REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 1981

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 14 - 1981. ISSN 0230-368X

[img]
Preview
Text
FOLDBANYASZ_14.pdf

Download (183MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
FOLDBANYASZ_14.txt

Download (4kB)

Abstract

14. kötet / 1. sz. 1 ERDÉLYI MIHÁLY: A felszínalatti vízmozgásának vizsgálata közvetett módszerekkel a Magyar Medence példáján BOBOK ELEMÉR-NAVRATIL LÁSZLÓ-SZILAS A. PÁL: Pszeudoplasztikus kőolaj turbulens áramlási veszteségeink vizsgálata BOBOK ELEMÉR-SZALAY ÁRPÁD: Kontinuummechanikai eszközök alkalmazása a közvetett szénhidrogén-genetikai kutatásban 14. kötet / 2-4. sz. 113 AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ PÉCSI MÁRTON: Bevezető Martos Ferenc, az MTA rendes tagja székfoglaló előadásához MARTOS FERENC: Bányakár és környezet TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK KOVÁCS FERENC-SOMOSVÁRI ZSOLT: A gázkitörések természeti körülményei és feltételei a homokkő mellékkőzetekben TARJÁN GUSZTÁV: Adalék a hazai erőműépítési programhoz TARJÁN GUSZTÁV: A nyersvasérc dúsításának gazdaságosságáról TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOK, EMLÉKÜLÉSEK METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK 1980. NOVEMBER 20-21 sz. Az éghajlat változásának és változékonyságának elméleti kérdései GÖTZ GUSZTÁV: Éghajlati Világprogram - az éghajlatváltozások kutatásának jelentősége, lehetőségei és problémái MIKA JÁNOS: A globális éghajlat statisztikai-dinamikai modellezése KOPPÁNY GYÖRGY: Az éghajlatingadozások kutatásának eszközei, együttműködés különböző tudományágakkal KORDOS LÁSZLÓ: Éghajlatváltozások és környezetfejlődés DOBOSI ZOLTÁN: Kontinensvándorlás és éghajlat PÉCZELY GYÖRGY: A hőmérséklet szekuláris változása az északi félgömb poláris területén, összefüggésben az általános cirkulációval MOLNÁR GYULA: A klímaváltozások és a naptevékenység lehetséges kapcsolatai Az éghajlat és az emberi tevékenység kapcsolata VARGA-HASZONITS ZOLTÁN: A gazdasági növények terméshozamának éghajlati potenciálja LÉPP ILDIKÓ: Az éghajlat ingadozásának és változásának hatása az emberi tevékenységre SZÁSZ GÁBOR: A légköri széndioxid-koncentráció változásának hatása a kultúrnövények produktivitására PROBÁLD FERENC: Városklíma és várostervezés KOVÁCSNÉ PATAKI MÁRTA: A Föld ultraviola sugárzáséghajlatának emberi tevékenység okozta változásai és a változások hatása a bioszférában HASZPRA LÁSZLÓ-MISKOLCI FERENC: Az emberi tevékenység hatása a szén-körforgalomra és a hatások klimatikus következményei EMLÉKÜLÉSEK Emlékülés Rozlozsnik Pál születésének 100. évfordulóján HÁMOR GÉZA: Elnöki megnyitó BALOGH KÁLMÁN: Rozlozsnik Pál életműve KECSKEMÉTI TIBOR: Rozlozsnik Pál őslénytani munkássága Rozlozsnik Pál munkái Emlékülés Egyed László halálának 10. évfordulóján MESKÓ ATTILA: Egyed László emlékülés BARTA GYÖRGY: Egyed László a tudományszervező MÁRTON PÉTER: Egyed László tudományos munkássága BISZTRICSÁNY EDE: 75 éves a magyar szeizmológia MESKÓ ATTILA: Geofizikus képzés az ELTE Természettudományi Karán Egyed László irodalmi munkássága AKADÉMIAI BIZOTTSÁGAINKRÓL A Miskolci Akadémiai Bizottságról FODOR GYULA: Beszámoló a recski ércbányászat helyzetéről BALOGH BÉLA: A borsodi szénbányák helye és szerepe a magyar szénbányászatban GODA MIKLÓS: Vázlatos tájékoztatás a külfejtéses széntermelés helyzetéről, lehetőségeiről, fejlesztési, kutatási feladatok MÁTYÁS ERNŐ: A nemérces ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési lehetőségek Észak-Magyarországon DOKTORI, KANDIDÁTUSI VÉDÉSEKRŐL VERŐ JÓZSEF: Czuczor Ernőné Miletits Judit: "A Pc típusú geomágneses pulzációk periódusának szélességfüggése" című kandidátusi értekezésének vitájáról MÉSZÁROS ERNŐ: Szepesi Dezső: "A légköri kén nagytávolságú transzmissziója" című doktori értekezésének vitájáról MÉSZÁROS ERNŐ: Várhelyi Gabriella: "A kénvegyületek légköri körforgalmának vizsgálata globális, kontinentális és regionális léptékben" című kandidátusi értekezésének vitájáról BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS ÜLÉSRŐL HORVÁTH FERENC: Az Európai Geofizikai Társaság és az Európai Szeizmológiai Bizottság találkozója

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 14. kötet, 1-4. szám (1981)
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Dec 2014 12:56
Last Modified: 25 Sep 2023 07:29
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1426

Actions (login required)

Edit Item Edit Item