REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 1972

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 5 - 1972.

[img]
Preview
Text
FOLDBANYASZ_05.pdf

Download (203MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
FOLDBANYASZ_05.txt

Download (7kB)

Abstract

5. kötet / 1-2. sz. 1 ÉRTEKEZÉSEK, HELYZETKÉPEK, ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSEK BALLA Z.: Az orogenezis különböző típusairól BARTA GY.: Hozzászólás "A földtudományok helye a ma és a holnap műveltségében" c. vitához BUDA GY.: Magyarországi granitoid kőzetek genetikai és tektonikai csoportosítása, különös tekintettel a földpátok vizsgálatára HESP V.: Hasznosítható ásványtelepekre és feldolgozásukra vonatkozó vizsgálatok Ausztráliában JOÓ I.: Kelet-Európa függőleges kéregmozgási térképe KISVARSÁNYI G.: Az Apolló 12 holdexpedíció begyűjtött kőzeteinek előzetes vizsgálata KOVÁCS F.: A bányaüzem alapvető paraméterei és a vízbetörések közötti kapcsolatról 53 LEDERSTEGER, K.: A Föld alakjának problémája PANTÓ G.: Milyen volt az Atlanti-óceán őse RÁCZ D.: A folyadékbányászat és a határterületi tudományok kapcsolata, helyzete és perspektívái az anyagok fejlesztése terén SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A Föld kozmikusan különleges sajátságai és a genonómiai szemlélet alapvonásai SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A Mediterrán típusú szubdukció és a Kárpát-Pannon-Dinarid szerkezet modellje VADÁSZ E.†: Földismereti szakszótárunk előtörténete VITA AZ ÚJ GLOBÁLIS TEKTONIKA ÁLTALÁNOS ÉS REGIONÁLIS EREDMÉNYEIRŐL PÉCSI M.: Megnyitó, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához BENDEFY L.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához DANK V.: Hozzászólása, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához GÉZCY B.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához HÉDERVÁRI P.: A szeizmikus tevékenység mélység szerinti eloszlása a globális tektonika szemszögéből JASKÓ S.: Pliocénkori üledékképződés a Kárpát-Balkán szegélymélységekben PANTÓ G.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához SZALAI T.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához SZÉKYNÉ FUX V.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához WEIN GY.: Hozzászólás, Szádeczky-Kardoss E.: A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika szemszögéből c. akadémiai vitaindító előadásához SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Reflexiók az 1971. évi geonómiai vitákról AKADÉMIAI DOKTORI - KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSEK FŐ EREDMÉNYEI BISZTRICSÁNY E.: Sekélyfészkű földrengések felületi hullámainak kódájával kapcsolatos vizsgálatok KILCZER GY.: Az excentrikus földdipólus mágneses potenciálterének koherens multipólus sora KISS Z.: Robbantással keltett rövidperiódusú felületi hullámok vizsgálata KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ ÁRKAI P.-TOMSCHEY O.: Beszámoló a KBGA Magmás-Metamorf Bizottságának kievi üléséről PANTÓ G.: Bartha F. et al.: A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai GÉCZY B.: Noël, D.: Coccolithes crétacés PANTÓ G.: Rodgers, John: The tectonics of the Appalachians (Az Appalache tektonikája) SZŰCS L.: Góczán L.: A Marcal-medence talajföldrajza 5. kötet / 3-4. sz. 207 AZ MTA 1972. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK OSZTÁLYÜLÉSI ANYAGA TUDOMÁNYPOLITIKAI RÉSZ SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Osztályelnöki beszámoló, 1972 TATÁR JÁNOS: Jelentés a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának tevékenységéről PÉCSI MÁRTON: Hozzászólás az Osztálybeszámolóhoz FÜLÖP JÓZSEF: Hozzászólás az Osztálybeszámolóhoz BARTA GYÖRGY: Hozzászólás az Osztálybeszámolóhoz BÉLL BÉLA: Hozzászólás az Osztálybeszámolóhoz SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A vita összefoglalása TUDOMÁNYOS RÉSZ SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Geonómia és társadalom BARTA GYÖRGY: Az új geofizika szemlélet társadalmi hatása PANTÓ GÁBOR: Anyagi és hatástudományok kölcsönhatása és geonómiai szemléletben GRASSELLY GYULA: A geonómia és a gyakorlat kapcsolata az egyetemi tanszékek kutatómunkájában ÁDÁM ANTAL: Az általános geofizikai kutatások néhány társadalmi vonatkozása PÉCSI MÁRTON: A (természeti) környezetkutatásföldrajzi problémái BÉLL BÉLA: Társadalmunk fejlődése és a meteorológiai kutatás kapcsolata FÖLDVÁRINÉ VOGL MÁRIA: A geokémiai kutatások szerepe a technika és mezőgazdaság fejlődésében NEMECZ ERNŐ: Összefüggések az ember természeti tevékenysége és az agyagásványok felszíni eloszlása között BALOGH KÁLMÁN: A rétegtani és ősföldrajzi szemlélet megújhodásának világképépítő szerepe KRETZOI MIKLÓS: A geonómia és bionómia kölcsönhatásai GÉCZY BARNABÁS: A jura faunaprovinciák kialakulása és a mediterrán lemeztektonika HAZAY ISTVÁN: Társadalmi igények a geodéziával szemben HOMORÓDI LAJOS: Fotogrammetria, településfejlesztés, környezetvédelem ALPÁR GYULA: Környezetünk geometriai rendje ZAMBÓ JÁNOS: A jövő bányászata MARTOS FERENC: Föld alatti nagyrobbantások néhány kőzetmechanikai és robbantástechnikai problémája RÁCZ DÁNIEL: Szénhidrogén-bányászati kutatás és iparfejlesztés TARJÁN GUSZTÁV: Az ásványelőkészítés várható fejlődése TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK VITÁJA BORAI ÁKOS: A társadalmi-gazdasági szempontok érvényesülése a geonómiában PATVAROS JÓZSEF: Nukleáris robbantások alkalmazási lehetőségei nagy mélységű ércelőfordulások kitermelésére KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSE ISMERTETÉSE SZEMERÉDY PÁL: A protonprecessziós földmágneses térerősség-mérés KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ ENYEDI GYÖRGY: A Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciája Budapesten NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MUNKÁJÁRÓL PÓKA TERÉZ: A Nemzetközi Geológiai Szövetség (IUGS) hírei KÖNYVSZEMLE ÁRKAI PÉTER: Tröger, W. E.: Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale ÁRKAI PÉTER: Rath, R.: Theoretische Grundlagen der allgemeinen Kristalldiagnose im durchfallende

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Geonómia és Bányászat : A Magyar Tudományos Akadémia X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 5. kötet, 1-4. szám (1972)
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Dec 2014 12:35
Last Modified: 23 Sep 2023 18:14
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1417

Actions (login required)

Edit Item Edit Item