REAL-J

Literatura, 1974

Literatura, 1 (1-4) - 1974.

[img]
Preview
Text
LITERATURA_1974.pdf

Download (373MB) | Preview
[img] Text (tartalomjegyzék)
LITERATURA_1974_Page.txt

Download (4kB)

Abstract

Sőtér István: Beköszöntő | Szili József: Egyetemes korszakok az irodalomtörténetben | Bodnár György: A XX. századi magyar irodalom történeti rendszerezésének problémái : Vázlat | Hankiss Elemér: Fejlődik-e az irodalom? : Az "extenzív" illetve "intenzív" fejlődés létéről és mibenlétéről | Vajda György Mihály: A naturalizmus struktúrája | Illés László: A szövetségi politika ellentmondásai a húszas években | Németh G. Béla: Választás és vérség : Babits nemzettudatának néhány vonásáról | Czine Mihály: Antifasizmus és irodalom : Radnóti Miklós | B. Nagy László: Mítosz és önüdvözülés : Németh László indulása és az Emberi színjáték | Vasy Géza: Regény a forradalom értelméről | Sőtér István: Egy kongresszus elé | Illyés Gyula: Követhetjük-e a költőt? | Martinkó András: Petőfi Sándor : Ha férfi vagy, légy férfi... | Rónay György: Krúdy Gyula : A hídon | Pomogáts Béla: Gyergyai Albert : Anyám meg a falum | Bonyhai Gábor: Wellek-Warren : Az irodalom elmélete | Nyírő Lajos: Köpeczi Béla : Eszme, történelem, irodalom | Szili József: Szerdahelyi István : Költészetesztétika | Sőtér István: Vitaírás Petőfi forradalmiságáról | Sőtér István: Elért és el nem ért bizonyosságok | Pór Péter: Arany-elemzések | Horvát-magyar regényszimpózium | Szabolcsi Miklós: A horvát-magyar regényszimpózium elé | Vujicsics D. Sztoján: A mai horvát és magyar regényirodalom összehasonlító vizsgálatához | Bori Imre: A magyar regény a horvát regényfejlődés tükrében | Beker, Miloslav: Az elbeszélő szerepe Slobodan Novak: Arany, tömjén, mirha című regényében | Vidan, Ivo: Mi a küklopsz? : Kísérlet a műfaj meghatározására | Follinus Gábor: Avantgarde és utópia | Bojtár Endre: Jel és dolog a keleteurópai avantgarde irodalomban | Pomogáts Béla: Egymásnak felelő két regény (Déry Tibor: A befejezetlen mondat; Felelet) | Bonyhai Gábor: Cselekményrendszer és értékrendszer | Konferencia a művészi ismétlődésről | Veres András: Az ismétlődés vizsgálatának aspektusai | Szegedi-Maszák Mihály: A művészi ismétlődés néhány alapítása | Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán : A fületlen ember | Fülöp László: A Tücsökzene világa | Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom | Sőtér István: Csokonai alkotói módszere | Nyírő Lajos: A mű jelentése és kompozíciója | Miklós Pál: Mire jó a szemiotika? | Könczöl Csaba: A költői technika teológiája | Áttekintés tizenöt év magyar irodalmáról, 1957-1972. | Erdődy Edit: Realista hagyomány és belső monológ Szabó Magda műveiben | Kemény Gábor: Oszlopos Simeon | Fenyő István: Kardos László : Író, írás, irodalom | Pór Péter: Tamás Attila : A költői műalkotás fő sajátosságai | Veres András: Robert Escarpit : Irodalomszociológia - A könyv forradalma ; Leo Löwenthal: Irodalom és társadalom | Szegedi-Maszák Mihály: Abraham A. Moles : Információelmélet és esztétikai élmény | Rónay László: Irodalom - a szemnek : A Petőfi Irodalmi Múzeum újabb kiállításairól | Pomogáts Béla: A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei | Lukácsy Sándor: A XIX. század költői (Petőfi Sándor versének elemzése) | Varga József: Ady patriotizmusa | Németh Lajos: Fülep Lajos | Kassai György: Konnotáció és denotáció | Tanácskozás a XX. századi magyar irodalom fő irányairól | Szabolcsi Miklós: A vita elé | Bori Imre: A magyar avantgarde irodalomtörténeti helye interpretációjának kérdéséhez | Illés László: Az avantgard az időben és a korban | Utasi Csaba: Avantgard és művészetfejlődés | Béládi Miklós: Avantgard és érték | Bosnyák István: Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról | Pomogáts Béla: Népi "primitivizmus" - népi "szürrealizmus" | Bányai János: A kritika az avantgard korszakában | Gerold László: Szempontok a magyar avantgard dráma tárgyalásához | R. Kocsis Rózsa: A szintézis felé : Tamási (Áron) Ősvigasztalása | Miklós Pál: Weöres Sándor Psychéje | Széles Klára: József Attila : "Ülni, állni, ölni, halni" | Vargha Kálmán: Mándy Iván : A siker fényében | Kanyó Zoltán: Jurij M. Lotman : Szöveg, modell, típus | Rónay László: Vargha Kálmán : Gelléri Andor Endre

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Literatura : A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, 1. évfolyam, 1-4. szám (1974)
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Dec 2014 06:47
Last Modified: 29 Jul 2015 10:47
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1428

Actions (login required)

Edit Item Edit Item