REAL-J

Fizikai Szemle, 1968

Fizikai Szemle, 18 - 1968.

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1968.pdf

Download (418MB) | Preview

Abstract

1968 / 1. szám Keszthelyi Lajos: Belső mágneses terek Ryle, Martin: Rádiógalaxisok és quasarok I. Sandage, Allan R.: Rádiógalaxisok és quasarok II. Flórián Endre: A Föld légkörének felosztása Révai János: Az atommag és modelljei Makra Zsigmond: Radioaktív nuklidokkal táplált áramforrások EGYESÜLETI ÉLET Gyulai Zoltán akadémikus, a társulat elnöke, betöltötte 80. életévét Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok X. országos ankétja. és fizikai eszközkiállítása (1967. március 29-31.) Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat XI. Vándorgyűlése KÖNYVSZEMLE Gombás Pál: Pseudopotentiale ÚJ EREDMÉNYEK Gravitációs kollapszus és a csillagok halála 1968 / 2. szám Gombás Pál: Novobátzky Károly (1884-1967) Novobátzky Károly bibliográfiája (Könyvek) Hédervári Péter: A napszél és a földcsóva Kozma Ádám: A holográfia optikai analógiája Bitter, F.: Ultraerős mágneses terek Vul, B. M.: Szennyező atomok a félvezető kristályokban Ladik János: Egységes tumorkeletkezési elmélet körvonalai Rényi Alfréd: Ars Mathematica A FIZIKA TANÍTÁSA Bukovszky Ferenc: Árammérés karos mérlegen KÖNYVSZEMLE Quittner Pál: Út az atomfizikához ÚJ EREDMÉNYEK A Jupiter: csillag? EGYESÜLETI ÉLET Tíz év űrkutatás Hadronspektroszkópia 1968 / 3. szám Bencze Pál - Verő József: A magnetoszféra Török Tibor: Spektroszkópia szikragerjesztők elektromos folyamatairól Malicskó László: A Gyulai-féle határréteg szerepe a kristálynövekedésben A FIZIKA TANÍTÁSA Wiedemann László: Folyadéktömeg forgásba hozatala Drommer Gyuláné: A termodinamika elemeinek tanítása középiskolában Bukovszky Ferenc: Hengeres tekercs mágneses terének vizsgálata 1968 / 4. szám Fóti Ernő: Ipari elektronsugaras hegesztőgép Bakos József: Atomi állapotok átlagos élettartamának mérése Bencze Pál - Märcz Ferenc: Elektromágneses hullámok abszorpciója az alsó ionoszférában Voszka Rudolf: A színcentrum-problémakör kialakulása és néhány időszerű kérdése Hédervári Péter: A vulkánok fizikai vizsgálatának néhány kérdése Zsoldos Lehel: Az elhajlás geometriai elmélete Gyulai Zoltán - Barnóthyné Forró Magda: Tangl Károly EGYESÜLETI ÉLET Az 1967. évi Eötvös-verseny XIV. Coloquium spectroscopicum internationale UHV Szeminárium Az egri csoport munkájáról A győri csoport munkájáról ÚJ EREDMÉNYEK A H atom elektromágneses dipol-átmeneti valószínűségeinek és átmeneti alakfaktorainak csoportelméleti leszármaztatása KÖNYVSZEMLE Korok, Gépek, Feltalálók - Horváth Árpád 1968 / 5. szám Baszov, N. G. - Orajevszkij, A. N.: A kvantumelektronika és a technikai fejlődés Kiss József: A Gyulai-Hartly-féle effektus az újabb eredmények tükrében Györgyi Géza: a Kepler-probléma "rejtett" szimmetriáiról Bakos József: A kvantumelektronika alapjai Mecseki Attila: Egy biomechanikai elemzés Hajduska István: Gyulai Zoltán A FIZIKA TANÍTÁSA Bártfai Tamás: A gimnáziumi új fizikakönyvekről Kovács István: Az elektromos és mágneses mennyiségek Gauss és MKSA egységrendszere EGYESÜLETI ÉLET VII. Elméleti fizikai nyári iskola, Visegrád 1967. Radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése KÖNYVSZEMLE Németh Pál: Út a kibernetikához 1968 / 6. szám Ferencz Csaba - Pápay Zsolt: Az ionoszféra vizsgálatának egyik módja mesterséges holdak segítségével Kroó Norbert: Híg mágneses ötvözetek vizsgálata neutronok rugalmatlan szórásával Rádi Péter: Fizika és filozófia Némedi István: Űrrakéták repülési ideje Elek Gábor: A DNS molekulától a bioszféráig I. Voszka Rudolf: Röntgenezett KCI(Ca) kristályok színeződésének mechanizmusa Hajduska István: Szigeti György EGYESÜLETI ÉLET Sokrészecske rendszerek statisztikus fizikája - VI. Elméleti Fizikai Nyári iskola, Balatonvilágos 1967. IV. Magyar Magfizika Nyári iskola, Sárospatak Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizika Körének Téli Ankétja KÖNYVSZEMLE Gombás Pál: Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba Bauer Ervin: Elméleti biológia ÚJ EREDMÉNYEK Új szupernovát sikerült felfedezni a Piszkéstetői Obszervatórium Schmidt-teleszkópjával Folyamatban levő kísérletek a nap neutrinósugárzásának vizsgálatára 1968 / 