REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 1968

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei, 2 - 1968.

[img]
Preview
Text
FOLDBANYASZ_02.pdf

Download (238MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
FOLDBANYASZ_02.txt

Download (9kB)

Abstract

2. kötet / 1-2. sz. 1 AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓK, NEKROLÓG SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Bevezető Hazay István székfoglalójához HAZAY ISTVÁN: Vetületek alkalmazása ellipszoidi számításokhoz SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Bevezető Fülöp József székfoglalójához FÜLÖP JÓZSEF: A földtani térképezés története, helyzete és feladatai Magyarországon SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Búcsú Kertai Györgytől TANULMÁNYOK, HELYZETKÉPEK SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálózat kiépítése Magyarországon Szóbeli megjegyzések a Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálóza kiépítése Magyarországon c. vitaindító tanulmányhoz Irásbeli hozzászólások a Geofizika-geokémiai megfigyelőhálózat kiépítése Magyarországon c. vitaindító tanulmányhoz BARLAI ZOLTÁN: A mélyfúrási geofizika hozzájárulása, lehetősége a Geofizikai-geokémiai megfigyelőhálózathoz BARTA GYÖRGY: Fúrólyukakban végzett észlelések lehetőségei a geofizika területén BÉLL BÉLA: A Geofizikai-geokémiai megfigyelőhálózat kiépítésének kérdéséhez meteorológiai szempontból KERTAI GYÖRGY: Hozzászólás a Geofizikai-geokémiai hálózat kérdéséhez KŐRÖSSY LÁSZLÓ: Szovjet kutatások eredményei a kőolaj migrációja terén TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A MTA Geofizikai Kutató Laboratóriumának javaslata a Geofizikai-geokémiai megfigyelő hálózat kiépítése Magyarországon c. tanulmányhoz SCHMIEDER ANTAL-WILLEMS TIBOR: A bányászattal kapcsolatos karsztvíz kutatás jelenlegi állása ALPÁR GYULA-ORBÁN ALADÁR: A geodéziai műszervizsgálatok szabványosításáról BARTA GYÖRGY: A földtudományok néhány sajátsága és magyarországi fejlesztésük szükséges irányai BÁRDOSSY GYÖRGY: A bauxitföldtan jelenlegi állása a nemzetközi irodalom tükrében BOLDIZSÁR TIBOR: A magyar medence geotermikus viszonyai BENKŐNÉ CZABALAY LENKE: Geobiokémiai vizsgálati módszerek alkalmazása a paleontológiai és paleoökológiai kutatásban MÁRTONNÉ SZALAY EMŐKE: A paleomágneses vizsgálatok földtani jelentősége NAGY LÁSZLÓNÉ: A paleobotanika helyzete és feladata Magyarországon BESZÁMOLÓK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKRÓL PANTÓ GÁBOR: A Nemzetközi Földtani Kongresszus 23. ülésszaka és a Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója Tanácsának (IUGS-Council) prágai ülése, 1968. VIII sz. SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Ülésszak az ásványtani-geokémiai vizsgálatok jelentőségéről a földtani kutatásban és a nyersanyag feltárásban SZÉKYNÉ FUX VILMA: A Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció VIII. Kongresszusa és annak magmás-metamorf vonatkozásai BENDEFY LÁSZLÓ: Az IUGG-IAG-Comission on Recent Crustal Movements (CRCM), aulankoi II. Nemzetközi Szimpóziuma KÖNYV- ÉS TÉRKÉPISMERTETÉSEK MAROSI SÁNDOR: Magyarország Nemzeti Atlasza. (Főszerkesztő: Dr. Radó Sándor) BOLDIZSÁR TIBOR: M. A. Kaskaj-S. A. Aljev: Azerbajdzsán geotermikus térképe RÓNAI ANDRÁS: I. Wiesböck: Übersichtskarte der Mineral- und Heilquellen in Österreich 1:500 000.H. Küpper-I. Wiesböck: Erläuterung und Index zur Übersichtskarte der Mineral- und Heilquellen in Österreich 2. kötet / 3. sz. 187 A MTA 1968. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK OSZTÁLYÜLÉSI ANYAGA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Az 1968. évi osztálybeszámoló (kivonat) SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: 1968. évi tudományos eredmények "Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" című kiemelt feladat terén SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A kéreg és köpeny kölcsönhatása a Kárpáti-medencék környezetében PANTÓ GÁBOR: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus, osztálytitkár beszámolójához (tudományos szervezés) BARTA GYÖRGY: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus osztálytitkárának, az 1968. évi közgyűlésén elhangzott tudományos beszámolójához. A Kárpát-medence energiaháztartásánaknéhány kérdéséről PANTÓ GÁBOR: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus, osztálytitkár beszámolójához (tudományos fő feladat) STEGENA LAJOS: Aktivációs energiák mérése STEGENA LAJOS: Hozzászólás Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus tudományos előadásához. A Moho-felület természete és a földkéreg átalakulása ÉRTEKEZÉSEK, HELYZETKÉPEK BARTA GYÖRGY-LE MINH TRIET: A földmágneses alapkutatás néhány időszerű kérdéséről GYULAY ZOLTÁN: A kőolajtermelés