REAL-J

Literatura, 1999

Literatura, 25 (1-4) - 1999. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1999.pdf

Download (303MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1999_Page.txt

Download (2kB)

Abstract

Kiefer Ferenc: A nyelvtudomány jelene és múltja | Man, Paul De: Hölderlin és a romantikus hagyomán | Man, Paul De: Az időbeliség mintái Hölderlin Wie wenn am Feiertage... című versében | Mesterházy Balázs: Gondolatiság, ideológia, retorika : Vörösmarty | Schein Gábor: A "transzcendentális költészet" metaforaelmélete Novalis jegyzeteiben | Genette, Gérard: A fikció aktusai | Sepeghy Boldizsár: "...félig tréfásan félig komoly hangsúllyal..." : Az irónia alakzatai Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényében | Blumenberg, Hans: Antropológiai közelítés a retorika aktualitásához | Kiss Gábor Zoltán: 'Kinek van történelme?' : Az irodalomtörténet elméletében újabban meghonosodott kolonialista hangnemről | Seregi Tamás: Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében | Kovács Béla Lóránt: A tipográfia disszeminatív teljesítménye (Kassák Lajos: 18. számozott költemény) | Mekis D. János: Önreflexív alakzatok Kassák Lajos művészetében : Szempontok az életmű narratív Vizsgálatához | Aczél Géza: Post és neo : Az avantgarde újraértelmezése Kassák öregkori művészetében | Nagy Gabriella Ágnes: A teatralitás fokozatai a drámabeszéddel való kísérletekben : Mészöly Miklós drámái | Jauss, Hans Robert: Ad dogmaticos : Az irodalmi hermeneutika kis apológiája : Visszatekintés a megértés fogalomtörténetére | Kulcsár Szabó Ernő: A fragmentum néhány kérdése - a nyelviség horizontváltásában : fejezet a késő modern irodalmi töredék előtörténetéből | Lőrincz Csongor: "tücsökzenében új tücsökzene" : Ismétlés, fragmentum és vég Szabó Lőrinc versciklusában | Bécsy Tamás: A drámakönyvről - az elmélet horizontjából | Zsélyi Ferenc: Századvégi málló igazságok : Poszt-posztmodern : A kilencvenes évek (Vélemények és filozófiai vizsgálódások korszakváltozásunk ügyében) | Fehér M. István: Forradalom és rendszerváltás : Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel | Szabó Ferenc: A modern szorongás : Pascal - Baudelaire - Babits | Kabdebó Lóránt: Egy remekmű poétikai pozíciója (Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek) | Szirák Péter: Regionalitás a huszadik századi magyar irodalomban | Lőrincz Csongor: Kérügma és literalitás | Bernáth Árpád: A metafora Arisztotelész Poétikájában | Sándorfi Edina: A beauté du diable anagrammatikus hermeneutikája | Z. Varga Zoltán: A Poétika és az Esztétika között : A játék fogalma Gadamer művészetfilozófiájában

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 25. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 1999)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 16:03
Last Modified: 16 Nov 2015 10:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1469

Actions (login required)

Edit Item Edit Item