REAL-J

Literatura, 1991

Literatura, 17 (1-4) - 1991. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1991.pdf

Download (268MB) | Preview
[img] Text
LITERATURA_1991_Page.txt

Download (2kB)

Abstract

Calinescu, Matei: Olvasás és újraolvasás : a megértés térbeli és időbeli modelljei | Tarnay László: Interpretáció és argumentum | Kugler, Paul K.: Akaratlan költészet | Tverdota György: Életrajz és mítoszképződés : A Horger-ügy metamorfózisai | Kálmán C. György: Bevezető | Bókay Antal: Bahtyin és Freud : A szöveg szubjektív értelmének két felfogása | Kulcsár Szabó Ernő: A szöveg mint recepcióesztétikai probléma | Kálmán C. György: A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása | Oborics Ferenc: TEXT : a konstruktivista szöveg | Tarnay László: Dialógus és irodalomtudomány : Egy kognitív elmélet problematológiai megalapozása | Szabó Zoltán: Az irodalmi mű stílusa mint szövegiség | Gránicz István: Nyelvészeti-poétikai kutatások a Szovjetúnióban | Maár Judit: Strukturalista és szemiotikai irodalomkritika Olaszországban | Žmegač, Viktor: Az intertextualitás válfajai | Bodnár György: A művészregény mint az intertextualitás korai formája | Thomka Beáta: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai | Kabdebó Lóránt: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében | Deréky Pál: A húszas évek vége a magyar avantgarde költészet szemszögéből | Ferenczi László: A Babits - Kassák-vita | Szirák Péter: "Mi van igazán, ha semmi sem biztos...?" : Vázlat Konrád György prózájáról | Michelfelder, Diane P. - Palmer, Richard E.: Előszó a Dialógus és Dekonstrukció című kötethez | Derrida, Jacques: Két kérdés aláírásokat értelmezve : Nietzsche/Heidegger | Gadamer, Hans-Georg: Destrukció és dekonstrukció | Frank, Manfred: A nyelv uralhatóságának határa : A beszélgetés mint a neostrukturalizmus és a hermeneutika különbségének színtere | Dallmayr, Fred R.: Hermeneutika és dekonstrukció : Gadamer és Derrida dialógusa | Caputo, John D.: Gadamer burkolt esszencializmusa : deridai kritika | Gemünden, Gerd: "Der Unterschied liegt in der differenz" : hermeneutika, dekonstrukció és ezek összeférhetősége | Bernasconi, Robert: Kettős látás : destrukció és dekonstrukció | Rorty, Richard: Dekonstrukció és megkerülés

Item Type: Journal
Publisher: Argumentum
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 17. évfolyam, 1-4. szám (Argumentum, 1991)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 15:58
Last Modified: 16 Nov 2015 10:30
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1447

Actions (login required)

Edit Item Edit Item