REAL-J

Literatura, 2007

Literatura, 33 (1-4) - 2007. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_2007.pdf

Download (306MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_2007_Page.txt

Download (4kB)

Abstract

Szegedy-Maszák Mihály: A művészetek tudományközi kutatása | Mezősi Miklós: A"Borisz Godunov-szüzsé" : Történet(és)írás : Az autoritatív elbeszéléstől a művészi szkepszisig : Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozása | Hajdú Péter: A politikai kozmosz megalkotása Mikszáth parlamenti karcolataiban | Arrojo, Rosemary: Írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért folytatott harc : Jelenetek három novellából | Szili József: Az angol-amerikai modernség magyarországi befogadásának főbb vonásai | Deczki Sarolta: Vissza a szavakhoz (Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája) | Müller András: Bednanics Gábor - Eisemann György : Induló modernség - kezdődő avantgárd | Rónai András: Beszélni nehéz - Miért érdemes mégis? (Bedecs László: Beszélni nehéz : Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről) | Scheffel, Michael: Ki beszél? : Gondolatok a 'hang' fogalmához fikcionális és faktuális elbeszélésekben | Blödorn, Andreas - Langer, Daniela: Egy metaforikus hang-fogalom implikációi : Derrida-Bahtyin-Genette | Bernáth Árpád: Retorikai műfajelmélet és konstruktivista hermeneutika | Görföl Balázs: Költői nyelv, referencialitás, értelem : Mallarmé lírája mint a költészetelméletek provokációja | Kálmán C. György: Írások a metalepszisről és a mise en abyme-ről : Bevezető | Kálmán C. György: "Evvel a dalban" | Kucserka Zsófia: Beékelt elbeszélés és karakterfestés a Bélteky-házban | Jablonczay Tímea: Önreflexív alakzatok a narratív diszkurzusban | Bene Adrián: A metalepszis(ek) arcai : John Pier - Jean-Marie Schaeffer: Métalepses : Entorses au pacte de la représentation | Jablonczay Tímea: Minden fikció metalepszisekből van szőve (Gérard Genette: Metalepszis : Az alakzattól a fikcióig) | Joós Katalin: Kafka marxista módra : Marxista olvasási stratégiák Franz Kafka életművéhez | Kálmán C. György: Az avantgárd irodalomtörténet-írása | Sághy Miklós: Filmszakadás a szövegtérben : Mándy Iván Régi idők mozija című kötetének néhány jellegzetességéről | Tverdota György: József Attila irodalom és szocializmus című tanulmányának metafizikai háttere | Farkas János László: Fordította József Attila | Mezősi Miklós: Mi lett a filológusok rémuralmából? : "Bevezetés egy magyar kritikai műfordítás-történethez"? (Hajdú Péter - Polgár Anikó: Papírgaluska : Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról) | Milián Orsolya: William Shakespeare régi-új históriája (Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán : Shakespeare módszere) | Bakcsi Botond: Az elmélet diszkrét viszonylagossága (Antoine Compagnon: Az elmélet démona : Irodalom és józan ész) | Angyalosi Gergely: A politikus hattyú (Sári B. László: A "hattyú és a "görény" : Kritikai vázlatok irodalomra és politikára) | Ferenczi Attila: Kétértelmű narráció az Aeneisben | Tsur, Reuven: Az Egér, az Emberfarkas és a főnévragozása : Az elmésség és az érzelmi dezorientáció | Lengyel András: A "Vérző Magyarország" : Kosztolányi Dezső irredenta antológiájáról | P. Müller Péter: Theatron : a veszprémi színháztudományi műhely | Kékesi Kun Árpád: Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia | Kiss Gabriella: Elidegenítés - elmesélés - eltávolodás : Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből | Schuller Gabriella: A színészi test Jeles András rendezéseiben | Jákfalvi Magdolna: A kép mint gestus Térey János drámáiban | Hegedűs Béla: Gépeskönyv működés közben (Horváth Iván: Gépeskönyv) | Kovács Ilona: Flaubert Kelet-mítosza és Kelet-képe (Lőrinczy Ildikó: Utazás Karthágóba : Kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig) | Zsadányi Edit: Posztmodern és feminizmus Magyarországon : A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel | Kérchy Vera: Nők, akiket (újra)olvasni kell! : A melltartóégetéstől a spermahímzésig (Schuller Gabriella: Tükörképrombolók : A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban)

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 33. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 2007)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 16:00
Last Modified: 16 Nov 2015 11:27
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1455

Actions (login required)

Edit Item Edit Item