7. szám Neugebauer Tibor: Repülőbiofizika Béll Béla: A légkör általános cirkulációjának fizikai szemlélete Kunszt Zoltán: Elemi részecskék 1968. I. Elek Gábor - Somogyi Pál: A DNS molekulától a bioszféráig II. Hajduska István: Novobátzky Károly A FIZIKA TANÍTÁSA Wigner Jenő: Beszéd a Stockholmi Városházán EGYESÜLETI ÉLET A magyar ipari alapkutatás úttörői 1968 / 8. szám Domokos Gábor: Lev Davidovics Landau (1908-1968) Landau, L. D.: Megmaradási tételek a gyenge kölcsönhatásokban Landau, L. D. - Rumer, J. B.: Mi a relativitás elmélet? Németh Judit: Atommagok töltés-és anyageloszlása Gyulai József: Fotoelektromos vizsgálatok galliumfoszfid kristályokon KÖNYVSZEMLE E. Szaparina: Szervezetünk kibernetikája Kunszt Zoltán: Elemi részecskék II. Adler György: Végtelen dimenziós terek és alkalmazásaik I. Hajduska István: Gombás Pál A FIZIKA TANÍTÁSA Levius Ernő: Kvantumszerű energiaabszorpció demonstrációja nátrium rezonancialámpával EGYESÜLETI ÉLET Fizikus helyi csoport Békéscsabán ÚJ EREDMÉNYEK Bizonyíték a gyenge kölcsönhatási tér kvantuma, az ún. közbenső vektor bozon létezésére? A Lorentz-csoport irreducibilis ábrázolásai és a Rutheford-féle szórási képlet 1968 / 9. szám Marx György: Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? Chew, Geoffrey F.: Az analitikusság, mint fizikai alapelv Jánossy Mihály: Holográfia Hajduska István: Jánossy Lajos Adler György: Végtelen dimenziós tervek és alkalmazásaik II. A FIZIKA TANÍTÁSA Berkes László: Röntgenkapcsolások vizsgálata modellen Marossy Ferenc: Feszültségeloszlás veszteséges kondenzátorokon ÚJ EREDMÉNYEK Az atom és magfizika mennyiségei és egységei az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szabványajánlásai KÖNYVSZEMLE Ladik János: Kvantumbiokémia Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről Fizikai módszertani folyóiratok 1968 / 10. szám Bozóky László: Sugárveszély, sugárvédelem Vittay Pál: A populáció orvosi röntgensugárzásból származó sugárterheléséről Krasznai István: A radioaktív izotópok orvosi alkalmazásának sugárvédelmi kérdései Bozóky László - Fehér István: Az emberi szervezetbe került radioaktív izotópok meghatározása egésztestszámlálóval Kovács József - Predmerszky Tibor - Róka Ottó: A környezet radioaktív szennyeződése Deme Sándor: A Gamma- és Béta-sugárzás mérőműszerei Erdélyvári István: A sugárveszélyes munkahelyek környezetének ellenőrzése EGYESÜLETI ÉLET Bujdosó Ernő: Nemzetközi sugárvédelmi Társulat Bujdosó Ernő: Hírek a sugárvédelmi szakcsoport működéséről Bujdosó Ernő: Lengyel Központi Sugárvédelmi Laboratórium KÖNYVSZEMLE Gerhard Wissmann: A repülés története 1968 / 11. szám Gyulai Zoltán (1888-1968) Medveczky László: Szilárdtest nyomdetektorok tulajdonságai és alkalmazása Tóth András: A szilárd testek belső súrlódása Adler György: Végtelen dimenziós terek és alkalmazások III. A FIZIKA TANÍTÁSA Sas Elemér: Módszertani kérdések az egyetemi oktatásban Chatel Péter - Kedves Ferenc: Javaslat a fizikusképzés reformjára Balyi Károly: A Beer-féle formula trigonometrikus alakja EGYESÜLETI ÉLET Nemzetközi kvantumkémiai Iskola Konferencia az elektron befogás jelenségéről és a magasabb rendű effektusokról az atommagok bomlásában ÚJ EREDMÉNYEK Gravitációs hullámok detektálása Természet világa 1968 / 12. szám Bognár László: Az NTSC, a Pal és a SECAM színes televízió átviteli rendszer Vasvári Béla: Fém - Nemfém átalakulások Bencze Pál: Az alsó ionoszféra vizsgálatára alkalmazott módszerek Csom Gyula: A Budapesti Műszaki Egyetemen épülő atomreaktor Schopper, H. F.: Zárszó a Debreceni Konferencián az elektronbefogás jelenségeiről és a magasabbrendű folyamatokról atommagok bomlásában (Fordította: Hock Gábor) Hajduska István: Kovács István A FIZIKA TANÍTÁSA Barla Ferenc: Aszinkron motorok teljesítménytényezőjének vizsgálata Voszka Rudolf: Röntgencső karakterisztikáinak mérése EGYESÜLETI ÉLET A II. Nemzetközi Diákolimpia KÖNYVSZEMLE Fazlollah M. Reza: Bevezetés az információelméletbe

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Fizikai Szemle. 18. kötet (1968) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:12
Last Modified: 22 Feb 2017 22:14
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7096

Actions (login required)

View Item View Item