REAL-J

Literatura, 1981

Literatura, 8 (1-4) - 1981. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1981.pdf

Download (248MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1981_Page.txt

Download (4kB)

Abstract

Szabolcsi Miklóst köszöntjük hatvanadik születésnapján | Nedeljković, Dragan: Az irodalom hatalma és tehetetlensége korunkban | Németh Lajos: Az antiművészetről | Körner Éva: Hogyan művészetellenes az ellen-művészet? | Flaker, Aleksander: Az avantgarde hatalma és tehetetlensége | Konstantinović, Zoran: A kísérletezés végéről | Béládi Miklós: Kérdőjelek a vizuális költészet körül | Fónagy Iván: A "beszédaktus" fejlődéstani szemszögből tekintve | Bókay Antal: Szövegstruktúra, szövegvilág és az irodalmi interpretáció | Mérei Ferenc: Deviancia és reménység : Irodalom- szociálpszichológiai elemzés | Bíró Ferenc: Irányzat vagy mentalitás? : Az érzelmesség megjelenése a felvilágosodáskori irodalomban | Kókay György: Sajtótörténet - irodalomtörténet : Egy sajtótörténeti kézikönyv tanulságaihoz | Köpeczi Béla: Hunyadi János származása a XVIII. század végének- XIX. század elejének magyar és román történeti és szépirodalmában | Bata Imre: Világkép a századelőn : Cholnoky Viktor publicisztikája | Kulcsár Szabó Ernő: Az "eltünt" állam és a regény : A Monarchia-motívum néhány epikai kérdése a két világháború között | Fülöp László: Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolás (Kosztolányi Dezső: Pacsirta) | Veres András: A fiatal Lukács tragikumelmélete és a magyar irodalom | József Farkas: Etika és forradalom kérdései az újabb magyar irodalomban | Illés László: A nemzetközi proletár irodalom keletkezése és felbomlása : A kulturális átstrukturálódás modellje | Agárdi Péter: Fejtő Ferenc világirodalom-képe a harmincas években | Bodnár György: A szocialista irodalompolitikai fordulat ellentmondásai : Révai József pályája a felszabadulás után | Rónay László: A harmadik nemzedék irodalomszemlélete | Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor: A teljesség felé | Pomogáts Béla: A történelmi reflexiótól a létköltészetig : Nemes Nagy Ágnes lírájáról | Guszev, Jurij: A népi Magyarország irodalmának harmincöt éve | József Attila és kora | Tverdota György: A fiatal József Attila történelemszemlélete | Szigeti Lajos: Hiánytudat és teljességigény József Attila költészetében | Ujfalussy József: Ismét "Medvetánc" : József Attila "scherzói" | Péter László: József Attila és Németh László | Kántor Lajos: József Attila a brassói Lapokban (Találkozása Tamási Áronnal) | Vujicsics D. Sztoján: József Attila és a belgrádi "Srpski Kniževni Glasnik" | László Zsigmond: József Attila rímvilága | Szerdahelyi István: Kell-e nagymonográfiát írni? (Gondolatok Szabolcsi Miklós: Érik a fény című nagymonográfiája kapcsán) | Szabolcsi Miklós irodalmi munkássága : Válogatott bibliográfia | Sőtér István: Az irodalomtudomány és a "második természet" | Szili József: A történetiség problémája a marxista irodalomkutatásban | Sargina Ludmilla: Az irodalomtörténeti elméletek az orosz és a szovjet irodalomtudományban | Kulcsár Szabó Ernő: A pluralizmus elve az irodalomtörténetben | Bodnár György: Az irodalomtörténet történetisége | Béládi Miklós: Irodalomtörténet és történet | Tverdota György: Hagyomány és történetiség | Kis Pintér Imre: A kritika szerepe a kultúrában | Rónay László: Irodalomtörténet és kritika határterületei | Kenyeres Zoltán: A kibővített alapviszony | Ónodi László: A történetfilozófiai módszer történeti meghaladásának egyik kísérlete: A recepcióesztétika | Illés László: Ideológia és irodalomtörténet | József Farkas: Az irodalomtörténész személyiségének szerepe a művek közvetítésében | Kibédi Varga Áron: Az irodalomtörténet elméleti problémái | Bányai János: A botrányos irodalomtörténet | Erdődy Edit: Az irodalom mint az irodalomtörténet tárgya | Pomogáts Béla: Az irodalomtörténetírás tárgya és módszere : Rendszerezési problémák | Lukácsy Sándor: A Hymnus és a Szózat | Bodri Ferenc: Louise de Vilmorin : Nyomkövetés a "Sirályok Királynőjének" dunatáji tartózkodásairól | F. Komáromi Gabriella: Tiszták : Gondolatok egy Illyés-drámáról | Bojtár Endre: Az irodalom gépezete

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 8. évfolyam, 1-4. szám (1981)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 06:54
Last Modified: 29 Jul 2015 14:12
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1440

Actions (login required)

Edit Item Edit Item