REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 1970

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 3 - 1970.

[img]
Preview
Text
FOLDBANYASZ_03.pdf

Download (219MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
FOLDBANYASZ_03.txt

Download (7kB)

Abstract

3. kötet / 1-3. sz. 1 "A FÖLD ANYAG ÉS ENERGIAHÁLÓZATÁNAK RENDSZERE" CÍMŰ ANKÉT ANYAGA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Bevezetés DEZSŐ LÓRÁNT: A naptevékenységről BALÁZS BÉLA: Bolygólégkörök VINOGRADOV A. P.: A bolygók kémiája KISVARSÁNYI GÉZA: Az Apolló 11 holdexpedíció gyűjtötte kőzetek előzetes vizsgálata SZEMERÉDY PÁL: Magnetoszféra VERŐ JÓZSEF: A magnetoszféra rövidperiódusú hidromágneses jelenségei FLÓRIÁN ENDRE: A felső ionoszféra Hozzászólás a felső inoszférát tárgyaló előadáshoz (Saikó János) BENCZE PÁL: Az alsó ionoszféra fizikai folyamatai BÉLL BÉLA: Energetikai és áramlási folyamatok a létkör középső rétegében Hozzászólás Béll Béla előadásához (Bucsy József) TÄNCZER TIBOR: A Nap sugárzási áramának útja a légkörben. Mesterséges holdak felhasználása a Föld-légkörrendszer sugárzási mérlegének mérésében és az időjárási képződmények (ciklonok, frontok, futóáramlások) megfigyelésében Hozzászólás Tänczer Tibor előadásához (Berkes Zoltán) BERKES ZOLTÁN: Kozmikus hatások az alsóbb légkörben Hozzászólás Berkes Zoltán előadásához (Németh Tivadar) BACSÓ NÁNDOR: A légkör legalsó rétegében lejátszódó időjárási jelenségek fizikai szemlélete a hazai légtér anyag- és energiatartalmának, valamint forgalmának eddig ismert adatai alapján KURALINÉ TURI EDIT: Megközelítés exponenciális függvényekkel NAGY LÁSZLÓNÉ: Paleoklimatológiai kapcsolatok PÉCSI MÁRTON: A légköri és kozmikus hatások a felszíndomborzat alakulásában MARTOS FERENC: Közetmozgások és áramlások bányászati műveletek hatására DANK VIKTOR: Áramlási vizsgálatok szerepe a szénhidrogénkutatásban GYULAY ZOLTÁN: A szénhidrogén bányászat áramlástani vonatkozásai FÖLDVÁRI ALADÁR: Üledékciklusok és oszcillogram SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A szilárd Föld felszínközeli áramlásai SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A litofáciesek ciklusossága, az üledékképződés sebessége és az endogén-exogén folyamatok paleoklimatikus hatásai BÉLL BÉLA: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: "A szilárd Föld felszínközeli áramlásai" cím előadásához GYULAY ZOLTÁN: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: "A szilárd Föld felszínközeli áramlásai" című előadásához KŐRÖSSY LÁSZLÓ: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: "A szilárd Föld felszínközeli áramlásai" című előadásához MOLNÁR BÉLA: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: "A litofaciesek ciklusossága, az üledékképződés sebessége és az endogén-exogén folyamatok paleoklimatikus hatásai" című előadásához STEGENA LAJOS: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér: "A litofaciesek ciklusossága, az üledékképződés sebessége és az endogén-exogén folyamatok paleoklimatikus hatásai" című előadásához 278 PANTÓ GÁBOR: Harmadkori magmás ciklusok áramlási összefüggései a Pannon-medencében ÁDÁM ANTAL: Indukált áramok a Föld kérgében és a felső köpenyében és az elektromos vezetőképesség meghatározása BÍRÓ PÉTER: A Föld alakja az újabb kutatások tükrében VARGA PÉTER: A gravitációs tér árapály jellegű változásai STEGENA