REAL-J

Fizikai Szemle, 1989

Fizikai Szemle, 39 - 1989. ISSN 0015-3257

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1989.pdf

Download (451MB) | Preview

Abstract

1989 / 1. szám Tompa Kálmán - Furó István - Pócsik István: Magspin-tomográfia I. Geszti Tamás: A fémes vezetés Sükösd Csaba: Vezetők, félvezetők, szigetelők Szabó György: Magashőmérsékletű szupravezetés Kroó Norbert - Siklós Tivadar: Szilárdtestkutatások és anyagtudományi kutatások a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben. Összefoglaló elemzés NÉGYSZÖGLETES KERÉK ESEMÉNYEK Negyven éve alakult meg az MTESZ Biztosítsuk civilizációnk túlélését - Pugwash deklaráció Dagomiszból Kedves Ferenc - Beke Dezső: Beszámoló a DIMETA - 88 konferenciáról KÖNYVEK Kovács László - Kutits László: Fizika 1989 / 2. szám Geszti Tamás: Agymodellek fizikus módra Nicolis, G. - Gaspard, P.: Önszerveződés, kaotikus dinamika és a komplex rendszerek modellezése Trapp, Ralf: A kémiai fegyverek betiltása Tompa Kálmán - Furó István - Pócsik István: Magspin-tomográfia II. Carpenter, Eric: Látogatás Csernobilban NÉGYSZÖGLETES KERÉK ESEMÉNYEK Gnädig Péter - Honyek Gyula: Beszámoló a 19. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról Bornemissza Györgyné: 60 éves Kiss Dezső akadémikus 1989 / 3. szám Bay Zoltán: Két kézszorítás, és ami közben volt Nagy Ferenc: Bay Zoltán és Neumann János levelezése Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium Szénássy Barna: A reáliák tanítása a Debreceni Református Kollégiumban, különös tekintettel a matematikára Palló Gábor: A magyar Nobel-díjasok NÉGYSZÖGLETES KERÉK ESEMÉNYEK A Debreceni Fizikai Centrum megemlékezése a Debreceni Református Kollégium alapításának 450. évfordulójáról Nagy Sándor: A Kossuth Lajos Tudományegyetem új tiszteletbeli doktora a Nobel-díjas Ilja Mihajlovics Frank 1989 / 4. szám Bay Zoltán: A Tungsram sorsa a negyvenes években I. Kiss Dezső: Az Antarktisz mint neutrínódetektor Karányi József: A magnetron, mint az ionbombázásos anyagporlasztás hatásán alapuló eszköz Solymár Istvánné: Emlékezés Kuti Istvánra FIZIKA MINDENHOL Porubszky Tamás: Fizikai problémák az orvosi röntgenkészülékek fejlesztésében NÉGYSZÖGLETES KERÉK A FIZIKA TANÍTÁSA Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXXI. országos ankétja és eszközkiállítása ESEMÉNYEK Kertész Béla: Nukleáris őszi egyetem Paks, 1988. november 4-7. Csekő Árpád: Mikola-díjasok EREDMÉNYEK Görbe László: Gyűrűs bolygók a Naprendszerben VÉLEMÉNYEK Végh László: Az antropikus Világegyetem 1989 / 5. szám Kemény, John G.: Hogyan változtatták meg a számítógépek tanítási stílusomat? Kemény, John G.: Nagyon boldog voltam a Berzsenyiben, volt egy csodálatos matematikatanárom Teller Ede: A félelmet jobb nem elkezdeni, az óvatosságot igen (Frei Zsolt, Zeley László, Fehér Márta, Szatmáry Zoltán, Marx György, Vicsek Tamás, Vargha, Ágh) Bay Zoltán: A Tungsram sorsa a negyvenes években II. Jeges Károly: Alfa-részek által létrehozott ion-örvénygyűrűk és egyéb képződmények FIZIKA MINDENHOL Szergényi István: Az urán energiatartalmának jövőbeni jobb hasznosítási lehetőségei NÉGYSZÖGLETES KERÉK SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Megyeri István - Frühwirth Mihály: Ellenállásmérő interfész a középiskolai demonstrációban ESEMÉNYEK Hároméves a