REAL-J

Fizikai Szemle, 1984

Fizikai Szemle, 34 - 1984. ISSN 0015-3257

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1984.pdf

Download (579MB) | Preview

Abstract

1984 / 1. szám Horváth Dezső: Egzotikus atomok Takács Sándor - Mahunka Imre - Horváth Zoltán: Ciklotronok alkalmazása az iparban analitikai célokra FIZIKA MINDENHOL Bakács István - Czeizel Endre - Hajdú János - Marx György: Atomenergia és társadalom NÉGYSZÖGLETES KERÉK 37. probléma 35. probléma; A 35. probléma megoldása SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Kovács Mihály: A számítógép-fizikai taneszköz VI. ESEMÉNYEK Lovas István: Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely Éber Nándor: Részben rendezett anyagok iskola '83 Lugosi Erzsébet: A középiskolai matematika lapok fizika rovatának 1982/83. tanévi pontversenye Társulati díjak KÖNYVEK Kunfalvi Rezső: John Banville: Kepler VÉLEMÉNYEK Csomor Lajos - Lantos Béla - Ludvigh Rezső - Poór Magdolna: A Magyar Korona aranyműves vizsgálatáról 1984 / 2. szám Kapolyi László: Magyarország energiaellátása ma és holnap Cser László: A szinkrotronsugárzás és alkalmazása a kutatásban NÉGYSZÖGLETES KERÉK 38. probléma 36. probléma; A 36. probléma megoldása FIZIKA MINDENHOL Hollán Zsuzsa - Szász Ilona: A fizika és orvostudomány kölcsönhatása - visszapillantás, helyzetelemzés, perspektívák Tarján Imre: Fizika és orvostudomány SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Bagány Mihály: A HT-1080Z iskolaszámítógép hanggenerátorának vezérlése ESEMÉNYEK Az 1983. évi Eötvös-verseny KÖNYVEK Szabó József: Kovács Kálmán: A holográfia Koblinger László: Makra Zsigmond: Sugárözönben élünk VÉLEMÉNYEK Beöthy Mihály - Fehér András - Ferenczné Árkos Ilona - Ferencz Csaba - Hennel Sándor: Eppur si... Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 1984 / 3-4. szám Atkins, Peter W.: Teremtés és szétesés Martinás Katalin: A hőanyagelmélet helye a termodinamika fejlődésében Radnai Gyula: Hogyan vezette be Clausius az entrópiát? Flamm, Dieter: A H-teoréma és a Boltzmann-elv kezdettől napjainkig Richmond, P. E.: A szomjas kacsa termodinamikája (Fordította: Vantsó Erzsébet) Pflug, Alfred: Íróasztal-rendetlenség és diszkó-rendetlenség Marx György - Ogborn, Jon - Tasnádi Péter: Miért nyúlik a gumi? (Fordította: Sebestyén Dorottya) Timbal-Duclaux, Louis: Kemény energia-lágy energia NÉGYSZÖGLETES KERÉK 39. probléma; 40. probléma 37. probléma; A 37. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Rogers, Eric M.: Termodinamika antimatematikusoknak (Fordította: Menczel György) Thomsen, Poul: Termodinamika minden fiatal számára Staszel, Magdalena: Pro és kontra (Fordította: Vantsó Erzsébet) Black, P. J. - Solomon, J.: Reális világ és tudományos világ Duit, Reinders: Könnyebben érthető-e a termodinamika második főtétele mint az első? (Fordította: Menczel György) Sokalski, K.: A második főtétel statisztikus értelmezésének kísérleti vizsgálata (Fordította: Sebestyén Dorottya) Péntek Kálmán: Energia... Hát az mi? (egy francia könyvről) ESEMÉNYEK Kovács László: Entrópia az iskolában Kovách Ádám: Fizikusnapok '83 Debrecenben Lugosi Erzsébet: Téli Ifjúsági Fizikai Ankét Zimányi László: Az ELFT XIX. Vándorgyűlése (Szeged, 1983. augusztus 29-31.) Kiss Dezső: OLVASTUK-HALLOTTUK KÖNYVEK Barcza Szabolcs: S. Weinberg: Az első három perc Szücs Ervin: Hőátvitel összetett szerkezetekben Ronyecz József: A. I. Kitajgorodszkij: Rend és rendezetlenség az atomok világában Berényi Dénes: Hronszky Imre-Varga Miklós: Történeti-tudományelméleti megjegyzések a kémiáról; A Kémia Újabb Eredményei 42. kötet Baranyi Tünde: Csillagászati Évkönyv 1984 évre 1984 / 5. szám Sarlós István: A Nemzetközi Asztronautika Szövetség 34. Kongresszusa Kotyelnyikov, V. A.: Expedíció a Halley üstököshöz (A nemzetközi VEGA program) Edelson, Burton I.: NASA: 25 év Nemzetközi