REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1972

Archaeologiai Értesítő, 99 - 1972.

[img] Text
ARCHERT_1972_099.pdf

Download (299MB)

Abstract

1972 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 KALICZ NÁNDOR - MAKKAY JÁNOS: A neolitikus Sopot-Bicske kultúra 11 SZ. PÓCZY KLÁRA: Aquincum első aquaeductusa 23 H. GYÜRKY KATALIN: Buda településének kezdete a régészeti adatok alapján 41 KÖZLEMÉNYEK 55 KOVÁCS TIBOR: Bronzkori harangszoknyás szobrok a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 55 LÁNYI VERA: Szempontok a régészeti analógiák felhasználásának módszeréhez 61 SZ. BURGER ALICE: Rómaikori temető Majson 72 TÖRÖK LÁSZLÓ: Egy alakos faragvány töredéke Szekszárdról 109 IRÁSNÉ MELIS KATALIN: A budapesti rákoskeresztúri Árpád-kori templomrom 114 SZEMLE 120 KOREK JÓZSEF: Banner János (1888-1971) 120 PÁRDUCZ MIHÁLY: Fettich Nándor (1900-1971) 121 ERDÉLYI ISTVÁN: Újabb régészeti kutatások Dagesztánban 123 B. BÓNIS ÉVA: A Rei Cretariae Romanae Fautores konferenciája Níjmegenben 1971-ben 124 NAGY EMESE: Tudományos ülésszak és kiállítás a magyar középkori régészet huszonöt éves fejlődéséről 125 IRODALOM 128 TROGMAYER OTTÓ: Zehn Jahre archäologische Forschung (1958-1968) 128 SOPRONI SÁNDOR: Magyarország Régészeti Topográfiája 2. köt. 128 PARÁDI NÁNDOR: Magyarország Régészeti Topográfiája 3. köt. 129 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens X. köt. 130 NAGY TIBOR: L'Année Épigraphique 1968. 131 T. DOBOSI VIOLA: J. Wymer, Lower Palaeolithic Archaeology in Britain as represented by the Thames Valley 131 BÓNA ISTVÁN: Régészeti problémák 1. Az eneolitikum és a bronzkor abszolút kronológiája Kelet-Európában 132 KOVÁCS TIBOR: W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren Bronzezeit 133 MOZSOLICS AMÁLIA: H. Ottenjann, Die nordischen Vollgriffschwerter der älteren und mittleren Bronzezeit 133 JEREM ERZSÉBET: O. - H. Frey, Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este Römisch-Germanische Forschungen. 31. 134 MAKKAY JÁNOS: R. Stiglitz, Die Grossen Göttinnen Arkadiens 135 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: J. G. P. Best, Thracian Peltasts and their their Influence on Greek Warfare 136 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: H. Kyrieleis, Throne und Klinen 137 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: H. von Hintze, Römische Kunst. 138 B. BÓNIS ÉVA: M. Schindler, Die "Schwarze Sigillata" des Magdalensberges 139 MÓCSY ANDRÁS: A. Bschaouch, Mustitana. Recueil des nouvelles inscriptions de Mustis, cité romaine de Tunisie 1. 140 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1971. 140 1972 / 2. füzet 161 TARTALOMJEGYZÉK 162 TANULMÁNYOK 163 SCHREIBER RÓZSA: A korabronzkor kérdései Budapesten 163 AMBRUS-KOZÁK ÉVA: A hollókői vár ásatása 179 KÖZLEMÉNYEK 202 MOZSOLICS AMÁLIA: Újabb kardleletek a Magyar Nemzeti Múzeumban. II. 202 PATEK ERZSÉBET: Előzetes jelentés az 1971-ben Sopron-Burgstallon végzett ásatásról 220 PATEK ERZSÉBET: Előzetes jelentés az 1971-ben Sopron-Burgstallon végzett ásatásról 220 T. JUHÁSZ IRÉN: Az Orosháza-gyopárosi szkíta temető - Torda M. Béla: Demográfiai tájékoztatás a gyopárosi szkítakori temetőről 228 TÓTH ISTVÁN: Római sírkő Brigetioból 238 BALLA LAJOS: Kisázsiai legióveterán szarkofágja Szentendrén 242 GABLER DÉNES: Későrómai éremlelet Ács-Vaspusztáról 246 T. JUHÁSZ IRÉN: Románkori kőfaragvány Vésztőről 254 SZEMLE 257 FERENCZY LÁSZLÓ: Horváth Tibor (1910-1972) 257 ERDÉLYI ISTVÁN: Régészeti kutatások Baskíriában és a magyar őstörténet 258 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1971. évi működéséről 263 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1971. évben 263 Archäologische Forschungen im Jahre 1971. Szerk.: Nagy Árpád 264 IRODALOM 288 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Régiségei 21 - 22. köt. 288 KŐSZEGI FRIGYES: J. Ozols, Die baltische Steinkistengräberkultur 289 MOZSOLICS AMÁLIA: M. Dusek, Bronzezeitliche Gräberfelder in der Slowakei 290 PATEK ERZSÉBET: F. E.Barth, Die hallstattzeitlichen Grabhügel im Bereiche des Kutscher bei Podsemel (Slowenien) 290 SZABÓ MIKLÓS: W. Schüle, Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel 291 SZABÓ MIKLÓS: J. S. Boersma, Athenian Building Policy from 561/560 to 405/404 B. C. 292 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: F. Brein, Der Hirsch in dr griechischen Frühzeit 293 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: H. G. Niemeyer - H. Schubart, Toscanos. Di altpunische Faktorei an der Mündung de Rio de Vélez 293 BALLA LAJOS: Alföldy, G., Die Personenammen in der römischen Provinz Dalmatia 294 FITZ JENŐ: Winkler, G., Die Reichsbeamten von Noricum und ihr Personal bis zum Ende der römischen Herrschaft 295 GABLER DÉNES: Ch. B. Rüger, Germania Inferior 296 SOPRONI SÁNDOR: D. Hoffmann, Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum 297 FODOR ISTVÁN: A Közép-Volga vidék török népeinek etnogenezise. 1. 297 HOLL IMRE: B. Polla, Kezmarok 299

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 99. ÉVFOLYAM (1972)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:34
Last Modified: 10 Mar 2017 07:44
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/388

Actions (login required)

View Item View Item