REAL-J

Magyar Botanikai Lapok, 1916

Magyar Botanikai Lapok, 15 - 1916.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarBotanikaiLapok_15.pdf

Download (138MB) | Preview

Abstract

1916 / 1-5. szám 17 Bornmüller, Josef: Näheres über Cousinia bulgarica C. Koch = Adatok a Cousinia bulgarica C. Koch ismeretéhez 18 Péterfi Márton: Néhány erdélyi szegfű ismeretéhez 24 Kümmerle J. Béla: Über die Entdeckung von Orchis Spitzelii Saut. in Kroatien und Norddalmatien = Az Orchis Spitzelii Saut. felfedezése Horvátországban és Észak-Dalmácziában 44 Gáyer Gyula: Komárommegye virágos növényeiről 53 Sabransky Henrik: Bemerkungen über einige Rubus-Arten der Kleinen-Karpathen = Jegyzetek néhány kiskárpáti szederfajról 70 Zsák Zoltán: Néhány érdekes hybrid Budapest flórájában 76 Prodán Gyula: Achillea-hibridek a Dobrogeából 78 Zsák Zoltán: Adatok Temesvár környéke edényes növényzetének ismeretéhez 82 Sántha László: Néhány adat Balatonlelle és környékének zuzmóflórájához 91 Zsák Zoltán: A Botrychium Lunaria (L.) Sw. pestvármegyei előfordulása 98 Borza Sándor: A Saponaria bellidifolia Smith erdélyi lelőhelyei 102 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 103 Győrffy István: Új mohabastardus. (Funaria hygrometrica x Physcomitrium pyriforme ). Előzetes közlemény 103 Zsák Zoltán: Mi a Cirsium Rákosdense Simk.? 104 Rapaics Rajmund: A Spergula pentandra L. hazánkban 105 Győrffy István: Bucegia romanica Északamerikában 106 Zsák Zoltán: A Hottonia palustris L. új termőhelye Pestmegyében 106 MAGYAR ÉS HORVÁT BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 108 Botanikai Múzeumi Füzetek. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. I. 1915. 73 pp. Egy arczképpel és 3 táblával. Kolozsvár 1916. 108 Dr. László Gábor: A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon. Tíz táblával és 30 szövegközti ábrával. A m. k. földtani intézet kiadványa. Budapest, 1915, 155+IV pp. 109 Dr. Bernátsky Jenő: Kevéssé ismert gombák. Erdészeti Kisérletek XVII. (1915): 81-113, Tab. I-IV. 110 Karl J.: A viridis tipusú Euglenák megosztódásáról. 12 szövegk. ábrával. Botan. Közl. XIV. (1915): 135-144, (99)-(108) 110 Moesz G.: Mykologiai közlemények. II. közl. 11 szövegk. ábrával. Bot. Közl. XIV. (1915): 145-158, (108)-(115) 111 Kümmerle J. B.: A pteridospora szisztematikai jelentőségéről. 7 szövegközti ábrával. Botan. Közl. XIV. (1915): 159-166, (115)-(123) 112 Kümmerle J. B.: Előmunkálatok a Lonchitis-génusz monografiájához. Botan. Közl. XIV. (1915): 166-188, (123)-(125) 113 Dr. V. Vouk: Morska vegetacija Bakarskoga zaliva. (Mit 2 Textfiguren und 1 Figur der Tafel). Kroatisch: in Prirodoslovna Istrazivanja Hrvatskie i Slav., Sv. 6. 1915: 1-13; deutsches Resumé in Izvjesca o raspravama mat.-prirod. razr. Sv. 4. 1915: 45-49. Zagreb 113 Dr. V. Vouk: Dvije nove morske alge iz Hrvatskog Primorja. (Mit 2 Fig. im kroat. Text.) Kroatisch: in Prirodoslovna Istrazivanja Hrvatskie i Slav., Sv. 6. 1915. S. 14-15; deutsch: Res. ebenda: 50-51. 114 Dr. V. Vouk: Bioloska istrazivanja termalnih voda Hrvatskoga Zagorja. (Vorläuf. Mitt.) Izvjesca matem.-prir. razr. Jug. ak. Zagreb 1916 Sv. 5. Jan. 1916.: 97-119. 115 Dr. V. Vouk - I. Pevalek: Prilog poznavanju gljiva zagrebacke okoline. - Ein Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora der Umgebung von Zagreb. (Mit 3 Textfig.) Kroatisch: Prirodosl. Istrazivanja Hrvatskie i Slav., Sc. 6. 1915: 17-25; deutscher Auszug: Izvjesca o raspr. mat.-prirodosl. razr. Sv. 4. 1915: 51-52. Zagreb 115 KÜLFÖLDI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 116 "Beiträge zur allgemeinen Botanik" Herausgegeben von Dr. G. Haberlandt. I. Band I. Heft. Mit 3 Taf. u. 30 Textfig. Berlin, Verl. von Gebr. Borntraeger. 1916. XI + 149. 116 Kövessi F.: Sur l'assimilation de l'azote par les poils des plantes. (Rev. gén. de Bot. XXVI. 1914: 22-47, 106-128). 