypolitika? (Szemelvények a Magyar-Amerikai Tudománypolitikai Szeminárium amerikai előadásaiból: William A. Blanpier, John H. Moore, Vary T. Coates, Daryl E. Chubin) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL TÓTH PÁL PÉTER: Beszélgetés Bay Zoltánnal (Részletek egy interjúból) INTERJÚ BENEDEK PÁL: Hogyan lesz valaki professzor a lowelli egyetemen? TESTÜLETI HÍREK Az elnökség napirendjén: Az Akadémia és a külföldi magyar tudományosság KÖNYVSZEMLE ALPÁR LÁSZLÓ: A Tribute to Paul Erdős. Szerk.: Alan Baker, Bollobás Béla és Hajnal András [ismertetés] KÖPECZI BÉLA: Astrik L. Gabriel: The University of Paris and its Hungarian Students and Masters During the Reign of Louis XII and Francois I-er [ismertetés] OROSZI SÁNDOR: Sipos Béla: Heller Farkas [ismertetés] TÓTH JÓZSEF: Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza [ismertetés] Beérkezett könyvek UTÓHANG GOLLER ÁGOTA, N.: Hozzászólás Stier Miklós "Gondolatok a bécsi Collegium Hungaricum feladatairól" című cikkéhez BALÁZS BÉLA - STIER MIKLÓS: Megjegyzések a hozzászóláshoz 1991 / 10. sz. 1327 ANDORKA RUDOLF: Homo socio-oeconomicus KÁLMÁN BÉLA, IFJ.: Napjaink új tudománya: a Nap-Föld fizika VERŐ JÓZSEF - WESZTERGOM VIKTOR: Fenyegetik-e Magyarországot mágnese viharok? PACH ZSIGMOND PÁL: Széchenyi, Metternich és az Al-Duna-szabályozás 1833-34-ben FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK PATAKI FERENC: A bűnbak-jelenség VITÁK - VÉLEMÉNYEK FEHÉR M. ISTVÁN: Természettudomány és metafizika - racionalitás és irracionalitás VEKERDI LÁSZLÓ: Bolondistóki észtanszerűség BRAUN TIBOR - SCHUBERT ANDRÁS - VASVÁRI LILIAN: Egy tudománymetriai adattár tanulságai (Válasz Lomniczi Béla "reflexióira") ESZMÉK - ÉRTÉKEK HORVÁTH PÁL: Antropológiai törekvések a modern keresztény bölcseletben A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI LEHEL JENŐ - RAPCSÁK TAMÁS: A publikációk súlyozásáról KITEKINTÉS A "filozófushajó" csillagász utasa (Priroda, 1991. 1. szám) HEGEDŰS ETELKA: Merre tart a Német Akadémia? FENYŐ BÉLA: Mennyit költ Ausztria oktatásra, tudományra és fejlesztésre? (IBF-spektrum, 1991. március 1., 15., május 1., 15.) HÍREK A SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL BOBROVSZKY JENŐ: Az első francia szabadalmi törvény 200 éves évfordulója BOBROVSZKY JENŐ: Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény SZITÁNÉ KAZAI ÁGNES: Környezetvédelmi monitor SZITÁNÉ KAZAI ÁGNES: A szolgálati találmányért járó díjazás új jogi szabályozásának tapasztalatai SZITÁNÉ KAZAI ÁGNES: A hazai iparjogvédelem új eredményei MEGEMLÉKEZÉS KOVÁCS FERENC: Szent-Iványi Tamás (1920-1991) KÖNYVSZEMLE SZILÁGYI MIHÁLY: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Szerk.: Kríza Ildikó [ismertetés] RÉTVÁRI LÁSZLÓ: Magyarország kistájainak katasztere I-II. Szerk.: Marosi Sándor és Somogyi Sándor [ismertetés] MANDICS GYÖRGY: Carl Sagan: Az éden sárkányai (Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról) [ismertetés] VÉGH FERENC: A magyar szabadságharc 1848/49-ben. Szerk.: Jókai Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor [ismertetés] Beérkezett könyvek 1991 / 11. sz. 1449 STAVENHAGEN, RODOLFO: Etnikai konfliktusok és hatásuk a nemzetközi életre HOCH RÓBERT: A reform kudarca HÁMORI JÓZSEF: Fejlődő és érett idegrendszer plaszticitása TOMKA MIKLÓS: Egyház és társadalom (Százéves a keresztény társadalmi tanítás) SCHMITZ, PETER MICHAEL: Az extenzív földművelés gazdasági hatásai (Fordította: Szentgyörgyi Zsuzsa) GYŐRFFY BÉLA: Növénytermesztés, talajerőgazdálkodás ESZMÉK - ÉRTÉKEK ANCSEL ÉVA: Az ember mérték-hiánya OLÁH JÁNOS - OLÁH