REAL-J

Literatura, 2000

Literatura, 26 (1-4) - 2000. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_2000.pdf

Download (285MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_2000_Page.txt

Download (3kB)

Abstract

Veres András: A szerkesztő előszava | Hajdu Péter: Arisztotelész poétikája, az ős-tekintély | Tverdota György: Erkölcs és pszichoanalízis József Attila életművében | Kappanyos András: A kizökkent idő helyretolása : A látogató időszerkezete | Németh G. Béla: A kiegyezés kori Magyarország művelődéstörténeti körképe, 1867 és 1900 között | Zentai Horváth Krisztina: Marcel és a társadalmi felemelkedés : Az interakció piaci viszonyai "Proust: Az eltűnt idő nyomában" című regényében | Füzi Izabella: Retorika és értelmezés : Kukorelly-olvasatok | Felkai Piroska: A megnyilatkozásmódok különneműsége (Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok) | Szegedy-Maszák Mihály: Megszakított folytonosság a magyar történelemben (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században) | Szili József: Szabolcsi Miklós, 1921-2000. | Szegedy-Maszák Mihály: Nem hallott dallamok és nem látott festmények : Társművészetek a romantikus szépprózában | Szabolcsi Miklós: Dávid királytól a számítógépig : Adalékok a magyar művelődéstörténet zsidó elemeihez | Kálmán C. György: A Literatura pécsi válogatása elé | Szabó Tímea: A decentrált szubjektum határtalan korrektúrája : A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízis | Szolláth Dávid: Terepséta : A fikció tere és az elbeszélői nézőpont "Mészőly Miklós Pannon-prózájában" | Szilágyi Nagy Ildikó: Szövegköziség és önreferencia "Háy János: Dzsigerdilen A szív gyönyörűsége" című regényében | Kiss Gábor Zoltán: Antropológiai perspektívák az irodalomban és az irodalomtörténet elméletében : A sötétség mélyén és a degenerált, vad (irodalom)történet | Szegedy-Maszák Mihály: A romantikus Petőfi (Margócsy István: Petőfi Sándor) | Nemes Péter: Paul de Man retorikus olvasatai (Paul de Man: Az olvasás allegóriái : Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben) | Odorics Ferenc: Bevezető a "szegedi irodalomelmélet" jelenéhez | Hárs Endre: Elbeszélő tudomány | Szilasi László: A nyúl és sólyom : Trópusok és funkciók (Madách Gáspár: Balassa János éneke sólymocskájárul című versének példája) | Milbacher Róbert: Egy talált tárgy tisztogatása : Az irodalmi népiesség akkulturációs eljárásai | Müllner András: A neoavantgárd és az interpretáció kérdése : Erdélyi Miklós művészetelmélete | Hódosy Annamária: A fantázia informatikája | Odorics Ferenc: Az Eszmélet paronomázikus lakhelye : Az újra-olvasás retorikai újraolvasása | Ármeán Otília: Alakzatok szövegtér : A "Theaterstück" "rendesen" | Bocsor Péter: Néhány szó az újrealizmusról | Gyimesi Tímea: Önéletrajz : delírium és dadogás | Kalmár György: A politizáló kritika kézikönyve (Terry Eagleton: A fenomenológiától a pszichoanalízisig) | Lakner Lajos: "...csodás színeváltozás..." : Irodalom és múzeum | Kelemen Pál: Metaforikus konstrukciók és olvasói szerepek "Adalbert Stifter: Bergkristall, 1852" című elbeszélésében | Fehér M. István: Az esztétikai horizont meghaladási kísérlete József Attila esztétikai írásaiban és Gadamer hermeneutikája, I. (Irodalmi szöveg és filozófiai szöveg) | Karsai György: A Leláncolt Prométheusz szerkezete | Simon Attila: Aiszkhülosz Perzsák című darabjáról : Az "idegenség hermeneutikájának" nézőpontjából | Krähling Edit: To d'eidenai ti deinon? (Sophoklés: Trachisi nők) | Ritoók Zsigmond: A hallgatás Euripidés drámáiban | Ferenczi Attila: Műfaji problémák Seneca tragédiáiban | Ármeán Otília: Narratív-kultúra (Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3. : A kultúra narratívái) | Dobolán Katalin: A szótól a szövegig és tovább : Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből

Item Type: Journal
Publisher: Balassi Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 26. évfolyam, 1-4. szám (Balassi Kiadó, 2000)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 15:58
Last Modified: 16 Nov 2015 10:51
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1448

Actions (login required)

Edit Item Edit Item