117 Kövessi F.: De l'assimilation de l'azote de l'air et de la réaction des matieres albuminoides contenues dans les poils "specialisés" des plantes cultivées dans l'oxygéne en l'absence d'azote. (Trav. Biol.-véget.; livre dédié a G. Bonnier, 405-415) 117 Fr. Maloch: Kvetena v Pezensku. - Flora des Pilsen-Landes. I. systematischer (floristischer) Teil. 316 Seiten. Pilsen 1913. (Mit Unterstützung des Bezirks- u. Gemeindeausschlusses in Pilsen) 117 A. J. Zmuda: O roslinnosci jaskin tatrzanskich. - Über die Vegetation der Tátraer Höhlen. Extr. du Bulletin de l'acad. des sc. de Cracovie, cl. des sc. math. et natur. Ser. B. sc. natur. Juin-Juillet 1915: 121-179, Kraków 1915 118 A KIR. M. TERMÉSZETTUD. TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI 120 GYŰJTEMÉNYEK 125 SZEMÉLYI HÍREK 130 MEGHALT 131 Fred. Mans. Bailey 131 Dr. Charles Edw. Bessey 131 Dr. Teofil Ciesielski 131 Gomba Károly Dr. 131 Dr. Eduard Heckel 132 Dr. Octave Lignier 132 Dr. Rudolf Neumann 132 Dr. Georg Roth 132 Dr. Wladislaw Rothert 132 Dr. Paul Sorauer 132 Waisbecker Antal Dr. 132 Prof. Dr. H. Paul Wijsman 133 HELYESBÍTÉS 133 ÉRTESÍTÉS 133 1916 / 6-12. szám 145 I. Ferencz József † 145 Topitz, Anton: Ungarische Minzen = Magyar menták 149 Rapaics Rajmund: Borbás Vince emlékezete 193 Gáyer Gyula: Dr. Waisbecker Antal. (Emlékezés) 233 Degen Árpád: Dr. Josef Pantocsek. Ein Nachruf = Megemlékezés Dr. Pantocsek Józsefről 239 Holuby József: Aus der Flora von Bazin = Bazin flórájáról 251 Wagner János: Új Centaurea-fajvegyülékek 259 Győrffy István: Beiträge zur Moosflora des Balaton (Platten)-Sees und seiner Umgebung. I. = Adatok a Balaton és környéke mohflórájához. I. 263 Forenbacher, Aurel: Beitrag zur Kenntnis der wildwachsenden Gräser der Umgebung von Zagreb (Agram) = Adatok a Zagreb környékén vadon termő füvek ismeretéhez 271 Degen Árpád: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. LXXVIII. Veronica spicata L. subsp. Prodani = Megjegyzések nehány keleti növényfajról 278 Prodán Gyula: Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez 279 Rapaics Rajmund: A Centunculus minimus L. Debrecen flórájában 286 Budai József: Néhány adat a hazai flórához 288 Zsák Zoltán: A Jasminum fruticans L. nem tünt el Budapest flórájából 292 Lányi Béla: Újabb adatok Csongrád vármegye flórájához 295 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 296 Degen Árpád: A Centaurium turcicum (Velen.) Ronn. előfordulása hazánkban 296 Degen Árpád: A Woodsia glabella R. Br. felfedezése Erdélyben 298 Gáyer Gyula: Viola Riviniana Reichb. forma Waisbeckeri n. f. 298 Zsák Zoltán: A Spergula pentandra L. Szabolcs vármegyében 299 Rapaics Rajmund: A Cardamine hirsuta L. az Alföldön 299 Zsák Zoltán: Az Epipactis microphylla (Ehr.) Sw. Pest-megyei újabb előfordulása 300 Wagner János: Linum dolomiticum Borb. var. parviflorum 301 Zsák Zoltán: A Corydalis cava (L.) Schw. et K. var. scabricaulis Zsák elterjedése 302 Zsák Zoltán: A Sisymbrium officinale (L.) Scop. var. leiocarpum DC. Bereg vármegyében 302 MAGYAR ÉS HORVÁT BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 303 Szatala Ö.: Adatok Ung vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez. Botan. Közl. XV. (1916): 17-50. 303 Moesz G.: Gombák a Száva partjáról. Botan. Közl. XV. (1916): 81-92, (21)-(25) 304 Sántha L.: Egyszerű mikropolarizáló készülék. (3 szövegk. ábra). Botan. Közl. XV. (1916): 96-99, (30)-(31) 304 Sántha L.: A zuzmók vizsgálása poláros fényben. (4 szövegk. ábra). Botan. Közl. XV. (1916): 99-101, (31)-(32) 304 Botanikai Múzeumi Füzetek. II. köt. 1916. évf., I. füzet (Tab. I-III.), p. 1-32. Budapest 1916. 305 Győrffy István: A gánóczi "Hradek" végveszedelme. Pótfüzetek a Term.-tud. Közlönyhöz XLVIII. köt. (1916. aug.) 1-2. (CXXI-CXXII.) pótf.: 59-65. 306 Treitz Péter: Jelentés az 1912. és 1914. évi agrogeologiai munkálatokról. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1913-ról, 1914-ről. Budapest 1914: 417-427, 1915: 431-460. 