MARIANNE - VÍGH GYULA - LAKATOS GYULA: Folyóink nitrátosodása VITÁK - VÉLEMÉNYEK (REHABILITÁLHATÓ-E A FILOZÓFIA - KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK) BALOGH ISTVÁN: Információk - a helyzet jobb megértéséhez BODA LÁSZLÓ: Egy "kívülálló" válasza FEHÉR M. ISTVÁN: Filozófiatörténet - filozófiai elmélet a mai viták tükrében KUNSZT GYÖRGY: Van-e (volt-, lesz-e) magyar filozófia? RIGÓ JÁZON: Honnan hová? LUDASSY MÁRIA: A filozófiáról való vita helyett... A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI TÉTÉNYI PÁL: Tudományos konferencia és/vagy periodika? (Hozzászólás egy vitához) TESTÜLETI HÍREK Az elnökség napirendjén: Szervezeti tapasztalatok 1991-ben Az MTA-Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund első ösztöndíjasai A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL CSETRI ELEK: Kőrösi Csoma Sándor nyugati útlevele KÖNYVSZEMLE BENKŐ ELEK: Ion I. Russu: Români ºi Secuii [ismertetés] FEHÉR MÁRTA: Vámos Tibor: Computer epistemology [ismertetés] VÉGH FERENC: Kálti Márk: Képes Krónika [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Lukács Béla: Utazások térben, időben és téridőben [ismertetés] 1991 / 12. sz. 1579 UJJFALUSSY JÓZSEF: Mozart SZELÉNYI IVÁN - SZELÉNYI SZONJA: Osztályok és pártok a posztkommunista átmenetben (Magyar politika 1989-1990-ben) FÜST GYÖRGY: Új ismeretek az AIDS-vírusfertőzésről RÉTHÁTI LÁSZLÓ: Stabilizálható-e a pisai torony? (A torony dőlésének történetéhez) A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI MARKÓ LÁSZLÓ: Mennyire jó a magyar kémia? CSOMÓ ISTVÁN - TÓTH TIBOR, F.: Az 1991. évi kutatóintézeti bérkorrekció és annak hatása VITÁK - VÉLEMÉNYEK FOGASSY ELEMÉR: Színvonalas technológiához - nem csak pénz kell INTERJÚ TÓTH PÁL PÉTER: Az otthonhoz való alapvető emberi jog (Beszélgetés Bauer Győző akadémikussal) VÉGH FERENC: "Megőrzünk mindent, ami értékes és rangos kiadóvá tette az Akadémiai Kiadót" (Beszélgetés Zöld Ferenc igazgatóval) Olvasóinkhoz KITEKINTÉS Egy szovjet történész gondolatai (Vlagyimir Pavlovics Susarin) Tulajdonképpen milyen társadalom a Szovjetunió? (EKO, 1991. 4. sz.) Sztálinizmus - a hatalom titka (EKO, 1991. 5. sz.) SÁNDOR LÁSZLÓ, N.: A műszaki gondolkodás humanizációja (Priroda, 1991. 6. sz.) A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL HAJDÚ ZOLTÁN: Teleki Pál, a földrajztudós DIÓSZEGI ISTVÁN: Teleki Pál nemzetiségi politikája KEMENES EGON: Emlékezés Teleki Pálra, a tudósra és politikusra MEGEMLÉKEZÉSEK PESCHKA VILMOS: Szabó Imre (1912-1991) MÁRTA FERENC: Schay Géza (1900-1991) HALÁSZ GÁBOR: Alpár László (1914-1991) KÖNYVSZEMLE KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ: Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum. Nürnberg, 1604. [ismertetés] BALOGH TIBOR: Paul Watzlawick - John H. Weakland - Richard Fisch: Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei [ismertetés] SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Sebestyén Ede: Mozart és Magyarország [ismertetés] FARKAS JÁNOS: Hermann Lübbe: Der Lebensinn der Industriegesellschaft: Über die moralische Verfassung der Wissenschaftlich-Technischen Zivilisation [ismertetés] LÖVEI GÁBOR: Világvégi hozzászólás a magyar madártan helyzetéről folyó vitához CZIGÁNY MAGDA: Hozzászólás az Akadémiai Fórumok '91 vitájához

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1991 (98. kötet = Új folyam 36. kötet), 1-12. szám
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 11:54
Last Modified: 19 Oct 2023 07:54
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/147

Actions (login required)

Edit Item Edit Item