REAL-J

Items where Year is 1890

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 1 (1-12) - 1890. pp. 1-712.

Jogtudományi Közlöny, 25 - 1890.

Budapesti Szemle, 61 - 1890.

Budapesti Szemle, 62 - 1890.

Budapesti Szemle, 63 - 1890.

Budapesti Szemle, 64 - 1890.

Magyar Könyvszemle, 1889 - 1890.

Nyelvtudományi Közlemények, 22 - 1890.

Magyar Történelmi Tár, 3.13 - 1890.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 14 - 1890.

Egyetemes Philologiai Közlöny, P2 - 1890.

Magyar-Zsidó Szemle, 7 - 1890.

Hadtörténelmi Közlemények, 3 - 1890.

Közgazdasági Szemle, 14 - 1890.

Magyar Nyelvőr, 19 - 1890.

Sárospataki Lapok, 9 - 1890.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 22 - 1890.

Közgazdasági és statisztikai évkönyv, 3-4 - 1890.

Ungarische Revue, 10 - 1890.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 24 - 1890.

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 7 - 1890.

Archaeologiai Értesítő, U10 - 1890.

Akadémiai Almanach, 1890 - 1890.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 23 - 1890.

Budapest Régiségei, 2 - 1890.

A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 6 - 1890.

Bányászati és Kohászati Lapok, 23 - 1890.

Földrajzi Közlemények, 18 - 1890.

Földtani Közlöny, 20 - 1890.

A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, 6 - 1890.

A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése, 4 - 1890.

Magyar Könyvészet, 14 - 1890.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 17 - 1890.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 8 - 1890.

MÁFI évi jelentése, 90 - 1890.

A Nemzeti Casino évkönyve, 1889 - 1890.

Századok, 24 - 1890.

Természetrajzi Füzetek, 13 (1) - 1890.

Természetrajzi Füzetek, 13 (2-3) - 1890.

Természetrajzi Füzetek, 13 (4) - 1890.

Természettudományi Füzetek, 14 - 1890.

Történelmi és Régészeti Értesítő, U6 - 1890.

Archaeologiai Közlemények, 16 - 1890.

Művészi ipar, 5 - 1890.

Orvosi Hetilap, 34 - 1890.

MTA Tagajánlások, 1890 - 1890.

This list was generated on Tue Mar 2 22:00:31 2021 CET.