REAL-J

Literatura, 1983

Literatura, 10 (1-4) - 1983. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1983.pdf

Download (267MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1983_Page.txt

Download (2kB)

Abstract

Sőtér István hét évtizede | Béládi Miklós: A megőrzött szellemi haza | Nyírő Lajos: Egy irodalomelméleti rendszerezés elé | Szili József: Vázlat az irodalomtörténet elméletéről | Béládi Miklós: Az irodalomtörténet válsága - az irodalomtudomány megújulása | Illés László: A konzervatív liberális eszmetörténet néhány mai problémája | Bojtár Endre: A mai lengyel irodalomelmélet néhány kérdése | Veres András: A szociológiai nézőpont az irodalomértelmezésben : Történeti vázlat | Ferenczi László: Világirodalom - összehasonlító irodalomtudomány | Kulcsár Szabó Ernő: Antimetaforizmus és szinkronszerűség : A líra mint esztétikai hatásforma a konkrét költészetben | Bajomi Lázár Endre: Sade - rém vagy próféta? | Balasov, N. J.: Rimbaud és a költészet két évszázadának kapcsolata | Sargina Ludmilla: Az szimbolista világlátástól a teljességig : Alekszandr Blok | Köpeczi Béla: Paul Éluard költészete és a mindennapiság | Hopp Lajos: Az "antemurale" és a "conformitas" eszméje a Báthory előtti magyar-lengyel hagyományban | Klaniczay Tibor: Manierizmus és barokk - a hagyomány és újítás szemszögéből | Bíró Ferenc: A természet gyermekei és a haza fiai : A fiatal Batsányi és az 1770-es évek nemesi irodalma | Kókay György: A "hallgató" Bessenyei irodalomtörténetírásunkban | Csetri Lajos: Kazinczy nyelvújítási programja a XIX. század első évtizedében | T. Erdélyi Ilona: A "közvetítők" felelőssége : Reformkori irodalmunk képe külföldön | Fenyő István: Bajza József a regény elméleti kérdéseiről | Nacsády József: Jókai 1848-49-es témájú novelláinak tanulságaihoz | Lukácsy Sándor: Madách Imre: Egy magyar költő a világirodalomban | Kiss Gy. Csaba: Egykorú szlovák tudósítások Madách képviselővé választásáról | Szörényi László: Arany epikája | Varga József: Az írói szereptudat változásai Ady Endre pályáján | Sipos Lajos: Egy versmodell és a költői pálya (Babits Mihály: A könnytelenek könnyei) | Tverdota György: Eszmélet | Rónay László: Fordított világrendben : Tersánszky Józsi Jenőről | Vásárhelyi Miklós: A Magyar Nemzet a szellemi ellenállásban | József Farkas: "Hazajöttem, Kegyelmezzetek!" : Adalékok Balázs Béla felszabadulás utáni pályaképéhez | Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor pályaképe 1945 után, I. rész | Erdődy Edit: Változatok egy Déry-novellára (Déry Tibor: Szerelem című novellájának értékorientációs elemzéseiről) | Bata Imre: Egy negyedszázad szépprózája | Agárdi Péter: Korszakváltás és értékrend : Jegyzetek a "hetvenes évek" magyar irodalmáról | Pomogáts Béla: Francia szellem, francia példa : A pályakezdő Sőtér Istvánról | Bodnár György: A Fellegjárás | R. Takács Olga: Sőtér István munkássága : Válogatott bibliográfia

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 10. évfolyam, 1-4. szám (1983)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 06:55
Last Modified: 29 Jul 2015 14:37
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1442

Actions (login required)

Edit Item Edit Item