REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 1975

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 8 - 1975.

[img]
Preview
Text
FOLDBANYASZ_08.pdf

Download (224MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
FOLDBANYASZ_08.txt

Download (6kB)

Abstract

8. kötet / 1-2. sz. 1 A NEMZETKÖZI GEODINAMIKAI PROGRAM MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGÁNAK 1974. ÉVI MUNKAÉRTEKEZLETE SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Az univerzális ciklustörvény SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A kéregmozgás-vizsgálatok nemzetközi mérlege BARTA GYÖRGY: Az IGP 6. munkacsoportja hazai bizottságának tevékenysége és tudományos eredményei BÉLL BÉLA-BODOLAINÉ JAKUS EMMA-ENDRŐDY GABRIELLA-KOZÁK BÉLA: A planetáris határréteg kutatása Magyarországon GÉCZY BARNABÁS: A jura-időszak klímája lemeztektonikai megvilágításban BARTHA GÁBOR: Lokális kéregmozgások vizsgálata az árapály-kutatásban SZOLNOKI JÁNOS: Baktériumok szerepe a fémek mobilizációjában és felhalmozódásában POSGAY KÁROLY: Földkéreg és -köpeny kutatása az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben BALOGH KADOSA: A K-Ar módszer hazai alkalmazásának lehetőségei KIS KÁROLY: Összefoglalás az ELTE Geofizikai Tanszékén, a Geodinamikai Program keretében, a paleomágneses vizsgálatok terén végzett munkáról AZ MTA FÖLD- ÉS BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK A MAGYAR-SZOVJET TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI ÜLÉSE SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Elnöki megnyitó GERASZIMOV I. P.-ZSIVAGO A. V.-KORZSUJEV SZ. SZ.: A globális lemeztektonika geoorfológiai és ősföldrajzi aspektusai PÉCSI MÁRTON: A Kárpát-Balkán térség geomorfológiai térképéről (1:1 000 000) BARTA GYÖRGY: A Föld mágneses tere okáról AZ MTA 1975. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK OSZTÁLYÜLÉSI ELŐADÁSAI SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: Az Akadémia szerepe a földtudományok 150 éves fejlődésében BARTA GYÖRGY-BÉLL BÉLA-PÉCSI MÁRTON: A magyar földtudomány szerepe a nemzetközi együttműködésben FÜLÖP JÓZSEF-NEMECZ ERNŐ-ZAMBÓ JÁNOS: A föld- és bányászati tudományok szerepe ásványkincseink feltárásában EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A geodézia a Föld dinamikus jelenségeinek mérése szolgálatában SAVIÆ P.-TRIFUNOVIÆ D.: Földmodell a nagy nyomás alatt álló anyagok elmélete alapján BARTA GYÖRGY: Megjegyzés P. Saviæ és D. Trifunoviæ földmodell elgondolásához BODZAY ISTVÁN: A szénhidrogén genezis és a prognózis BENCZE PÁL-MÉSZÁROS ERNŐ: A légkör szerkezete és felosztása. A nómenklatura kérdései KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓK VICZIÁN ISTVÁN: Az európai agyagásvány-csoportok 2. konferenciája. Strasbourg, 1974 sz. NAGY LÁSZLÓNÉ: Szocialista országok paleontológus küldötteinek összejövetele Lengyelországban ÁDÁM ANTAL: A geofizika perspektíváiról a MGE 20. szimpóziumán KÖNYVISMERTETÉSEK REGŐCZI EMIL: Miskolczi L.. Kéregmozgások vizsgálata szabatos szintezéssel CSÁK BÉLA: Bisztricsány E.: Mérnökszeizmológia 8. kötet / 3-4. sz. 242 AZ MTA "A FÖLD ANYAG- ÉS ENERGIAÁRAMLÁSAI" V. ANKÉTJA BUDAPEST, 1975. NOV. 13-14 sz. SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Megnyitó SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Ciklus-ritmus összefüggések és a természeti rendszerek hierarchiája MARX GYÖRGY: Fizikai állandók és a természeti ciklusok időtartama (Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér előadásához) HORVÁTH JÓZSEF: A körforgás szerepéről a körforgás és a fejlődés viszonyáról PÓKA TERÉZ: A földtudományok tárgya és rendszere és az "általános ciklustörvény" BÉLL BÉLA: Ciklusok és ritmusok a légköri mozgásrendszerekben SZEMERÉDY PÁL: A Föld magnetoszférájáról MÉSZÁROS ERNŐ: A szénvegyületek légköri körforgalma DOBOSI Z.-GÉCZY B.: Műholdas sugárzásmérések pelaoklimatológiai és paleontológiai vonatkozásai DUDICH ENDRE: A bioszféra helye és szerepe az anyag- és energiaáramlásokban GÁNTI TIBOR: Ciklikus és periodikus jelenségek az élővilágban SZABOLCS ISTVÁN: A talajképződés anyag- és energiaforgalma RÓNAI ANDRÁS: Ciklusos nyomásingadozások az Alföld medencéjében és ezek kémiai kapcsolatai STEGENA LAJOS: A Pannon-medence földtani vízháztartása JUHÁSZ ANDRÁS: A rétegvizek mélységének kapcsolata a mélységgel és ennek gyakorlati alkalmazása a Borsodi-szénmedence példáján PÉCSI MÁRTON: A domborzatalakulás ütemének értelmezési és a formák hierarchikus osztályozása PÉCSINÉ DONÁTH ÉVA: Az agyagásványok hatása környezetükre BALOGH KÁLMÁN: Az üledékes kőzetek ritmicitása VÉGHNÉ NEUBRANDT ERZSÉBET: Ciklusok és ritmusok a magyarországi triászban ÁRKAI P.-VICZIÁN I.: Agyagásványok átalakulása üledékes kőzetekben ÁRKAI P.-NAGY G.-PANTÓ GY.: A ciklusos folyamatok szuperpozíciója (polimetamorfózis) és azok ásványtani kimutatása BISZTRICSÁNY EDE: Feszültségállapot változások a Földben BARTA GYÖRGY: A geoid alak fizikai értelmezéséről. Áramlások a Föld magjában KŐHÁTI ATTILA: A belső bolygók szerkezetének és a felszínükön végbemenő folyamatok hierarchiájának összefüggése SZEIDL BÉLA: Periodikus változások a csillagok sugárzásáben BALÁZS BÉLA: Nagyléptékű ciklikus folyamatok a Galaxisban PAÁL GYÖRGY: Kozmikus ciklusosság és relatívisztikus kozmológia BENKŐ FERENC: A ciklus-összefüggések függvénykapcsolatai és érvényességi határai SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Az V. Anyag- és Energiaáramlási Ankét eredményei összefoglalása

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Geonómia és Bányászat : A Magyar Tudományos Akadémia X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 8. kötet, 1-4. szám (1975)
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Dec 2014 12:35
Last Modified: 23 Sep 2023 18:20
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1420

Actions (login required)

Edit Item Edit Item