REAL-J

A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének Évkönyve, 1974

A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének Évkönyve, 41 - 1974.

[img]
Preview
Text
MTA_TihanyiBiologiaiKutIntEvkonyve_41.pdf

Download (214MB) | Preview

Abstract

1. ÁLLATTAN Elekes Károly: The effect of different fixation procedures on the ultrastructure of the ganglia of fresh water mussel (Anodonta cygnea L.), with particular reference to the composition and morphology of the vesicle population = Különböző fixálási eljárások hatása a tavi kagyló (Anodonta cygnea L.), ganglionjainak ultrastruktúrájára különös tekintettel a vezikula populáció összetételére és morfológiájára Hiripi László - Nemcsók János - Salánki János: The effect of monoamine oxidase inhibitora on the ganglionic serotonin and catecholamine levels and on the activity in the fresh water mussel (Anodonta cygnea L., Pelecypoda) = Monoaminoxidáz gátlószerek hatása az aktivitásra, valamint a ganglionáris szerotonin és katecholamin szintre tavi kagylón (Anodonta cygnea L., Pelecypoda) Kiss István - Salánki János: The Na-dependence of the resting action potential in the giant neurones of Lymnaea stagnalis L. = A nyugalmi és akciós potenciálok Na-függése Lymnaea stagnalis L. óriás neuronjaiban S. Rózsa Katalin - Salánki János: The role of interneuronal connections in the regulation of heart beats in the snail Helix pomatia L. = Interneuronális kapcsolatok szerepe a szívműködés szabályozásában csigán Helix pomatia L. S. Rózsa Katalin - Mészáros János - Hiripi László: Effect of tranylcypromine on the contractile and electrical activities of the boart in Helix pomatia = Tranylciproinin hatása Helix pomatia szívének kontraktilis és elektromos aktivitására Salánki János - Lukacsovics Ferenc - Hiripi László: The effect of temperature variations on the rhythmic and periodic activity of the fresh water mussel (Anodonta cygnea L.) = Hőmérsékletváltozás hatása tavi kagyló ritmikus és periodikus aktivitására Vadász István - Véró Mihály: Effect of temperature transition on the activity parameters of Br-type neurone of Helix pomatia L. = Hőmérséklet átmenet hatása Helix pomatia L. Br-típusú sejtjének aktivitási paramétereire Varanka István: The investigation of the spontaneous activity and evoked potentials at cellular level in the central nervous system of fresh-water mussel (Anodonta cygnea L.) = A spontán aktivitás és a kiváltott potenciálok sejtszintű vizsgálata tavi kagyló (Anodonta cygnea L.) központi idegrendszerében Véró Mihály: Voltage clamp measurement set-up for investigation of membrane parameters = Voltage clamp mérési összeállítás membrán paraméterek vizsgálatához Véró Mihály: Temperature control network for the. investigation of nerve cells = Hőmérséklet szabályozó áramkör idegsejtek működésének vizsgálatához 2. HIDROBIOLÓGIA H. Bartha Zsuzsa: The occurrence of Aphanizomenon issatschenkoi (Ussaczew) Proschkina-Lavrenko in Lake Balaton = Aphanizomenon issatschenkoi (Ussaczew) Proschkina-Lavrenko előfordulása a Balatonban Bíró Péter: Observations on the food of eel (Anguilla anguilla L.) in Lake Balaton = Az angolna (Anguilla anguilla L.) táplálékának vizsgálata a Balatonban Bíró Péter - Garádi Péter: Investigations on the growth and population-structure of bream (Abramis brama L.) at different areas of Lake Balaton the assessment of mortality and production = A dévérkeszeg (Abramis brama L.) növekedésének és populációstruktúrájának vizsgálata a Balaton különböző vízterületein, a mortalitás és produkció becslése Bíró Kálmán - Gulyás Pál: Zoological investigations in the open water Potamogeton perfoliatus stands of Lake Balaton = Zoológiai vizsgálatok a Balaton nyíltvízi Potamogeton perfoliatus hinarasaiban Herodek Sándor - Tamás Gizella: The primary production of phytoplankton in Lake Balaton October 1972 - March 1973 = A fitoplankton termelése a Balatonban 1972 október - 1973 március között Ponyi Jenő E. - Tusnádi Győző - Vanger Éva - Richnovszky Andor: Investigation with Computer ICL System 4 on the morphometry and composition of the population of Dreissena shells from the upper sediment layer of Lake Balaton = A Balaton felső üledékrétegéből származó Dreissena-héjak morfometriájának és populáció-szerkezetének vizsgálata ICL System 4 számítógéppel Ponyi Jenő E. - Bíró Péter - P. Zánkai Nóra - Oláh János - Tamás Gizella - Csekei Tibor - Kiss György - Morvai Tibor: Limnological investigations of a fish-pond supplied with sewage-water in the vicinity of Lake Balaton II. = Limnológiai vizsgálatok egy Balaton melletti szennyvizes halastóban II. Sebestyén Olga: Present and past occurrence of members of the genus Filinia Bory de St. Vincent, 1826 (Testudinellidae, Rotatoria) in Lake Balaton = A Filinia genusba (Testudinellidae, Rotatoria) tartozó fajok előfordulása a Balaton jelenében és múltjában Tamás Gizella: The occurrence of Rhaphidiopsis mediterranea Skuja in the plankton of Lake Balaton = Rhaphidiopsis mediterranea Skuja előfordulása a Balaton planktonjában Tamás Gizella: The biomass changes of phytoplankton in Lake Balaton during the 1960s = A Balaton fitoplanktonjának biomassza változása a hatvanas években Tamás Gizella: The biomass changes of microphytobenthos in Lake Balaton during the 1960s = A. Balaton mikrofitobentoszának biomassza változása a hatvanas években P. Zánkai Nóra - Ponyi Jenő E.: On the seasonal fluctuation in the food incorporation of Eudiaptomus gracilis = Az Eudiaptomus gracilis táplálékértékesítésének évszakos változásairól P. Zánkai Nóra - Ponyi Jenő E.: On the feeding of Eudiaptomus gracilis in Lake Balaton = A balatoni Eudiaptomus gracilis táplálkozásáról

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve, Vol. 41. (1974)
Subjects: Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH301 Biology / biológia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 28 Oct 2016 07:35
Last Modified: 04 Jan 2017 18:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8318

Actions (login required)

View Item View Item