magyarországi ciklotron Kovách Ádám: Lakossági sugárterhelések orvosi vonatkozásai - ATOMKI-DOTE-DAB tudományos ülés Debrecenben Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny Az 7. évi társulati kitüntetések, elismerések Kálmán Attila: Öveges József emlékverseny Tatán 1989 / 6. szám Szentágothai János: Avatóbeszéd Szilárd Leó emléktáblájánál Benedek Pál: Rudolf Julius Emanuel Clausius mai olvasata Biró Gábor: Szily Kálmán (1838-1924) Bay Zoltán: A Tungsram sorsa a negyvenes években III. In memoriam L. Fodor Ilona (1935-1989) NÉGYSZÖGLETES KERÉK A FIZIKA TANÍTÁSA Jeges Károly: Az alumínium külső fotoeffektusa és a fény dualitásának egyszerű kísérletekkel való igazolása Kovács László: Új fizika tanszék a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán ESEMÉNYEK Az 1988. évi Eötvös-verseny Molnár László: Csillagászati rendezvények a BDTF Fizikai Tanszékén Fényes Tibor: IX. Magyar Magfizikus Találkozó XIII. Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam Lámer Géza: l. Termodinamikai Iskola Hajdúszoboszlón 1989. január 23-27. 1989-es intézeti díjak az ATOMKI-ban 1989 / 7. szám Kardasev, N. Sz. - Sztrelnyickij, V. Sz.: A szupercivilizációk mint az Univerzumbeli anyag fejlődésének lehetséges következményei Papagiannis, M. D.: Regionális hatókörök Galaxisunkban, avagy a földön kívüli jelzések hiányának egy lehetséges magyarázata Stark, Antony A.: A Galaktika közepe: meglátogatnunk szép, de nem lenne kellemes ott laknunk Campbell, Bruce - Walker, G. A. H. - Yang, S.: A közeli csillagok bolygótömegű kísérőinek kutatása Bocskarev, Nyikolaj G.: Az Uránusz lehet a Földön kívüli élet legkedvezőbb helyszíne? Szabó József: Egyszerű módszer a Planck-állandó közvetett meghatározására Havancsák Károly - Szenes György: Nagyenergiájú részecskenyalábok hatása fémek tulajdonságaira I. Molnár Miklós: Fénykibocsátó diódák (LED-ek) alkalmazása egyszerű fizikai kísérletekben NÉGYSZÖGLETES KERÉK A FIZIKA TANÍTÁSA Tichy-Rács Ádám: A félvezetők ma és holnap Ronyecz József: Félvezetőellenállások termikus tulajdonságainak elemzése, a tiltott sávszélesség mérése Szegedi Ervin: Véges méretű testek ütközései a rugalmasság határán belül 1989 / 8. szám Medveczky László: Ecsetvonások Szalay Sándor portréjához Zolnai László - Berényi Dénes: Kutatóintézeti tudománymetria - ATOMKI 1954-1989 Schuster, Peter: A molekuláris evolúció elméleti modelljei Palló Gábor: Max Planck kompromisszumai Havancsák Károly - Szenes György: Nagyenergiájú részecskenyalábok hatása fémek tulajdonságaira II. NÉGYSZÖGLETES KERÉK A FIZIKA TANÍTÁSA Simon László: Eszközkészlet az elektromágneses hullámok vizsgálatához KÖNYVEK Biró Gábor: Radnai Gyula-Kunfalvi Rezső: Európaiságunk egy történeti metszete 1989 / 9. szám Zeley László: Teller Ede: Kezdjük ismerni egymást Gutai László - Marx György: Hidegfúzió (Előzetes) Szegő Károly: Az űrkutatás helyzete Magyarországon Berényi Dénes: A nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltása és az ellenőrzés tudományos- technikai feltételei Rédei Miklós: Véges dimenziós komplementáris obszervábilisok Tarján Imre: Emlékezés Budó Ágostonra 1914-1969 Kovács István: Budó Ágoston molekulaspektroszkópiai és a dielektromos relaxációs jelenségekkel foglalkozó kutatásai Ketskeméty István: A Budó-féle lumineszcencia-iskoláról, különös