306 ifj. Entz Géza: A véglények színéről. Állattani Közlemények XV. (1916): 65-95. (Deutsches Res.: 198-200) 307 Richter Aladár: Borneo egy új Schizaeá-ja és a vele rokon fajok physiologiai anatomiája (III-VII. tábla). Math. és Term.-tud. Értesítő XXXIII. (1915), 3-4. füz.: 362-398. 308 Aladár Richter: Phylogenetisch-taxonomische und physiologisch-anatomische Studien über Schizaea. (Taf. I-IX.) Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn XXX 1912. 214-297. 308 Ifj. Entz Géza: A Polytoma uvella cytologiai viszonyairól és mitoticus osztódásáról. (VIII-IX. tábla). Math. Term.-tud. Értesítő XXXIII. (1915): 611-653. 309 Győrffy István: Richter Aladár: A Marcgraviaceae néhány új alakjáról, a származás- és az összehasonlító alkattan alapján. (I-XIV. táblával). I. rész. Mathem. és Természettudom. Értesítő XXXIV. 1916: 551-586 309 Dr. Rapaics Raymund: Debreczen flórája. Erdészeti Kísérletek XVIII. 1916. 1-2. füzet 316 Lily Rechinger: Ein Pfingstausflug in die Kleinen-Karpathen. "Westungarischer Grenzbote" Nr. 15176. 21. Juni 1916. 317 Dr. Jul. Gáyer: Amerikanische Einwanderer in der Umgebung von Pozsony. Beilage zur Presburger Zeitung 152. Jahrg. Nr. 334. p. 3-4. 317 Rapaics Raymund: Déli vendég Debreczen flórájában. "Urania" XVII. Nr. 2. Budapest 1916, p. 64-65. 318 Rapaics Raimund: A botanika magyarországi történetének fő irányai I. "Urania" XVI. Budapest, 1915, p. 184-188. 318 Rapaics Raimund: Irányelvek Magyarország flórájának növényföldrajzi elemzéséhez. "Urania" XVII. Budapest, 1916, p. 50-54. 318 Ivo Pevalek: Sisyrinchium angustifolium Mill. in Kroatien. "Izvjesca o raspravama matem.-prirod. razreda" Svezak 5, Zagreb 1916, p. 1. 318 Vale Vouk: Biologische Untersuchungen der Thermalquellen von Zagorje in Kroatien. "Izvjesca o raspravama matem.-prirod. razreda" Svezak 5, Zagreb 1916, p. 97. 318 Dr. V. Vouk und J. Pevalek: Ein Beitrag zur Kenntnis der Basidiomyceten Nord-Kroatiens. "Izvjesca o raspravama matem.-prirod. razreda" Svezak 5, Zagreb 1916, p. 120. 319 J. Pevalek: Zur Kenntnis der Biologie u. der geogr. Verbreitung der Algen in Nord-Kroatien. "Izvjesca o raspravama matem.-prirod. razreda" Svezak 5, Zagreb 1916, p. 121-132. 319 Höhr, Heinrich: Erwiderung. (... "Schässburgs Archegoniaten"...) 319 KÜLFÖLDI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 321 Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. II. Aufl. VI. Band: Die Lebermoose von Dr. Karl Müller. Leipzig. I. Abt. 1906-1911: VII + 870; II. Abt. 1912-1916: VII + 947. Verlag von Ed. Kummer 321 Bryologische Zeitschrift I. Jahrg. Heft Nr. 2. (Juli), Heft Nr. 2. u. 3. (Aug.). 1916. Verantwortlicher Schriftleiter: Leopold Loeske. Druck u. Verl. Max Lande (Hoffmann & Campe's Verlag), Berlin-Schöneberg 322 Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner. Mit Unterstützung des Reichsamtes des Inneren u. unter Mitwirkung namhafter Forscher herausgegeben von Ew. H. Rübsaamen in Zoologica (Stuttgart) Heft 61; I. Lief. 1911,II. Lief. 1916. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. Mk. 28 + 30. 325 C. Warnstorf: Pottia-Studien. Hedwigia LVIII. 35-152. 325 L. Diels: Phelipaea Boissieri Stapf in Macedonien. Notizblatt des K. bot. Gart. u. Mus. zu Berlin-dahlem Nr.61. 1916, p. 416. 325 W. Junk: Bibliographia Botanica. Supplementum. Berlin, 1916. 750 pp. 326 A KIR. M. TERMÉSZETTUD. TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI 328 GYÜJTEMÉNYEK 329 SZEMÉLYI HÍREK 331 MEGHALT 336 Wilhelm Seymann 336

Item Type: Journal
Publisher: Degen Árpád
Additional Information: Magyar Botanikai Lapok 15. (1916)
Subjects: Q Science / természettudomány > QK Botany / növénytan
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 20 Jun 2017 04:25
Last Modified: 28 Feb 2019 12:56
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/9898

Actions (login required)

Edit Item Edit Item