REAL-J

Literatura, 1976

Literatura, 3 (1-4) - 1976. ISSN 0133-2368

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1976.pdf

Download (343MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1976_Page.txt

Download (4kB)

Abstract

Nyírő Lajos: Irodalomszociológiai törekvések a szovjet irodalomtudományban | A szocialista világirodalom és kultúra problémái : Az MTA Irodalomtudományi Intézete konferenciája, 1975. okt. 14-15. | Sőtér István: Az irodalom és az elmélet kölcsönhatása : Elnöki megnyitó | Szabolcsi Miklós: A szocialista világirodalom kérdéséhez | Hiersche, Anton: Korunk szocialista világirodalma kutatásának problémái | Rosenbaum, Karol: A szocialista világirodalom kutatási problémáiról | Bogdanov, Jurij: A szocialista irodalmak fejlődésének dialektikájához | Schiller, Dieter: A világirodalom fogalmának újraértelmezése az antifasiszta német emigrációban | Dimov, Georgi: Szocialista irodalomkritika és szocialista irodalom | Varga Mihály: Korszakok, fogalmak, feladatok | Köpeczi Béla: A szocialista realizmus fejlődési szakaszai | Csehi Gyula: Hogyan tanulmányozzuk a marxizmus klasszikusainak esztétikai megjegyzéseit? | Nyírő Lajos: A szocialista realizmus művészi aspektusának jelentőségéről | Palmier, J. Michel: Néhány kritikai megjegyzés a szocialista realizmus kérdéséről | Palavestra, Predrag: A szocialista gondolat a szerb irodalomban | Stepien, Marian: A szocialista realizmus : Szocialista irodalom Lengyelországban | Markov, Dmitrij: A szocialista realizmus poétikájának elméleti alapjairól | Hitzer, Friedrich: Osztályharc és irodalmi kultúra | Kandler, Klaus: Hagyományaink és a mai irodalmi folyamat | Hermann István: A kultúra a kapitalizmusban | Illés László: Munkásirodalom - szocialista irodalom | Hitzer, Friedrich: Az elmélet és a gyakorlat dialektikájáról | Illés László: Zárszó helyett | Veres András: Az irodalom értésének fokozatai az oktatási folyamatban | Szegedi-Maszák Mihály: Előzetes észrevételek a művészeti-társadalomtudományi nevelés átalakításáról | Nagy Sz. Péter: Egy regény két változatban (Gelléri Andor Endre: A nagymosoda) | Tüskés Tibor: Irodalom és "területiség" : Bori Imre három könyvéről | Nyírő Lajos: A struktúra és a jelentés problémája a szovjet irodalomszociológiai kutatásokban : a 20-as évek második felében | Bonyhai Gábor: Thomas Mann alkotómódszeréről : Adalék a poétika és az irodalomtörténet összefüggéséhez | Szegedi-Maszák Mihály: Idő és tér Kemény Zsigmond regényeiről | Pomogáts Béla: A népi líra irodalomtörténeti helye | Kovács Kristóf András: Erdélyi József versépítése | Bata Imre: Gaál Gábor és Veres Péter kapcsolata | Csűrös Miklós: Népiesség, lírai realizmus, intellektualitás : Fodor András költői pályakezdéséről | Javaslat a középfokú oktatás irodalmi törzsanyagára : Munkaközösség | Tverdota György: József Attila levelezése | Németh G. Béla: Néhány megjegyzés az irodalomtörténeti munka lehetőségéről az MTA és a felsőoktatás intézményein kívül | Kemény Gábor: Krúdy pályafordulatához : A vörös postakocsitól a "pesti regények"-ig | Lőrinczy Huba: A magyar századelő Twist Olivérje : Dickens-reminiszenciák A gólyakalifában | Kiss Ferenc: Kosztolányi Dezső : Nero | Aczél Géza: Barta Sándor dadaista korszakáról | Tverdota György: József Attila mesterei | Szijártó István: "Somogynak hívják a megyét, a tájat, mely engem felnevelt" : Sipos Gyuláról | Áttekintés tizenöt év magyar irodalmából, 1957-1972. | Mérei Ferenc: Módszertani útmutatás az értékorientációs novellaelemzés 2. sorozatához (1973-74-es művek) az első sorozat eredményeinek felhasználásával | Erdődy Edit: Az "Értékek és eszmények a felszabadulás utáni magyar irodalomban" című témához készült problémaelemzésekről | Doboss Gyula: Szempontok a "beszédmódok" vizsgálatához : a beszédmódok és a kompozíció rétegei | Veres András: Vita Szerdahelyi István esztétikatörténeti könyvéről | Nemeskürty István: A múlt prófétája (Dénes Iván Zoltán: A "realitás" illúziója : A historikus Szekfű Gyula pályafordulója) | Nagy Sz. Péter: Fenyő István : Figyelő szemmel

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 3. évfolyam, 1-4. szám (1976)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 06:52
Last Modified: 29 Jul 2015 12:12
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1430

Actions (login required)

Edit Item Edit Item