REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1977

Archaeologiai Értesítő, 104 - 1977.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1977_104.pdf

Download (314MB) | Preview

Abstract

1977 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 KOREK JÓZSEF: Az alföldi vonaldíszes kerámia népének települése Kisköre-Gáton 11 G. SZÉNÁSZKY JÚLIA: A vatyai kultúra leletei Csongrád környékén 26 MARÁZ BORBÁLA: Délkelet Magyarország La Tene-korának kronológiai kérdései 55 TÓTH ENDRE: A Savaria-Bassiana útszakasz 75 LŐRINCZ BARNABÁS: Újabb adat a 154. év consullistájához 86 TETTAMANTI SAROLTA: A vaskori öntőminta Vácról 89 KÖZLEMÉNYEK 96 SZATHMÁRY LÁSZLÓ: Embertani megfigyelések a bükki kultúra népességének időrendjéhez 96 BILKEI IRÉN: A pannóniai ABC-feliratok értelmezéséhez 99 R. FACSÁDY ANNAMÁRIA: Az éremkeretelés szokása a római birodalomban 104 H. VADAY ANDREA - VÖRÖS ISTVÁN: Szarmata telep nyomai Bánhalma határában 108 SZEMLE 116 KÁDÁR ZOLTÁN: Rómaikori plasztika Pannóniában I-III. század 116 KEMENCZEI TIBOR: A IX. Nemzetközi Ős- és Koratörténeti Kongresszus. Nizza (Franciaország) 1976. 117 IRODALOM 118 KOVÁCS TIBOR: Trogmayer O., Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé. - Farkas, Gy. - Lipták, P., Anthropologische Auswertung bronzenzeitlichen Gräberfeldes bei Tápé 118 FODOR ISTVÁN: Fehér Géza, Török miniatúrák a magyarországi hódoltság korából 119 T. DOBOSI VIOLA: A. Leroi-Gourhan - M. Brézillon, Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat Magdalénien 120 KOREK JÓZSEF: Handbuch der Urgeschichte II. Jüngere Steinzeit und Steinkupferzeit 121 ECSEDY ISTVÁN: A. Häusler, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Karpaten 122 ECSEDY ISTVÁN: A. Aspes -B. Bagolini, Atti del simpozio internationale sulla antica eta' del bronzo in Europa 124 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: B. Freyer-Schauenburg, Bildwerke der archaischen Zeit und des strengen Stils 125 TÓTH ENDRE: Studia Aegyptiaca 1. 126 SZABÓ MIKLÓS: W. Hoepfner, Das Pompeion und seine Nachfolgerbauten (Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen, Band X.) 127 B. BÓNIS ÉVA: Novaesium VI. M. Vegas, Die augustische Gebrauchskeramik von Neuss. A. Bruckner, Gebrauchskeramik aus zwei augustischen Töpfereien von Neuss 128 SZ. BURGER ALICE: W. Jobst, Die römischen Fibeln aus Lauriacum (Forschungen in Lauriacum 10.) 129 HOLL IMRE: H. Ladenbauer-Orel, Der Berghof. Archäologischer Beitrag zur frühesten Stadtgeschichte 129 HOLL IMRE: Beckmann, B., Der Scherbenhügel in der Siegburger Aulgasse 130 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1976. 131 1977 / 2. füzet 157 TARTALOMJEGYZÉK 157 TANULMÁNYOK 159 GABLER DÉNES: A dunai limes I-II. századi történetének néhány kérdése 159 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: Újabb régészeti adatok a Sarapis-kultusz kialakulásához 189 SZ. BURGER ALICE: Későrómai sírok Mucsfa-Szárászpusztán 203 HORVÁTH ERNŐ: A mucsfai későrómai favödör xylotomiája 219 NÉMETH PÉTER: A korai magyar megyeszékhelyek régészeti kutatásának vitás kérdései 223 KÖZLEMÉNYEK 230 G. SZÉNÁSZKY JÚLIA: A szakálháti csoport idoltöredéke Battonyáról 230 GOLDMAN GYÖRGY: A tiszapolgári kultúra települése Bélmegyeren 235 DUMA GYÖRGY - RAVASZ CSABA - SALAMON ÁGNES: Adatok a későantik színesgyöngyök készítéséhez 249 FÜLEP FERENC: A pécsi ókeresztény mauzóleum ásatása 260 SZEMLE 272 LÁSZLÓ GYULA: Méri István (1911-1976) 272 NÉMETH PÉTER: Csallány Dezső (1903-1977) 273 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1976. évi működéséről 274 Archäologische Forschungen im Jahre 1976. Szerk.: Czeglédy Ilona 275 IRODALOM 291 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXVII. kötet 291 KOVÁCS TIBOR: Bóna, I., Die mittlere Bronzezeit Ungarns 293 SZABÓ MIKLÓS: A. Haffner, Die westliche Hunsrück-Eifel-Kultur 295 B. BÓNIS ÉVA: H. J. Kellner, Die Römer in Bayern 296 BÓNA ISTVÁN: Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa 297 KISS ATTILA: H. Kühn, Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit in Süddeutschland 298 FODOR ISTVÁN: P. A. Rappoport, Régi orosz lakóházak. Régi kelet-európai lakóházak 299

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 104. ÉVFOLYAM (1977)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:40
Last Modified: 13 Mar 2017 08:40
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/393

Actions (login required)

Edit Item Edit Item