REAL-J

Literatura, 2002

Literatura, 28 (1-4) - 2002. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_2002.pdf

Download (311MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_2002_Page.txt

Download (3kB)

Abstract

Mesterházy Balázs: "Eine Inschrift, über die ich trete" : Az önidentitás, a líraiság és az irodalomtörténeti hozzárendelések szimbolikus szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában | Fogarasi György: Törvényhozás és költészet : Rousseau, Kant, Shelly és az apostolok alkonya a magyar (poszt)romantikus költészetben | Kékesi Zoltán: Jób kérdése a klasszikus avantgárd horizontjában : Goethe, Nietzsche, Carl Einstein | Bónus Tibor: A kritika nyelvfeledett apologétája (Radnóti Sándor: A piknik) | Szendi Zoltán: Megjegyzések egy Thomas Mann-képhez (Mádl Antal: Thomas Mann világ- és emberképe) | Túry György: Egy „boa-dekonstruktőr” a nyelv sűrűjében : J. Hillis Miller „etikai kritikája” | Ács Gábor: A sue-i (irodalmi) hatás képződése a lappangó kánon mentén | Kisantal Tamás: Természetes és/vagy természetfeletti : Fantasztikum és interpretáció viszonya Maupassant Horla című novellájában | Imre En Zoltán: (Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház : Vita a Bánk bán 1930-as centenáriumi mise en scéne-jéről | H. Nagy Péter: A Literatura felvidéki válogatása elé | Bárczi Zsófia: Álcázott szöveg : Műfaji játékok Szerb Antal A Pendragon legenda című regényében | Keserű József: Az olvasás kihívása | Polgár Anikó: Domesztikáció, integráció, rekonstrukció : A latin műfordítás és a fordítói eljárások három alakzata | Németh Zoltán: Az 1989-es fordulat prózába írása a kelet-közép-európai irodalmakban | Zákány Tóth Péter: Az olvasás ideologikus fátyla (Milbacher Róbert: „…Földben állasz mély gyököddel…”) | Arany Zsuzsanna: „Nem kellett volna Sade-hoz nyúlni” (Jovica Aćin: Sade apokalipszise : Vázlatok az isteni márkiról) | Bókay Antal: Dekonstrukció és filológia : egy ironikus visszafordulás elméleti hátteréről | Bezeczky Gábor: Végső búcsú Szindbádtól, 1957-2002. | Hárs Endre: Megtanulni úszni : Szindbád tanuló- és vándorévei | Odorics Ferenc: Adományozás és megfosztás : Szindbád útja a halálnál | Ármeán Otília: Képek képtelensége mint nyelvi terelőút a Szindbádban | Szilasi László: Maggi : Étel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés Krúdy Gyula Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában | Hites Sándor: Szindbád-lexikon | Rákai Orsolya: Gondolatok a diófalevelek illatáról, a nyelv őszies édességéről és a költészet tündöklő szökőkútjáról | Milián Orsolya: A megtalált "apám" nyomában, avagy : egyesüljön-e a család? | Z. Kovács Zoltán: Mit látott Jeney, akit később bankóhamisítás miatt bezártak? : Szindbád és a fokalizáció | Török Ervin: Telegráf, telefon, fénykép : Dobieczki | Bacsó Béla: Jean Grondin : Bevezetés a filozófiai hermeneutikában | Lajosi Krisztina: Maestro? : Mester! (Wilhelm Furtwängler: Zene és szó) | Kulcsár Szabó Ernő: A látható nyelv elkülönbözése : hermeneutika és filológia | Kovács Árpád: A filológiai aktus | Tverdota György: József Attila anti-ars poeticája | Veres András: József Attila Kosztolányi-bírálatáról | Hajdu Péter: Milyen múltat hozhat a jövő? (Mihály Szegedy-Maszák (szerk.): National Heritage : National Canon)

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 28. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 2002)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 15:58
Last Modified: 23 Nov 2021 05:12
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1450

Actions (login required)

Edit Item Edit Item