REAL-J

Literatura, 1975

Literatura, 2 (1-4) - 1975.

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1975.pdf

Download (338MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1975_Page.txt

Download (3kB)

Abstract

Tanácskozás az irodalomtudomány elméleti kérdéseiről | Szili József: A művészi visszatükrözés szerkezete | Szabolcsi Miklós: Az "irodalomtörténetről" az "irodalomtudományig" | Nyírő Lajos: Irodalomtörténet és irodalomelmélet | Bonyhai Gábor: Poétika és irodalomtörténet | Hankiss Elemér: A katarzis : A fogalomtörténeti, poétikai és irodalomelméleti elemzés összefüggéseiről | Rába György: Egy költői modell kifejtése, mint irodalomtörténeti módszer | Németh G. Béla: Interpretáció és elemzés | Pomogáts Béla: Irodalomtörténet és kritika | Veres András: A szociológia és irodalomtudomány | Tarnai Andor: A toposz-kutatás kérdéseihez | Szegedi-Maszák Mihály: A költőileg megformált világkép elemzéséről | Rónay László: Németh László nagy kísérlete | Dersi Tamás: Illés Endre Zsuzsa-ciklusa | Fenyő István: Vas István tanulmányai | Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus : Pilinszky János költészete | Bori Imre: Balogh Edgár : Duna-völgyi párbeszéd | Széles Klára: Zsilka Tibor : Stilisztikai statisztika | Vajda Gábor: Lukács az avantgardról | Szili József: Caudwell költészetelméletének főbb vonásai | Vajda György Mihály: A szecesszió természetrajza | Agárdi Péter: Fejezetek a felszabadulás utáni magyar irodalomtörténetírás történetéből | Csűrös Miklós: Regény a mítoszok határán : Kodolányi János pályája 1945 után | Kenyeres Zoltán: Irodalom és értékorientáció | Rónay György: Szabó Lőrincz két könyve : Napló, levelek, cikkek ; Szavakkal nő a gyász | Merva Mária: Illyés iskolája | Beke László: Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai avantgarde-ban | Fülöp László: Sarkadi Imre : Cikkek, tanulmányok | Rónay László: Tolnai Gábor : Örökség és örökösök | Varga József: Szabolcsi Miklós : A clown mint a művész önarcképe | Sipos Lajos: Szabó Ede : Otthonunk a művekben | Fenyő István: Pomogáts Béla : "Déry Tibor" című monográfiájáról | Rónay László: Útkeresés - úttévesztés : Jókai- és Radnóti-kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban | Martinkó András: Madách világirodalmi státusa | Pór Péter: A korstílusok fogalmi és gyakorlati modellje | Bojtár Endre: Az irodalmi irányzat | Szerdahelyi István: Műfajelmélet és irodalomtudomány | Könczöl Csaba: Mihail Bahtyin : A viták kereszttüzében | Vásárhelyi Miklós: A szellemi ellenállás kérdéséhez | Aczél Géza: Kassák Lajos 100 számozott verse | Csaplár Ferenc: Kísérlet a "Ma" hazai folytatására : a Dokumentum | Bata Imre: Az Alföld parasztsága | Pomogáts Béla: Jékely Zoltán költői modelljei : Az Idősárkányhoz megjelenése alkalmából | Veres András: A szerepek elégtelensége : Császár István írói világáról | Halász Előd: Opponensi vélemény Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell című doktori értekezéséről | Hankiss Elemér: Válasz az opponensi véleményekre | Darabos Pál: Hamvas Béla irodalom- és művészetszemlélete | Sőtér István: Négy tanulmánykötet | Erdődy Edit: Vár egy új világ : Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből (szerk.: Illés László-József Farkas) | Melczer Tibor: Vágó Márton : József Attila | Küllős Imola: Scheiber sándor : Folklór és tárgytörténet, I-II. | V. Kovács Sándor: Nemeskürty István : A magyar népnek, ki ezt olvassa : Az anyanyelvű magyar reneszánsz és barokk irodalom története, 1533-1712. | Horváth Károly: Wéber Antal : Irodalmi irányok, távlatból : Fejezetek a felvilágosodás és a reformkor irodalmának történetéből | Csűrös Miklós: Zalabai Zsigmond : A vers túloldalán

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 2. évfolyam, 1-4. szám (1975)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 06:47
Last Modified: 29 Jul 2015 10:53
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1429

Actions (login required)

Edit Item Edit Item