tekintettel a kutatás megszervezésére Ponori Thewrewk Aurél: Kulin György (1905-1989) + publikációs jegyzék A FIZIKA TANÍTÁSA Pintér Ferenc: A Budó Ágoston fizikai feladatmegoldó versenyekről és hatásáról Kovacsics Csaba: Hangsebesség mérése digitális órával Pécskay Zoltán: ATOMKI középiskolás pályázat 1989. NÉGYSZÖGLETES KERÉK ESEMÉNYEK Ketskeméty István: Emlékezés Budó Ágoston születésének 75. évfordulója alkalmából Tarján Imre: Fizikai díj 1989 1989 / 10. szám A bázeli manifesztum (az Európai Fizikai Társaság felhívása az európai egyházak ökumenikus tanácskozásához) Marx György: A légkör üvegházhatása Reynolds, R. T. - Squyres, S. W. - Mckay, C. P. - Kasting, J. F.: Európa - egy óceán lehetősége Shapiro, R.: A kétkedő nézőpont Nieto, Michael Martin - Hughes, Richard J. - Goldman, T.: Eötvös valójában már 1910- ben publikálta az eredményeit, csakhogy erről senki sem tud... Csikós György: Megnyúlik a Föld, mozognak a tengerek A Liszenkó-jelenség Kovács Kálmán (1937-1989) NÉGYSZÖGLETES KERÉK SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Sárdi Ákos: A vezetőképesség hőfokfüggésének mérése C-64-es számítógéppel A FIZIKA TANÍTÁSA Almási István: Elektronika a fizikaoktatásban ESEMÉNYEK Renner János emlékkiállítás a Deák téri iskola dísztermében Kovách Ádám: Fizikusnapok '89 Debrecenben Schmidt Józsefné: Beszámoló a Bródy Imre fizikaversenyről VÉLEMÉNYEK Barla Szabó Sándor: Hőszabályozás, megfázás, betegségek 1989 / 11. szám Drake, Frank D.: A csillagok, mint gravitációs lencsék Szimán Oszkár: Páter Hell Miksa hozzászólása a Vénusz holdjának kérdéséhez I.-II. Antal Kálmán - Bitó János - Tar József: A kvaternióalgebra robottechnikai alkalmazási lehetőségei SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Horváth Gábor: A Rutherford-szórás számítógépes szimulációja A FIZIKA TANÍTÁSA Almási István: Fizikafeladatok tanulókísérleti megvalósítása Kunfalvi Rezső: Társulatunk és a tanulmányi versenyek; tehetségkutatás és tehetségfejlesztés FIZIKA MINDENHOL Angster József: Az újabb kori pécsi orgonaépítés NÉGYSZÖGLETES KERÉK KÖNYVEK Marx György: Vicsek Tamás: Fractal Growth Phenomena 1989 / 12. szám Teller Ede: Erőmű és biztonság Berényi Dénes: Az atomfizika reneszánsza Az ózon megóvásáért Korsch, H. Jürgen - Mirbachi, Bruno - Jodl, Hans Jörg: Az elliptikus biliárd Nagy Elemér: Orowan, Egon 1902-1989 A FIZIKA TANÍTÁSA Horváthné Toró Csilla - Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXXII. országos ankétja és eszközkiállítása FIZIKA MINDENHOL Berényi Dénes: Modern fizika a gépészmérnöki tudományokban és gyakorlatban SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Batta Zoltán - Radnóti Tibor: Robotvezérlés iskolaszámítógéppel NÉGYSZÖGLETES KERÉK ESEMÉNYEK Nívódíj Ünnepség Kármán Tódor szülőházánál Tarján Imre: Tisztelt ünneplő közönség! Beszámoló a 20. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról Csekő Árpád: Mikola-díjasok XIV. sugárvédelmi továbbképző tanfolyam

Item Type: Journal
Publisher: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Additional Information: Fizikai Szemle. 39. kötet (1989) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:19
Last Modified: 22 Feb 2017 22:24
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7114

Actions (login required)

Edit Item Edit Item