Együttműködés Pál Lénárd: A kis országok szerepe a nemzetközi űrkutatásban Trella, Massimo: Együttműködés a világűrben Yamamoto, Tetsuo: Az üstökös magjának molekuláris összetétele Rahe, Jürgen: Halley-üstökös - Ahogy korábban látták Scarf, F. L. - Smith, E. J. - Farquhar, R. W.: Kutatóút a Giacobini-Zinner üstököshöz ESEMÉNYEK Almár Iván: Az Asztronautikai Kongresszus megnyitója Almár Iván: Asztronautikai Világkongresszus Budapesten Summerfield, Martin: Kármán Tódor emlékülés Germain, Paul: Kármán professzor jelentősebb eredményei a hidrodinamikában (Fordította: Koczkás Edit) Őry Huba: Kármán Aacheni munkássága Summerfield, Martin: Kármán Tódor a Jet Propulsion Lab megalapítója (Fordította: Menczel György) FIZIKA TANÍTÁSA Swan, Peter A. - Swan, Cathy W.: A világűr, mint egyedülálló oktatási nevelési motivátor NÉGYSZÖGLETES KERÉK 41. probléma 38. probléma; A 38. probléma megoldása; 39. probléma; A 39. probléma megoldása 1984 / 6. szám Az inter- és multidiszciplináris fejlődés következtében kialakult helyzet a fizikai kutatásokban - Helyzetelemző tanulmány Rontó Györgyi: Biológiai makromolekulák - Folyadékkristályok Radnai Gyula: Vajon ki volt Antolik Károly? Morovics Miroslav Tibor: Egy múlt századi kísérletező fizikus, Antolik Károly életművéről Houpis, H. L. F. - Marconi, M. L. - Mendis, D. A.: Az üstökösök atmoszférája (Fordította: Tátrallyay Mariella) FIZIKA MINDENHOL Lukács József: Fizika és termelés - Multidiszciplináris tudás és ipari termék NÉGYSZÖGLETES KERÉK 42. probléma 40. probléma; A 40. probléma megoldása SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Lukács János - Lukács Gergely: A számítógép-fizikai taneszköz VII. 1984 / 7. szám Tarján Imre: Megnyitó a Novobátzky-emlékülésen Nagy Károly: Novobátzky Károly, a tudós tanár Valkó Iván Péter: Egy különleges tanáregyéniség a gimnáziumban Marx György: Törekvés az anyag egységes elméletére Lovas István: A Coulomb-mérték Szabó Zoltán Gábor: Visszaemlékezés egy Ortvay-kollokviumra Hraskó Péter: A Bell-egyenlőtlenség NÉGYSZÖGLETES KERÉK 43. probléma 41. probléma; A 41. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Pugliese Jona, Silvia: Fizikatanítás és egyesületi élet Olaszországban FIZIKA MINDENHOL Huszár István: A fizika szerepe a mezőgazdaságban SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Páris György: Számítástechnika az oktatásban Szíjártó József: Soros RC körben lejátszódó folyamatok modellezése ABC 80 számítógéppel ESEMÉNYEK Kunfalvi Rezső: A középiskolai matematika lapok fizika rovatának 25 éve 1984 / 8. szám Pál Lénárd: A tudományos-technikai haladás és a nukleáris fegyverkezés Kövér Ákos: Nagyenergiájú ion-atom ütközések Nemes Imre: Az atomerőművek üzemanyaggazdálkodásáról Sakata, Shoichi: Részecskefizika és filozófia Bárdos Gyula: Filozófiai-módszertani elemzések a japán részecskekutatásban Kirschner István: Pjotr Leonyidovics Kapica NÉGYSZÖGLETES KERÉK 44. probléma 42. probléma; A 42. probléma megoldása FIZIKA MINDENHOL Bozóky László - József Gábor - Reischl György - Varjas Géza: A magyar fizikusok szerepe sugárterápiánk hatékonyságának fokozásában SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN Hubert Tibor: "Így kezdtük" - Az első számítástechnikai oktatási kiállítás és programbemutató Budapesten, 1983. ESEMÉNYEK Kovách Ádám: Az ATOMKI középiskolások számára hírdetett pályázatának eredményhírdetése Lugosi Erzsébet: Tavaszi Ifjúsági Fizikai Ankét Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam '84 Nemzetközi Atommag-Spektroszkópiai szimpózium Debrecenben EREDMÉNYEK Kiss Dezső: Felfedezték a top-kvarkot! KÖNYVEK Bogdány János: Bódy Sándor: Elektronikai alapismeretek Lukács Béla: Otto Heckmann: Csillagok, Kozmosz, világmodellek VÉLEMÉNYEK Kunfalvi Rezső: Lesz-e új angol helyesírás? 