problémái KISVARSÁNYI GÉZA: Földtani térképezés elektromágneses hullámokkal MAJZON LÁSZLÓ: A hazai mikropaleontológiai vizsgálatok helyzete és feladata PANTÓ GYÖRGY: Az elektron mikroszonda működése és földtani vonatkozásai SZOLNOKI JÁNOS: A mikrobák geokémiai szerepe. I. A kén geomikrobiológiája TANULMÁNYÚTI-KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓK BÁRDOSSY GYÖRGY: Üledékföldtani, kőzettani és bauxitföldtani laboratóriumi anyagvizsgálati módszerek újabb eredményei a Szovjetunióban PÉCSI MÁRTON-ENYEDI GYÖRGY: Beszámoló a XXI. Nemzetközi Földrajzi Kongresszusról BÉLL BÉLA: A Meteorológiai Tudományos Bizottság 1968. évi tudományos ülései ENYEDI GYÖRGY: A III. francia-magyar földrajzi kollokvium Budapesten PÉCSI MÁRTON: A hegységek és előterük lepusztulásformáinak kutatásáról rendezett nemzetközi szimpózium főbb eredményei SZILÁRD JENŐ: A nemzetközi lösz-periglaciális-paleolit szimpózium főbb eredményei TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A magnetotellurikus szondázások munkacsoportjának 1968. évi szeptemberi budapesti munkaértekezletéről PÓKA TERÉZ: Újabb adatok a földköpeny összetételéről KÖNYVISMERTETÉSEK BARTA GYÖRGY: Szádeczky-Kardoss Elemér: A Föld szerkezete és fejlődése STEGENA LAJOS: P. Jordan: Die Expansion der Erde VADÁSZ ELEMÉR: Takeuchi-Uyeda-Kanamori: Debate about the Earth, Appreach to Geophisics through Analysis of Continental Drift STEGENA LAJOS: Takeuchi Hitoshi: Theory of the Earth's Interior VADÁSZ ELEMÉR: D. T. Donovan: Stratigraphy (An Introduction to Principles) BALOGH KÁLMÁN: Geologischer Führer der Schweiz (Guide géologique de Suisse) SZÉLES MARGIT: Madeleine Neumann: Manuel de micropalaéntologie des Foraminiferes Systématique-Stratigraphie RÉTVÁRI LÁSZLÓ: Abella M.-Balogh B.-Bencze I.-Bora Gy.-Dudás Gy.-Enyedi Gy.-Á. Hanicsek Zs.-Jakucs Pl-Katona, S.-Lettrich E.-Miklós Gy.-Pécsi M.-Sárfalvi B.-Székely A.-Szilárd J.-V. Tajti E.: Európa I-II sz. 2. kötet / 4. sz. 351 A MTA 1969. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK OSZTÁLYÜLÉSI ANYAGA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A MTA X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya osztálytitkári beszámolója TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓK HAZAY ISTVÁN: A Geodéziai Tudományos Bizottság beszámolója BARTA GYÖRGY: A Geodéziai Tudományos Bizottság beszámolója PANTÓ GÁBOR: A Geokémiai Tudományos Bizottság beszámolója FÜLÖP JÓZSEF: A Földtani Tudományos Bizottság beszámolója JUHÁSZ JÓZSEF: A Kőolaj-Földgáz és Vízbányászati Tudományos Bizottság beszámolója RADÓ SÁNDOR: A Földrajzi Tudományos Bizottság beszámolója BACSÓ NÁNDOR: A Meteorológiai Tudományos Bizottság beszámolója LÉVÁRDI FERENC: A Bányászati Tudományos Bizottság beszámolója TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉS, HELYZETKÉP ÁDÁM ANTAL: A földi elektromágneses tér szerepe a Föld belső szerkezetének kutatásában FÖLDVÁRINÉ VOGL MÁRIA: Helyzetkép a hazai ritkaelem-kutatás szervezéséről és a munka állásáról KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ RÓNAI ANDRÁS: Jelentés az INQUA 1969. aug. 30-szept. 5. között tartott párizsi kongresszusáról KÖNYVSZEMLE SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Koch S.-Sztrókay K.: Ásványtan SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE: Ramdohr P.-Strunz H.: Klockman's Lehrbuch der Mineralogie SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE: Kostov I.: Mineralogy VADÁSZ ELEMÉR: Bendefy L.-V. Nagy I.: A Balaton évszázados partvonal változásai VADÁSZ ELEMÉR: Trunkó L.: Geologie von Ungarn TOMESCHEY OTTÓ: Zalesszkij B. V.: Physical and Mechanical Properties of Rocks PANTÓ GYÖRGY: Vlasov K. A.: Geochemistry and Mineralogy of Rare-elements and Genetic Types of their Deposits KÉZDI ÁRPÁD: Bondarik G. K.: Dynamic and Static Sounding of Soils in Engineering Geology HARSÁNYI ESZTER: Vilenszkij D. G.: The Russian School of Soil, Cartography and its Influence on the Soil Cartography of the World STEFANOVITS PÁL: Lobova E. V.: Soils of the Desert Zone of the USSR GÓCZÁN LÁSZLÓ: Al'Benskii A. V.-Nikitin P. D.: Handbook of Afforestation and Soil Melioration STEFANOVITS PÁL: Tyurin I. V.-Antipov-Karataev I. N.-Csiszevszkij M. G.: Reclamation of Solonetz Soils in the USSR STEFANOVITS PÁL: Romanov V. V.: Hydrophysics of Bogs STEFANOVITS PÁL: Skoropanov S. G.: Reclamation and Cultivation of Peat-Bog Soils

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei,2. kötet, 1-4. szám(1968-1970)
Subjects: Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok
T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Dec 2014 12:34
Last Modified: 23 Sep 2023 18:07
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1414

Actions (login required)

Edit Item Edit Item