REAL-J

Literatura, 1994

Literatura, 20 (1-4) - 1994. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1994.pdf

Download (254MB) | Preview
[img] Text
LITERATURA_1994_Page.txt

Download (2kB)

Abstract

Szegedy-Maszák Mihály: Mene, tekel (Ottlik Géza: Iskola a határon) | Thomka Beáta: Közép-Európa mint regénytörténet, szellem és forma | Jastrzębska, Jolanta: A magyar modernizmus | Szili József: Lírikus rejtezkedés : Az Arany-líra másholléte | Tolcsvai Nagy Gábor: Bizonyosság és kétely határán : Babits első kötetének stílusrétegzettségéről | Katona Gergely: "A stílus kérdése" | Kibédi Varga Áron: Az irodalomtörténet válságai | Cushing, George: Feltáratlan irodalomtörténet? | Bodnár György: Amikor a korrajzregény kortünet volt | Jauss, Hans Robert: Az irodalmi posztmodernség : Visszapillantás egy vitatott korszakküszöbre | Johnson, Barbara: Költészet és performatív nyelv : Mallarmé és Austin | Tarnay László: A másik: transzcendencia vagy cselekvésem tárgya : Megjegyzések Levinas etikájáról | Angyalosi Gergely: A francia Racine-vita és néhány magyar tanulsága | Kulcsár Szabó Ernő: Más(ik) szöveg - más írás : A Derrida-recepció és a hazai de/konstrukció-értelmezés néhány kérdése | Szegedy-Maszák Mihály: Az összehasonlító irodalomkutatás időszerűsége | Thomka Beáta: Metafora, interpretáció, teória | Tolcsvai Nagy Gábor: A dogmatikus nyelvesztétika válfajai : Mit adott a hazai stilisztika az irodalomértésnek az elmúlt évtizedekben | Győrffy Miklós: A regénycselekmény modernsége | Szitár Katalin: Kosztolányi : SILUS (A név jelentése és a novellaszöveg mitológiai háttere) | Fried István: A magyar komparatisztika a két háború között : felmérés és néhány probléma | Veres András: Az irodalmi szöveg és az olvasó | Odorics Ferenc: Poszthagyomány : A kikerülhetetlen interpretáció | Kovács Sándor: A verseny : Apollón vagy/és Pán (Sem-sem?) | Hódosy Annamária: Homotextualitás | Poszler György: Posztmodern irodalomtörténet - tradicionális kérdőjelekkel | Ambrus Judit: Az irodalom tette? : Néhány megjegyzés Kálmán C. György Az irodalom mint beszédaktus című összefoglalása kapcsán | Füleki Beáta: "Újra az avantgardnál vagyunk" : Nagy Pál a "posztmodernről" | Csikós Janzer Dóra: Egri Péter : Value and Form | Hay, Louis: Christa Wolf regényének harminchárom kezdete | Csúri Károly: Ismétlésstruktúrák - irodalmi nézőpontból : Thomas Mann Tonio Kröger című elbeszéléséről | Vitéz Ildikó: "Magától oldódik hát meg a csomó" : Lessing Bölcs Náthán című drámájának műfajáról | Dömény Katalin: Elbeszélés Kliest módján, avagy az eredeti Kohlhaas Mihály | Bécsy Tamás: Az expresszionista dráma-beszéd | P. Müller Péter: Drámai élettények és kronotoposzok Örkénytől Nádasig

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 20. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 1994)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 16:01
Last Modified: 16 Nov 2015 10:37
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1464

Actions (login required)

Edit Item Edit Item