REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1976

Archaeologiai Értesítő, 103 - 1976.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1976_103.pdf

Download (344MB) | Preview

Abstract

1976 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 PATEK ERZSÉBET: A Hallstatt kultúra Sopron környéki csoportja 11 MÓCSY ANDRÁS: Provinciahatárok a Balatontól északra 37 GABLER DÉNES: Importált reliefdíszű sigillaták és pannoniai utánzataik 42 HALIKOVA, E. A.: Ősmagyar temető a Káma mentén. Magna Hungaria kérdéséhez 61 LÁSZLÓ GYULA: A zempléni honfoglaláskori vezérsírról 87 KÖZLEMÉNYEK 94 PETŐ MÁRIA: Koracsászárkori fazekastelep a Gellérthegy déli oldalán 94 MATOLCSI JÁNOS: A Budapest XI. Kende u. 8-10. sz. alatt feltárt koracsászárkori település állatcsontanyagának meghatározása 104 V. KOCZTUR ÉVA: Applikált díszű mázas pohár a solymári rómaikori temetőből 106 M. KOZÁK ÉVA: A gutatöttösi rk. templom feltárása 110 NOVÁKI GYULA: Árpád-kori sáncvár a bácsai a Szent Vid dombon 124 SZEMLE 134 HOLL IMRE: A középkori régészet néhány kérdése 134 KALICZ NÁNDOR: Tanácskozás a rézkor és a korabronzkor kérdéseiről a szlovákiai Pezinokban 136 TROGMAYER OTTÓ: Symposium on Archaeometry and Archaeological Prospection 1975 137 PARRAGI GYÖRGYI: Beszámoló a "Terra Antiqua Balcanica" konferenciáról, Veliko Tarnovo (Bulgária) 137 B. BÓNIS ÉVA: A Rei Cretariae Romanae Fautores konferenciája Augstban és Kaiseraugstban 1975-ben 138 GÖMÖRI JÁNOS: Az európai régészeti vaskutatással foglalkozó nemzetközi szimpozium Kismartonban (Eisenstadt) 139 IRODALOM 140 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Régiségei 23. kötet 140 KOVÁCS TIBOR: Bökönyi S., History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe 140 KÁDÁR ZOLTÁN: Matolcsi J., A háziállatok eredete 142 KÁDÁR ZOLTÁN: Erdélyi G., A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon 143 CS. SÓS ÁGNES: Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIII. au X. siecle. Szerk. L. Gerevich 144 ECSEDY ISTVÁN: J. Lichardus , Studien zur Bükker Kultur 145 KOREK JÓZSEF: W. Meier-Arendt, Die Hinkelstein-Gruppe 146 PATAY PÁL: K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa zarama u sjevernoj Hrvatskoj 147 MÜLLER RÓBERT: G. Jacobi: Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum Manching. Ausgrabung in Manching 5. 149 WESSETZKY VILMOS: J. Leclant, Inventaire Bibliographique des Isiaca (IBIS) 150 NAGY TIBOR: L'Année Épigraphique 1971. 151 BÓNA ISTVÁN: L. Bârzu, Continuitatea populatiei autohtone in Transilvania in secolele IV-V. 152 MÜLLER RÓBERT: W. Janssen, Studien zur Wüstungsfrage im fränkischen Altsiedelland zwischen Rhein, Mosel und Eifelnordrand 154 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1975. 155 1976 / 2. füzet 183 TARTALOMJEGYZÉK 184 TANULMÁNYOK 185 RACZKY PÁL: A Kőrös kultúra leletei Tiszajenőn 185 K. ZOFFMANN ZSUZSANNA: Embertani ismereteink a Kőrös-Starcevo-Cris kultúra népességéről 204 TÓTH ENDRE: Pannónia provincia kialakulásához 211 ADAMIK TAMÁS: Megjegyzések a Daru-utcai sírvershez 217 SALAMON ÁGNES: Csontműhely Intercisában 221 KÖZLEMÉNYEK 230 CSALOG JÓZSEF: A cernavodai idolok és a beszélő maszk 230 MESTERHÁZY KÁROLY: Agyag kocsimodell Pocsajról 237 T. JUHÁSZ IRÉN: Az Orosháza-gyopárosi szkíta temető 245 FÜLÖP GYULA: Újabb tanulmány a római érmek szarmatakori forgalmáról a mai magyar Alföldön 267 MÜLLER RÓBERT: A rákoscsabai és a balatonalmádi vaseszközlelet keltezése 277 SZEMLE 293 B. THOMAS EDIT: Bedrich Svoboda (1910-1975) 293 KOVÁCS TIBOR: A régészeti forrásanyag közreadásának lehetőségei és hiányosságai 293 FODOR ISTVÁN: Megjegyzések a zempléni sír értékeléséhez 296 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1975. évi működéséről 300 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1975. évben 301 Archäologische Forschungen im Jahre 1975. Szerk.: Czeglédy Ilona 301 IRODALOM 320 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXVI. kötet 320 TORMA ISTVÁN: J. Banner - I. Bóna, Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés 322 TÓTH ENDRE: Barkóczi L. - Mócsy A., Die römische Inschriften Ungarns. RIU 2. 323 KISS ATTILA: Garam É. - Kovrig I. - Szabó J. Gy. - Török Gy., Avar finds in the Hungarian National Museum. 1. Szerk. Kovrig I. 324 FODOR ISTVÁN: Cs. Sós Ágnes, Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert 326 FODOR ISTVÁN: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus anno 1975. 1. köt. 327 FODOR ISTVÁN: Forschungstätten für Finnougristik in Ungarn. Szerk. Gulya J. - Honti L. 329 KOREK JÓZSEF: A magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája 1. 1945-1974. : Évkönyvek és folyóiratok repertóriuma 329 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für ur- und Frühgeschichte Thüringens XIII. 330 T. DOBOSI VIOLA: R. Feustel, Die Kniegrotte. Eine Magdalénien-Station in Thüringen 330 MOZSOLICS AMÁLIA: Preistoria Alpina. 9. 331 MOZSOLICS AMÁLIA: M. Almagro Gorbea, Los campos de tumulos de Pajaroncillo (Cuenca) 331 KEMENCZEI TIBOR: A. Long, Die geriefte Drehscheibenkeramik der Heuneburg 1950-70 und verwandte Gruppen 332 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: H. Sichtermann - G. Koch, Griechische Mythen auf römischen Sarkophagen 332 SZABÓ MIKLÓS: L. Laing, The Archaeology of Late Celtic Britain and Ireland. c. 400-1200 AD. 333 TÓTH ENDRE: Alföldy, G., Noricum 334 B. BÓNIS ÉVA: E. Gose, Gefässtypen der römischen Keramik im Rheinland 335 BÓNA ISTVÁN: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 336 NAGY EMESE: I. Borkovský, Svatojírská Bazilika a klaster na Prazskem hradì (Kirche und Kloster St. Georg auf der Prager Burg) 339 HOLL IMRE: V. Nekuda, Pfaffenschlag, Zaniklá stviaeedoveka ves u Slavonie 340

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 103. ÉVFOLYAM (1976)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:39
Last Modified: 01 Apr 2017 21:27
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/392

Actions (login required)

View Item View Item