1984 / 9. szám Vajda György: Atomerőművek környezeti hatásai Berényi Dénes: Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében Jakucs Pál: Ökológiai és fizikai kutatások a környezetvédelem érdekében (korreferátum) Korányi György: Vegyi környezetvédelem (korreferátum) Lévai András: A szennyezők kibocsájtása, csökkentésének egyes útjai, azok gazdasági hatásai (korreferátum) Pungor Ernő: Az analitika szerepe a környezetvédelemben (korreferátum) Hertelendi Ede - Csongor Éva: Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyező hatásai Corliss, John B.: Energiaáramlás és az élet keletkezése a Földön Kiss Dezső: A részecskefizika jövője NÉGYSZÖGLETES KERÉK 45. probléma 43. probléma; A 43. probléma megoldása ESEMÉNYEK Máté Zoltán: Harminc éves az ATOMKI EREDMÉNYEK Az MIT (Massachusetts Institute For Technology) Alcator c Tokamakja túllépi a Lawsonhatárt 1984 / 10. szám Kiss Dezső: A t-kvark Vajda György - Vöröss Lajos: Döntés és kockázat a korszerű technológiákban Nagy Elemér: A Részecskefizika a XXII. Nemzetközi Nagyenergiájú Fizikai Konferencia tükrében Barcza Szabolcs: Gauss, mint csillagász Gombos Gábor: A termodinamika nulladik főtételéről Hlavac, A.: Zoch János az első szlovák nyelvű fizikakönyv szerzője Kose, Volkar: Alapvető állandók és SI egységek NÉGYSZÖGLETES KERÉK 46. probléma 44. probléma; A 44. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Székely László: A váltóáramú ellenállások tanítása Kunfalvi Rezső: Az atomfizika reliefen ESEMÉNYEK Szép Jenő: Beszámoló a XV. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról Takács László: Beszámoló az I.-II. osztályos középiskolai tanulók országos tehetségkutató fizikaversenyéről 1984. évi Intézeti díjak az ATOMKI-ban Kunfalvi Rezső: Tudományos Enciklopédia 1984 / 11. szám Károlyházi Frigyes: Rendetlenség a rend lelke Tél Tamás - Liszkay László: Bevezetés a struktúrák kialakulásának elméletébe: alapfogalmak, egyszerű példák Schmidt József: Instabilitások szimmetria-analízise Kőrös Endre: Kémiai struktúrák Kürti Jenő - Furó István: Struktúrák, vizuális hallucinációkban NÉGYSZÖGLETES KERÉK 47. probléma 45. probléma; 45. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Skrapits Lajos: Az energiafogalom fejlődése ESEMÉNYEK Koltay Ede: Tudományos ülés Szalay Sándor akadémikus 75. születésnapja alkalmából Hock Gábor: Nemzetközi Tudományos Műhely az atomfizikai ütközésekről az MTA Atommag Kutató Intézetében Radnóti Katalin: "Értem a természetet" Országos Természetismereti Verseny 1984 / 12. szám Polinszky Károly: Gombás Pál (1909-1971) Kónya Albert: Gombás Pál szerepe a magyar elméleti fizikai kutatásokban Gáspár Rezső: Pszeudopotenciálok és sűrűségfüggő elméletek Kapuy Ede: Gombás Pál és az anyagok tulajdonságainak elméleti kiszámítására irányuló kutatások kezdetei Magyarországon Kisdi Dávid: Elméleti magfizikai kutatások a Gombás-intézetben Ladányi Károly: Relativisztikus effektusok a héjfizikában Antal János: Gombás Pál mint oktató Marx György: Találkozás az atomfizikával Kocsis Istvánné: Gombás Pál bibliográfiája ESEMÉNYEK Emlékkiállítás Bajbakov, N. K.: Módszerek a rétegek kőolajleadásának a növelésére az olajbányászat technológiájában Interjú Nikolaj K. Bajbakovval, kőolajról és földgázról Hraskó Péter: Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) NÉGYSZÖGLETES KERÉK 48. probléma 46. probléma; 46. probléma megoldása A FIZIKA TANÍTÁSA Madas László: Egy kvantitatív modellkísérlet Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXVII. országos ankétja. és taneszközkiállítása VÉLEMÉNYEK Bagány Mihály: Táblázatok és képletgyűjtemény (Matematika-Fizika-Kémia)

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Fizikai Szemle. 34. kötet (1984) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:18
Last Modified: 22 Feb 2017 22:22
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7109

Actions (login required)

Edit Item Edit Item