REAL-J

Pszichológai Tanulmányok, 1968

Pszichológai Tanulmányok, 11 - 1968.

[img]
Preview
Text
MTA_PszichologiaiTanulmanyok_11.pdf

Download (420MB) | Preview

Abstract

Általános pszichológia és szociálpszichológia Dr. Dési Illés - Dr. Sós József - Dr. Farkas Ildikó - Dr. Zahumenszky Zille: Glutaminsav antagonizálás, illetve adagolás hatásai különböző magatartási folyamatokra Dr. Szabó Imre: A megrezzenési (startle) reakció mértékének összefüggése az éhségdrive szintjével patkányoknál Semjén András: Az ingerminta módosulásának hatása ritmikus mozgások újraszerveződésére Garai László: A specifikusan emberi alapszükséglet filogenezisének vázlata Dr. Varjasi Edit: Teljesítmény-ekvivalencia és a kinesztétikus érzéklet tükröző funkciója Dr. Rohánszky Mihály: A csoportos vita és a szakértői vélemény szerepe a vélemény alakulásában Vitár Zoltán: A televíziózás néhány szociálpszichológiai vonatkozása Pedagógiai pszichológia Kürti Istvánné: Adatok a gondolkodási stratégiák vizsgálati eljárásához Rusznyák Péter: Az analógia-alkotás gondolkodási műveletének vizsgálata középiskolába lépő tanulóknál Pálffy Zoltán: Adatok a képi elsajátítás lélektanához Gádorné Dr. Donáth Blanka - Hegedűs Gyuláné: A tanulók aktivizálhatóságának kérdése egy neveléslélektani vizsgálat tükrében Dr. Harsányi István: Milyen személyiség-tulajdonságok megjelölésével értékelik egymást iskolásaink? Gáspárné Dr. Zauner Éva: Vizsgálatok a pszichológiai érték körében U. Komoly Judit: A tanítói személyiség vizsgálatának módszere és néhány eredménye Cs. Schüller Gabriella - Dévai Margit - Kádár Júlia: A televízió hatása a gyermekekre Fejlődéslélektan Dr. Salamon Jenő - Kalmár Magda: A cselekvéses matematika oktatás hatása alsó tagozatosok elemi konstruáló tevékenységére Tardos Anna - Raisza Dragosinova - Júlia Mityeva: Különböző feltételek mellett nevelt 3-12 hónapos csecsemők optikus és taktil-motoros explorációs viselkedése Kabainé Dr. Huszka Antónia: A csecsemőotthonban nevelkedő 1-36 hónapos gyermek szociális érzelmeinek alakulása játékhelyzetekben Péterffyné Mirtse Márta: Balkezes gyermekek elemi konstruáló tevékenységének vizsgálata Munkapszichológia Dr. Geréb György: Intenzív igénybevételt jelentő tevékenység és egyhangú cselekvés kölcsönhatásának pszichológiai vizsgálata Dr. Rókusfalvy Pál: Kérdőívek alkalmazása a munkamagatartás és a személyiség vonások értékelésére Dr. Bálint István - Murányi Mihály - Dr. Avar Pál: A pszichofiziológiai megterhelés és az alkalmazkodás vizsgálata kartográfiai dolgozóknál Dr. Csirszka János: Foglalkozásismeret az egyéni fogalomkincs tükrében Művészetpszichológia Dr. Halász László: Irodalmi művek hatásmechanizmusának kísérleti kutatása Sportpszichológia Dr. Nagy György: 8-15 éves leányok és fiúk sportágválasztási indítékai kérdőíves felmérés alapján Orvosi (klinikai) pszichológia Lantosyné Dr. Dabas Erzsébet - Éderváriné Dr. Kovács Ilona: A nevelési és környezeti tényezők szerepe a gyermekkori koponyatraumák okozta személyiségváltozásban Dr. Németh Nóra: A testséma-változás integrációs zavara agydaganatos gyermekbetegeknél Dr. Pisztora Ferenc: A craniumra és a cerebrumra vonatkozó hipochondriás félelmek és téves eszmék keletkezésének néhány törvényszerűsége Szilágyi Lilla: A panaszkodás mint az interperszonális kapcsolatok egyik megnyilvánulása Dr. Levendel László - Mezei Árpád - Nemes Lívia: Adatok a tüdőgümőkór okozta cor pulmonale cronicumban szenvedő betegek személyiségéhez Dr. Hódosi Rezső: Diabeteses gyermekek személyiségfejlődési problémái és nyaraltatásuk során szerzett tapasztalatok Hirsch Margit: Indikáció és prognózis gyermekkori személyiségfejlődési zavarok pszichoterápiájában Gyógypedagógiai pszichológia Dr. Pálhegyi Ferenc: A fogalmak belső struktúrájának kialakulása a vakok gondolkodásában Flasch Dezső: Hallásfogyatékos tanulók szabad asszociációs tevékenységének vizsgálata Kriminálpszichológia Dr. Nagy Lajos: A pszichológus szakértő közreműködésének lehetőségei a büntető perbeli tanúbizonyításnál Lassó Károly - Dr. Hoffmann Lajos: A gyermekkorúak életkori sajátosságainak jelentősége a kihallgatás taktikájában Majláth György: A sértett gyermekkorúak szavahihetőségéről és a megítélés általános lehetőségeiről az igazságügyi pszichológiai szakértői tevékenységben a megrontás és vérfertőzés bűntettében Módszertan Popper Péter: Az interperszonális kapcsolatok sémáinak új vizsgálati módszere Dr. Csirszka János: A beilleszkedés diagnosztikai vizsgálata a Thematic Apperception Test módosított értékelésével Mérei Ferenc: A különleges reakciók a Rorschach-próbában Kulcsár Zsuzsanna: A percepciós elhárítás egy fajtája Rorschach-válaszokban Mérei Ferenc: A Lüscher-próba a klinikai pszichodiagnosztikában Dr. Süle Ferencné - Dr. Süle Ferenc: Színpiramis-teszt vizsgálat alkoholista betegeken Varga Zoltán: Dysmorphophobiás beteg pszichoterápiája, adalékok a kórkép elméleti vonatkozásaihoz Benson Katalin - Schenker László: A bábjátéknak, mint csoportterápiás módszernek krónikus szkizofrén betegek körében való alkalmazhatóságának elméleti és gyakorlati kérdései Pszichológia történet Sipos Istvánné: Egy pszichológiai pályatétel Magyarországon a XIX. század első felében Tájékoztató a pszichológiával foglalkozó magyarországi intézetek jelenlegi munkájáról Contents

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Pszichológiai Tanulmányok, 11. kötet (1968)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 08 Oct 2016 05:43
Last Modified: 04 Jan 2017 16:57
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7905

Actions (login required)

Edit Item Edit Item