REAL-J

Literatura, 2005

Literatura, 31 (1-4) - 2005. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_2005.pdf

Download (291MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_2005_Page.txt

Download (3kB)

Abstract

Szegedy-Maszák Mihály: Németh G. Béla nyolcvanéves | Martin József: Kérdések a kombinatorikus költemények vizsgálatához | Füzi Izabella: A "figurális kitérőktől" a materialitásig | Tarjányi Eszter: Mikszáth Kálmán esete a detektívtörténettel | Gintli Tibor: Hajózni vagy megérkezni? : Az emlékezés kérdései Krúdynál | Vadai István: Szövegrögzítés | Horváth Györgyi: Nancy Fraser és Linda J. Nicholson posztmodern feminizmusa | Boka László: Rekonstrukció és ornamentika - avagy az alcímek hasznos voltáról... (Nemes Péter: Dekonstrukció és romantika) | Kulcsár Szabó Ernő: Levél Szörényi Lászlóhoz, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatójához | Veres András: Észrevételek egy levélhez | Bacsó Béla: A lepel fellebbentése : táj-kép és természet (Goethe Vonzások és választások című regényéhez) | Seregi Tamás: A jelen visszatérése : Peter Handke és a festészet | Sághy Miklós: Szövegnyomozás Novák Antal öngyilkosságának ügyében : Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéről | Tverdota György: Eszmék és poétikák keresztútján : József Attila Párizsban | Odorics Ferenc: Konferencia a retorika és interpretáció témakörében | Györök Edina: Irodalomtörténet-írás revízió után | Füzi Izabella: Esztétikum és retorikai olvasás Poe-nál : Vázlat | Hódosy Annamária: Poe Hollógrammja avagy A holló mint a költői hatás allegóriája | Hajdu Péter: Az őszinteség retorikája | Milián Orsolya: "...mit radíroz ki" egy gép | Szilasi László: "Mindegy, hogy hogy, csak nehogy sehogy" : Az irodalomtörténet esélye : Irodalomelméleti tanulmányok | V. Gilbert Edit: (Nyelvi) kaland a javából (Gránicz István: A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei) | Jeney Éva: A bölcselő halott, a metafora él : Paul Ricoeur, 1913-2005. | Poszler György: "A harmadik ember" : "Soliloquium" Török Endre, 1923-2005 emlékére | Bezeczky Gábor: Fónagy Iván, 1920-2003. | Szili József: A poétizáló filozófiák poétikája, avagy Platón érettségije Gadamernél | Varga László: A francia kultúra mint ellenkánon | Kálmán C. György: Konferencia az irodalomtörténet-írás problémáiról | Orbán Jolán: A dekonstruktív irodalomtörténet-írás lehetőségei és lehetetlenségei | Tóth Orsolya: Kulturális tapasztalat és várakozási horizont : Kazinczy történetfelfogása | Milbacher Róbert: Egy valódi antik kép : Megjegyzések Gyulai Pál Arany-képének alakulásához | Mekis D. János: Nemzedékproblémák, irodalomtörténet, kritika : A két világháború közötti irodalomértés néhány interpretatív fogalmáról Szerb Antal munkáinak tükrében | P. Müller Péter: A magyar (dráma)irodalom külföldi történetei | V. Gilbert Edit: Irodalomtörténet-írás külföldről (-oroszos felhangokkal) | Lajosi Krisztina: Felejtés és emlékezet alakzatai a Paul de Man-i életműben : A retorikai olvasás mint a történelem (el/le)leplezésére tett kísérlet (Paul de Man: Olvasás és történelem) | Gyertyán Ervin: Erkölcs és öntudat : Emlékezés Komlós Aladárra | Farkas Zoltán: A töredék mint egész : József Attila és a magyar zene Bartók Bélától Kurtág Györgyig | Bartal Mária: "Légy a mi érző, meleg bőrünk" : Az imádság beszédmódjának megújítása József Attila költészetében | Horváth Viktor: A timbre uralma és a canso strofikus heteronómiája : Bernard De Ventadorn Bel m'es can eu vei la brolha kezdetű cansójának kettős rímvezérlése | Hajdu Péter: Beszélni a múltról (Hites Sándor: A múltnak kútja : Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből) | Szili József: Frons és cauda (...et nos permutamur in illis) (Szigeti Csaba: Magyar versszak) | Kucserka Zsófia: Hány nőt vett el feleségül Mikszáth Kálmán? (Hajdu Péter: Csak egyet, de kétszer : A Mikszáth-próza kérdései)

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 31. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 2005)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 15:59
Last Modified: 16 Nov 2015 11:15
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1453

Actions (login required)

Edit Item Edit Item