REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 2009

Archaeologiai Értesítő, 134 - 2009. ISSN 0003-8032 RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

[img] Text
ARCHERT_2009_134.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2029.

Download (273MB)

Abstract

TARTALOMJEGYZÉK 5 TANULMÁNYOK 7 RACZKY PÁL - ANDERS ALEXANDRA: Régészeti kutatások egy késő neolitikus településen - Polgár-Bosnyákdomb (Előzetes jelentés) : Archaeological research at a late neolithic settlement - Polgár-Bosnyákdomb (Preliminary report) 7 KOZLOWSKI, JANUS K. - KACZANOWSKA, MALGORZATA: Polgár-Bosnyákdomb - Lithic assemblages : Polgár-Bosnyákdomb település kőeszköz-anyaga 25 TÓTH ENDRE: Die spätrömische Militärarchitektur in Transdanubien : A késő római kor katonai építészete a Dunántúlon 33 BÍRÓ MÁRIA T.: Historischer Überblick der Beinschnitzerwerkstätten in Intercisa : Intercisában működő csontfaragó műhelyek történeti áttekintése 65 VASS LÓRÁNT: Beinschnitzerei in Intercisa : Csontfaragás Intercisában 83 HAJNAL ZSUZSANNA: Házak a kölked-feketekapui avar kori telepen : Häuser in der awarenzeitlichen Siedlung Kölked-Feketekapu 93 HOLL IMRE: Középkori régészet II. A keltezés módszertana : Medieval Archaeology II. Methodology of Dating 119 KÖZLEMÉNYEK 133 BILLER ZSÓFIA ANNA: Epigravetti vadásztábor állatmaradványai Pilismarót-Bitócon : Archaeozoological remains from the Epigravettian hunting site of Pilismarót-Bitóc 133 MARKÓ ANDRÁS: Levéleszközös leletegyüttes Debercsényből : Leaf-shaped industry from Debercsény 157 PINTYE GÁBOR: A Kárpát-medencei szarmata települések csontfésűi : Die Beinkämme der Sarmatensiedlungen im Karpatenbecken 167 MORDOVIN, MAXIM: Kazah-magyar régészeti kutatások a Zsetiszu vidékén : Kazakh-Hungarian Archaeological Investigations in the Zhetisu Region 199 HARHOIU, RADU - GÁLL ERWIN - LAKATOS ATTILA: Gräberfeldsteile von Oradea-Salca Ghetarie aus dem 5. und 10.-11. Jahrhundert : 5. és 10-11. századi temetőrészek Oradea-Salca (Nagyvárad-Szálka) teraszról 219 LANTOS ANDREA: Középkori templom és temetőrészlet Homokmégy-Szentegyházparton : Mittelalterliche Kirche und Gräberfeldsteil von Homokmégy-Szentegyházpart 261 NEMCSICS ÁKOS: Über das in opus spicatum-Form gebaute Mauerwerk am Beispiel der mittelalterlichen Kirchen im Karpatenbecken : Gondolatok az opus spicatum formában rakott falazatról a Kárpát-medencei középkori templomok kutatása kapcsán 285 SZEMLE 291 CSONGRÁDINÉ BALOGH ÉVA: Vértes László, a régészeti kultúra fogalmának meghatározója 291 DOBOSI VIOLA T.: Eurázsia alsó paleolitikuma: új felfedezések. Nemzetközi konferencia. Temriuk-Peresyp, 2008 : Early Paleolithic of Eurasia : New Discoveries 295 VÖRÖS ISTVÁN: Megjegyzések a középkori "Állattartás és állati termékek hasznosítása" című témacsoport tanulmányaihoz 303 BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ: Régészeti állattan - Nemzetközi találkozó Visegrádon, 2008 313 NEKROLÓG 317 KÖNYVISMERTETÉSEK 323 RÖVIDÍTÉSEK 325

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 134. ÉVFOLYAM (2009) Cikkenként a REAL-ban is archiválva
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 31 May 2014 14:09
Last Modified: 03 Apr 2017 09:53
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/741

Actions (login required)

Edit Item Edit Item