REAL-J

Magyar Fizikai Folyóirat, 1961

Magyar Fizikai Folyóirat, 9 - 1961.

[img]
Preview
Text
MAFIZFO_09.pdf

Download (256MB) | Preview

Abstract

9. kötet / 1. sz. 1 GYÖRGYI GÉZA-MENYHÁRD NÓRA: A multipol-sugárzás forrásainak szemléletes leírása 3 ABONYI IVÁN: Relativisztikus részecskesokaság legvalószínűbb sebességének és átlagos impulzusának meghatározása 23 SZABÓ JÁNOS: Magnetohindrodinamikai lökéshullámok 37 SÁNDOR TAMÁS-SOMOGYI ANTAL-TELBISZ FERENC: Kiterjedt légizáporok vizsgálata 40 m vízekvivalens mélységben 53 PÓCZA JENŐ: Párologtatott fémrétegek fénypolarizációja és rétegek szerkezete közötti összefüggés 63 A LABORATÓRIUMBÓL 83 KRAJSOVSZKY JÓZSEF-UJHELYI SÁNDOR: Vékony antracén egykristálylemezek előállítása 83 9. kötet / 2. sz. 89 VÖDRÖS DÁNIEL: A gammadózis mérése filmjelvényekkel 91 KOLTAY EDE: Nautronforrás abszolút intenzitásának mérése 95 FENYVES ERVIN: 30 GeV körüli neutronok ütközis hatáskeresztmetszetének vizsgálata ólomban 113 PRAVECZKI ENDRE: Szemelvények a ferromágnesség elméletének újabb fejezeteiből. I. 151 KRÉN EMIL-SZABÓ PÁL: Egyszerű módszer nagy egykristályok előállítására alacsony olvadáspontú fémekből 167 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 171 A. A. MICHELSON-E. W. MORLEY: A közeg mozgásának hatása a fény sebességére 171 9. kötet / 3. sz. 185 CSIKAI GYULA-DARÓCZY SÁNDOR-DEDE KÁLMÁN: Termikus neutronok diffúziós hosszának mérése vízben 16-89 C°-ig és diphylben (dowtherm A) 185 C°-on 187 MALICSKÓ LÁSZLÓ-MORLIN ZOLTÁN: NaCl porok színezése exoelektronokkal 193 KRASZNAI ISTVÁN: J131 izotóp terápiás alkalmazásának dozimetriája 197 UJHELYI CSABA: A távolságtörvény laboratóriumi érvényességének vizsgálata hengerkamrával, Co60, Cs137, és Ra226 források esetében 201 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 213 L. I. SCHIFF: Az általános relativitáselmélet kísérleti igazolásáról 213 R. H. DICKE: Az Eötvös-kísérlet és a gravitációs vörös-eltolódás 221 L. I. SCHIFF: Az antianyag gravitációs tulajdonságai 229 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 243 P. LUKIRSZKY-S. PRILEZAEV: A normális fotoeffektusról 243 9. kötet / 4. sz. 265 HÉDERVÁRI PÉTER: A holdkráterek és gyűrűs hegyek keletkezéséhez szükséges energiáról 267 TAMÁSSY-LENTEI ILONA: Megjegyzés a H2 molekula alapállapota kötési energiájának számításához 281 BUDÓ ÁGOSTON: Vizsgálatok a molekuláris lumineszcencia köréből 285 GYARMATI BORBÁLA: Késleltetett neutront emittáló magok átlagos élettartama 299 A LABORATÓRIUMBÓL 303 SCHADEK JÁNOS: Mágneses vezérlésű pneumatikus szelep 303 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 305 KESZTHELYI LAJOS: A Mössbauer-effektus és alkalmazásai 305 9. kötet / 5. sz. 345 JÁNOSSY LAJOS: Megfontolások a valószínűségszámítás alapjairól 347 KISDINÉ KOSZÓ É.-KROÓ N.-PRAVETZKY E.-ZSIGMOND GY.: Grafitból készült neutronkollimátorok vizsgálata 361 TURCHÁNYI GYÖRGY-HORVÁTH TÜNDE-TARJÁN IMRE: A NaCl kristályok gőzfázisból kialakult lamella-szerkezeteiről 369 SÁNDOR TAMÁS-SOMOGYI ANTAL-TELBISZ FERENC: Az atmoszféra állapotának a kozmikus sugárzás müon-komponensére gyakorolt hatását korrigáló eljárások összehasonlító vizsgálata 375 A LABORATÓRIUMBÓL 387 FEIT PÁL: Ólomtégla sorozat sugárvédelmi célokra 387 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 409 O. STERN: A mágneses térben történeő iránykvantálás vizsgálatának kísérleti módszere 409 W. GERLACH-O. STERN: Az ezüst-atom mágneses momentumának kísérleti igazolása 415 W. GERLACH-O. STERN: A mágneses térben történő iránykvantálás kísérleti bizonyítása 417 W. GERLACH-O. STERN: Az ezüst-atom mágneses momentuma 421 A. EINSTEIN-P. EHRENFEST: Kvantumelméleti megjegyzések Stern és Gerlach kisérleteihez 425 9. kötet / 6. sz. 433 TURCHÁNYI GYÖRGY-HORVÁTH TÜNDE-TARJÁN IMRE: A felületi struktúrák kimutatásáról 435 MALICSKÓ LÁSZLÓ: KBr tűkristályok növekedése oldatban 441 ZSOLDOS LEHEL: A kis kristályokról szórt röntgensugárzás intenzitásáról 447 HORVÁTH JÁNOS: Fizikai terek belső szabadsági fokai és az izobár spintér geometriai értelmezése 455 A LABORATÓRIUMBÓL 503 IMRE ALADÁR: Izotóplaboratóriumokban használt fémeszközök szennyeződése és korrózióvédelme műanyag bevonással 503 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 507 A. EINSTEIN-W. J. DE HAAS: Az Ampere-féle molekuláris áramok kísérleti bizonyítéka 507

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Magyar Fizikai Folyóirat - A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Fizikai Közleményei 9. kötet (1961)
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 07 Dec 2014 10:31
Last Modified: 09 Aug 2017 07:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1176

Actions (login required)

Edit Item Edit Item