REAL-J

Literatura, 2006

Literatura, 32 (1-4) - 2006. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_2006.pdf

Download (323MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_2006_Page.txt

Download (4kB)

Abstract

Kulcsár-Szabó Zoltán: A nyelvészeti gazdaságtan bírálatához : Nietzsche és Paul de Man | Z. Kovács Zoltán: Értelmezés és etika : Az etikai kritika az irodalomtörténeti vizsgálódás számára | Bárány Tibor: "Sziszegj, kígyó Gertrúd" : A metafora mint intenzionális kontextus Arthur C. Danto analitikus művészetfilozófiájában | Török Ervin: "A király helye" (Heinrich von Kleist: Az eltört korsó) | Benyovszky Krisztián: A nevetés szemiotikája : Idegenség, nevetés és nyelv összefüggései Móricz Zsigmond Vidéki hírek című elbeszélésében | Kasznár Veronika Katalin: Az irodalom mint a társadalmi nyilvánosság egy lehetséges médiuma : A nyilvánosság alakzatai Mészöly Miklós Az ablakmosó című drámájában | Bíró Béla: A képzelet katalizátora | Kálmán C. György: Második gondolatok Tverdota György Eszmélet-elemzéséről | Bezeczky Gábor: "Ott kívül a magyarázat" : Megjegyzések Tverdota György Tizenkét vers című könyvéhez | Veres András: "Ami van, széthull darabokra" : Az Eszmélet és a ciklus-elv | Eisemann György: Párbeszéd-kötetek 1. : Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához : Szövegelemzés, irodalomelmélet | Golden Dániel: Bölcsészet, tudomány, pragmatizmus | Benkő Krisztián: Performativitás és halál : Werther Ossiant olvas | Mezősi Miklós: A dráma válsága - vagy drámaiatlan-e a történelmi játék? | Szolláth Dávid: 1938 : Az elkötelezett regény mint a kommunista magatartásformák bírálata (Déry Tibor: A befejezetlen mondat) | Szörényi László: Számvetés az előzményekkeln : A hatkötetes irodalomtörténeti kézikönyv felépítéséről | Veres András: Töprengés az új intézeti irodalomtörténeti kézikönyvről | Szili József: Az irodalomtörténet mint irodalom- és történetkritika : Horváth János irodalomfejlődés-elméletének bírálata és az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv | Bene Sándor-Kecskeméti Gábor: Régi ötletek az új irodalomtörténethez : 5+1 | Ferenczi László: Irodalomról és történetírásról | Angyalosi Gergely: Irodalom vagy történelem? | Hites Sándor: Egy agresszív műfaj jámbor történetei | Csörsz Rumen István: Közköltészet - irodalom alatt, kultúrák fölött | Bojtár Endre: Néhány gyakorlati megfontolás a magyar irodalomtörténet tervezetéhez | Odorics Ferenc: Megjegyzések a hagyomány irodalomtörténetéhez | Bezeczky Gábor: Előkészületek előtt | Szegedy-Maszák Mihály: Az összehasonlító művészettudomány távlatai (Kékesi Zoltán - Peternák Miklós (szerk.): Kép - írás - művészet : Tanulmányok a 19-20. századi képzőművészet és irodalom kapcsolatáról) | Hódosy Annamária: Shelley Medúzája és a "jövendők szeme" | Panyi Szabolcs: Egy "színészparadoxon" fekete zongorával : Ady Endre A feket zongora című verse és az önkibontó szimbólum | Mann Jolán: Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady - Kosztolányi-dilemmáról | Teslár Ákos: Tankönyvi példa : Ady-képek az irodalom tankönyvekben | Török Lajos: A "szövegvilág" fölénye (Taxner-Tóth Ernő: Közvéleményformálás Eötvös regényeiben) | Rohonyi Zoltán: A Világos utáni irodalomrendszer 'megfigyelése' : Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után | Z. Kovács Zoltán: S. Varga Pál : A nemzeti költészet csarnokai : a nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban | Kappanyos András: Bububu | Hajdu Péter: A megismerés lehetőségei Mikszáth novelláiban | Jeney Éva: Maorik és transzszilvánok : Néhány szempont a transzszilvanizmus fogalmának megközelítéséhez | Horváth Györgyi: Modernista metanarratíva a feminista nőirodalomtörténet-írásban : Elaine Showalter és az önálló nőirodalmi hagyomány | Szolláth Dávid: Ady-epigonizmus a korai József Attila-lírában és környezetében | Kiss Gábor Zoltán: A Tóth Béla-affér és a világirodalmi helyek | Havasréti József: Széljegyzetek Szilágyi Géza írásaihoz | Tsur, Reuven: Babits Mihály : Esti kérdés : A titokzatos mesterség műhelytitkaiból | Tverdota György: [Magad emésztő...]

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 32. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 2006)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 15:59
Last Modified: 16 Nov 2015 11:24
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1454

Actions (login required)

Edit Item Edit Item