LAJOS: Földkéreg- és köpenyátalakulás a Magyar Medencében EGYED LÁSZLÓ: Áramlások lehetőségei a földköpenyben geofizikai vizsgálatok alapján MÁRTONNÉ SZALAY EMŐKE: A paleomágnesség földtani vonatkozásai BARTA GYÖRGY: A mágneses kutatások szerepe Földünk megismerésében Hozzászólás Barta György előadásához (Bíró Péter) LE MINH TRIET: A magnetohidrodinamika alkalmazásának lehetőségei a geofizikai alapkutatásban HOZZÁSZÓLÁSOK "A FÖLD ANYAG ÉS ENERGIAHÁLÓZATÁNAK RENDSZERE" ANKÉT ZÁRÓÜLÉSÉN BARTA GYÖRGY: A Föld aszimmetrikusságával kapcsolatosan felmerülő problémák BÉLL BÉLA NAGY LÁSZLÓNÉ PÉCSI MÁRTON FÖLDVÁRI ALADÁR: Hozzászólás Pécsi Márton hozzászólásához SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Hozzászólás az üledékes, vulkáni, kontinensvándorlási és mágneses pólusátcsapási folyamatok kapcsolataihoz TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: Zárszó 3. kötet / 4. sz. 365 NEKROLÓG SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Búcsú Vadász Elemér akadémikustól SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Gyászbeszéd Vendl Aladár felett A MTA 1970. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK ANYAGA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A MTA X. Osztályának 1970. évi közgyűlési beszámolója FÜLÖP JÓZSEF: Az ország természeti erőforrásai feltárásának perspektívái BÉLL BÉLA: A geonómiai kutatások fejlesztésének előfeltételei a meteorológia szemszögéből ENYEDI GYÖRGY: Természeti erőforrások és regionális gazdasági fejlődés KONGRESSZUSI-TANULMÁNYÚTI BESZÁMOLÓK A Magyar Geofizikusok Egyesületének és az ELGI-nek közös ünnepi ülésszaka BESE VILMOS: A magyar geofizika felszabadulás utáni negyedszázada MOLNÁR KÁROLY: A magyar szénhidrogénkutatás eredményei és tervei CZEGLÉDI ISTVÁN-LAKATOS SÁNDOR: A mélyfúrási geofizika eredményei és feladatai a szénhidrogén- és vízfeltárásban ÁDÁM O.-GÁLFI J.-SZABADVÁRY L.-SZABÓ J.: Komplex geofizikai mérések eddigi eredményei és tervei a szilárd ásványi nyersanyag-, valamint a vízkutatásban HENZ JÁNOS: A geofizikai műszerek magyarországi gyártásának kérdései és programja MÜLLER PÁL: Az 50 éves ELGI eredményei és tudományos kutatási célkitűzései RENNER JÁNOS: Eötvos Loránd gondolatainak szerepe a Geofizikai Intézet 50 éves kutató munkájában POSGAY K.-KORVIN GY.-VINCZE J.: A digitális szeizmika módszer- és műszerfejlesztési programja VINCZE J.-SEBESTYÉN K.-BARÁTH I.-KARAS GY.: A komplex digitalis karotázs-berendezés felépítéséről és néhány alkalmazási területéről STOMFAI RÓBERT-SZÉNÁS GYÖRGY: A gravitációs és mágneses hatószámítás egyértelműségéről BARTA GYÖRGY: A Föld szekuláris folyamatai és aszimmetrikus felépítése NEMECZ ERNŐ: Az UNESCO Nemzetközi Geológiai Korrelációs Programja (IGCP) PÓKA TERÉZIA: A Kis-Kaukázus plio-pleisztocén vulkanizmusa mint az areális vulkanizmus orogén területen kifejlődött típusa ANNOTÁCIÓ BARLA ZOLTÁN: A nagy kőzetliszt-tartalmú neogén homokkövek mélyfúrási geofizikai paraméterei KÖNYVISMERTETÉS ÁRKAI PÉTER: Tröger, W. E.: Optische Bestimmung der gesteinbildenden Minerale. Teil 2. Textband

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 3. kötet, 1-4. szám(1970-1971)
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Dec 2014 12:35
Last Modified: 23 Sep 2023 18:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1415

Actions (login required)

Edit Item Edit Item