REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1975

Archaeologiai Értesítő, 102 - 1975.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1975_102.pdf

Download (375MB) | Preview

Abstract

1975 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 MOZSOLICS AMÁLIA: Bronzkori kardok folyókból 11 TÓTH ENDRE: A savariai császári palota építéstörténetéhez 33 TÓTH ISTVÁN: IV. századi áldozóhely nyomai a savariai Iseum mellett 56 BÁLINT CSANÁD: A szaltovó-majaki kultúra avar és magyar kapcsolatairól 62 KÖZLEMÉNYEK 74 T. DOBOSI VIOLA: Magyarország ős- és középsőkőkori lelőhely katasztere 74 SZIRMAI KRISZTINA: A Vihar utcai sírlelet 87 SZABÓ LÁSZLÓ: Néprajzi párhuzam Árpád-kori falvaink árkainak rendeltetéséhez 94 VALTER ILONA: Előzetes beszámoló a szentgotthárdi ciszterci monostor ásatásáról 98 KŐHEGYI MIHÁLY - KOZÁK KÁROLY: Henszlmann Imre kalocsai ásatása 111 MAGYAR KÁLMÁN: A nyírbátori Báthori várkastély címerábrázolásos kályháiról 127 SZEMLE 143 F. FEJÉR MÁRIA: Németh Endre (1904-1974) 143 FODOR ISTVÁN: Alekszej Petrovics Szmirnov (1899-1974) 144 KÁDÁR ZOLTÁN: A Fekete-tenger vidéki antik kultúra és művészet emlékeinek kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban 145 KÁDÁR ZOLTÁN: Tunéziai antik mozaikok és műkincsek kiállítása a Budapesti Szépművészeti Múzeumban 146 KALICZ NÁNDOR: Tanácskozás a réz- és korabronzkor kérdéseiről Újvidéken (Novi Sad) 147 SCHREIBER RÓZSA: Beszámoló a freiburgi Glockenbecher-szimpóziumról 148 IRODALOM 149 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXV. kötet 149 ENTZ GÉZA - PÓCZY KLÁRA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XXIII és XXIV. kötet 151 MÜLLER RÓBERT: E. Fél - T. Hofer, Geräte der Átányer Bauern 154 MÜLLER RÓBERT: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 1. 155 T. DOBOSI VIOLA: M. S. Tite, Methods of Physical Examination in Archaeology 157 ECSEDY ISTVÁN: H. Behrens, Die Jungsteinzeit in Mittelelbe-Saale-Gebiet 158 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: F. Rakob - W.-D. Heilmeyer, Der Rundtempel am Tiber in Rom 159 TÓTH ENDRE: Excavaciones Arqueologicas en Espana 75, 78, 79. 160 KÁDÁR ZOLTÁN: L. Budde, Antike Mosaiken in Kilikien II. 160 KÁDÁR ZOLTÁN: R. Bianchi-Bandinelli, Roma, La fine dell'arte antica 161 TOPÁL JUDIT: S. Petru, Emonske nekropole 1635-1960. 162 TOPÁL JUDIT: L. Plesnicar-Gec, Severno emonsko Grobisce. The Northern Necropolis of Emona 163 GABLER DÉNES: Várady, L., Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476) 164 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1974 168 1975 / 2. füzet 205 TARTALOMJEGYZÉK 206 TANULMÁNYOK 209 SCHREIBER RÓZSA: A tököli korabronzkori temetők 209 KOVALOVSZKI JÚLIA: Előzetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról. 1962-1974 226 IRÁSNÉ MELIS KATALIN: Középkori falvak Pest határában 248 KÖZLEMÉNYEK 268 B. BÓNIS ÉVA: A noricum-pannóniai halomsíros temetkezés korhatározásának kérdése. A Fejér megyei tumulusok jellegzetes emlékanyaga 268 FODOR ISTVÁN: Cserépüstjeink származása 274 J. DANKÓ KATALIN: Előzetes jelentés a sárospataki ferences templom kutatásáról 292 SZEMLE 299 DÄMMER, H. W. - JEREM ERZSÉBET: Mechanikus adatfeldolgozás a régészetben. Fénylyukkártya rendszer alkalmazása ősrégészeti adatok tárolására 299 BARTHA ANTAL: Nyugat-Szibéria és az ugor őstörténet 310 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1974. évi működéséről 315 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1974. évben 316 Archäologische Forschungen im Jahre 1974. Szerk.: Czeglédy Ilona 317 IRODALOM 342 KOREK JÓZSEF: Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa 342 LŐRINCZ BARNABÁS: Fülep F. - Sz. Burger A., Pécs rómaikori kőemlékei 343 GARAM ÉVA: Bóna I., A 7. századi avar települések és Árpádkori magyar falu Dunaújvárosban 343 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS: Magyar Anjou Legendárium 344 ECSEDY ISTVÁN: A. Häusler, Dei Gräber der alteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr 345 MOZSOLICS AMÁLIA: A. Hartmann, Prähistorische Goldfunde aus Europa 346 KEMENCZEI TIBOR: G. Mansfeld, Die Fibeln der Heuneburg 1950-1970. 347 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: C. Preda, Monedele Geto-Dacilor 348 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: Alföldi A., Die Penaten, Aeneas und Latinus. Mitt. Bd. 78. 1971. 349 B. THOMAS EDIT: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Roem. Abt. Bd. 79. 1972. 2., Bd. 80. 1973. 1-2. 349 TÓTH ENDRE: Dobó, A., Inscriptiones extra fines Pannoniae-Daciaeque reperiae ad res earundem provinciarum pertinentes 351 B. BÓNIS ÉVA: Ph. Filtzinger, Novaesium V., Die römische Keramik aus dem Militärbereich von Novaesium 351 KÁDÁR ZOLTÁN: S. Dumitrascu, Tezaurul de la Tâuteni - Bihor 352 KÁDÁR ZOLTÁN: Bökönyi, S., The Przewalski Horse 353 KOVÁCS TIBOR: Archaeological Theory and Practica. D. E. Strong 354

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 102. ÉVFOLYAM (1975)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:38
Last Modified: 13 Mar 2017 08:18
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/391

Actions (login required)

Edit Item Edit Item