REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1990

Archaeologiai Értesítő, 117 - 1990.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1990_117.pdf

Download (294MB) | Preview

Abstract

1990 / 1. füzet 1 TANULMÁNYOK 5 ZALAI-GAÁL ISTVÁN: A neolitikus körárokrendszerek kutatása a Dél-Dunántúlon 5 B. BÓNIS ÉVA: A mázas kerámia Pannóniában : előzmények és gyártási központok 26 KOVÁCS LÁSZLÓ: Szablya-kard fegyverváltás : a kétélű kardos 10-11. századi magyar sírok keltezéséhez 41 MESTERHÁZY KÁROLY: Temetkezési rend az ártándi 10-11. századi temetőben 54 HOLL IMRE: Középkori kályhacsempék Magyarországon. IV. 62 KÖZLEMÉNYEK 100 BERECZKY TAMÁS: Amphorák az adonyi (Vetus Sulina) kora római táborból 100 SZEMLE 107 FITZ JENŐ: Rómer Flóris emlékezete 107 MOSKOVSZKY ÉVA: Rómer Flóris 108 FODOR ISTVÁN: Megemlékezések Banner Jánosról születésének századik évfordulóján 110 ENTZ GÉZA - GYŐRFFY GYÖRGY - NAGY EMESE: Opponensi vélemények és válasz Nagy Emese: Az esztergomi királyi palota története c. kandidátusi értekezéséről 110 B. BÓNIS ÉVA: Beszámoló a Rei Cretariae Romanae Fautores 1988. évi XVI. kongresszusáról Plevenben (Bulgária) 116 K. PALÁGYI SYLVIA: Nemzetközi tanácskozás a noricum-pannoniai halomsírok kutatásáról 1988-ban Várpalotán 117 FODOR ISTVÁN: Tanácskozás a honfoglalás koráról Szegeden 1988-ban 118 KOVÁCS TIBOR: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1988. évi tevékenysége 119 K. PALÁGYI SYLVIA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1988. évben 120 Archäologische Forschungen im Jahre 1987. Szerk.: Czeglédy Ilona 121 IRODALOM 146 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXVI - XXXVII - XXXVIII 146 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY - SZABÓ M.: Archaikus agyagszobrászat Boiótiában 147 KOREK JÓZSEF: Algyő és népe : Tanulmányok. Szerk. Hegyi Á. 148 HAJNÓCZI GYULA: Kiss Á., Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn 149 T. DOBOSI VIOLA: S.Ripoll López, EI solutrense de Cueva de Ambrosio 150 T. DOBOSI VIOLA: J. Hahn, Das Geissenklösterle I. 150 SZABÓ MIKLÓS: van Endert, D., Das Osttor des Oppidums von Manching 151 HOLL IMRE: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1986; 1987. 152 SOSZTARITS OTTÓ: Melicher, J., Bibliografia Slovenskej Archeológie za rok 1983. 152 TARTALOMJEGYZÉK 156 1990 / 2. füzet 155 TARTALOMJEGYZÉK 156 TANULMÁNYOK 163 G. SZÉNÁSZKY JÚLIA: Arcos edényfedő Battonyáról 163 GABLER DÉNES - OTTOMÁNYI KATALIN: Késő római házak Szakályban 173 LOVAG ZSUZSA: I. András király idézőbillogának második példánya 201 KÖZLEMÉNYEK 215 POROSZLAI ILDIKÓ: Vatyai urnatemető Százhalombattán 215 MARÓTI ÉVA: Terra sigillata motívum pannoniai pecsételt edényeken 227 CSEH JÁNOS: Gepida fazekaskemence Törökszentmiklóson 235 KOVÁCS GYÖNGYI: A Törökszentmiklós-Rózsa téri későközépkori vaseszközlelet 253 SZEMLE 265 TULOK MAGDOLNA: 150 éve született Torma Zsófia 265 FODOR ISTVÁN: 100 éve született id. Fehér Géza 268 FODOR ISTVÁN: Id. Fehér Géza irodalmi munkássága 269 DINNYÉS ISTVÁN: Nagy Árpád 1945-1989. 271 KALICZ NÁNDOR: Korek József 60 éves 273 PÓCZY KLÁRA: Hajnóczi Gyula köszöntése 275 BÓNA ISTVÁN: Egy hiába való vitáról 276 T. DOBOSI VIOLA: Kontinuitás az ember fejlődésében az őstársadalom kialakulásáig - Wittenberg 1988. 283 IRODALOM 285 HOLL IMRE: Czeglédy I., A diósgyőri vár 285 GERELYES IBOLYA: Méri I., A kanizsai várásatás 286 GERELYES IBOLYA: Fehérváry G., Az iszlám művészet története 287 B. BÓNIS ÉVA: Krämer, W., Die Grabfunde von Manching und die latenezeitlicher Flachgräber in Südbayern 288 SZABÓ MIKLÓS: F. Horst - F. Schlette, (szerk.) Frühe Völker in Mitteleuropa 289 SZABÓ MIKLÓS: E. Olavarri Goicoechea, Excavaciones en el agora de Gerasa en 1983. 289 CS. SÓS ÁGNES: J. Werner, Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren 290 HOLL IMRE: F. Felgenhauer, (szerk.) Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 4-5. (1988-89) 291 HOLL IMRE: M. Dabrowska, Kafle i piece kaflowe w Polsce do konca XVIII vieku 291 SOSZTARITS OTTÓ: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1988. 293

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 117. ÉVFOLYAM (1990)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 15:19
Last Modified: 22 Mar 2017 09:15
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/397

Actions (login required)

View Item View Item