REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1971

Archaeologiai Értesítő, 98 - 1971.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1971_098.pdf

Download (295MB) | Preview

Abstract

1971 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 MÜLLER RÓBERT: A zalalövői császárkori tumulusok 11 HOLL IMRE: Sopron középkori városfalai III. 32 KÖZLEMÉNYEK 53 SCHREIBER RÓZSA: A későbronzkori halomsíros kultúra emlékei Budapesten 53 SZILÁGYI JÁNOS: Adatok az aquincumi helytartói villacsoport keltezéséhez 61 PARRAGI GYÖRGYI: Koracsászárkori fazekasműhely Óbudán 68 TÓTH ISTVÁN: A savariai Juppiter Dolichenus-szentély feliratos emlékeiről 88 ERDÉLYI ISTVÁN: Pomáz-Holdvilágárok 93 LÓCSY ERZSÉBET: Előzetes jelentés a margitszigeti ferences kolostor területén végzett feltárásról 100 SZEMLE 108 KÁDÁR ZOLTÁN: Oroszlán Zoltán (1891-1971) 108 KÁKOSY LÁSZLÓ: Dobrovits Aladár (1909-1970) 109 KÁDÁR ZOLTÁN: Bóna Istvánné Vágó Eszter (1928-1970) 111 ERDÉLYI ISTVÁN - FODOR ISTVÁN: Valerij Nyikolájevics Csernyecov (1905-1970) 112 B. BÓNIS ÉVA: Szimpozion a kelta oppidumok kutatásáról Liblicén 1970-ben 112 PARÁDI NÁNDOR: "A cseh és morva kerámia a x-XVI. században" című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 113 IRODALOM 115 BÓNA ISTVÁN: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXI. kötet. 115 PÓCZY KLÁRA - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XIX. és XX. kötetek 117 T. DOBOSI VIOLA: Gábori-Csánk, V., La station paléolithique moyen d'Érd Hongrie 120 GÁBORI MIKLÓS: Lipták P., Embertan és ember-származástan 122 PÓCZY KLÁRA: Tabula Imperii Romani L 34 Budapest 123 KOVÁCS TIBOR: B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken 125 OROSZLÁN ZOLTÁN: J. J. Winckelmann, Kleine Schriften 126 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A. Greifenhagen, Frühlukanischer Kolonettenkrater mit Darstellung der Herakliden 127 GABLER DÉNES: Geo T. Mary, Die südgallische Terra Sigillata aus Neuss. Novaesium 1. 127 DUMA GYÖRGY: J. Driehaus, Archäologische Radiographie 129 NÉMETH ENDRE - F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1970. 130 1971 / 2. füzet 151 TARTALOMJEGYZÉK 152 Gerevich László 70 éves 153 TANULMÁNYOK 155 TÓTH ENDRE: A savariai insularendszer rekonstrukciója 155 BÓNA ISTVÁN: Honfoglaláskori magyar sír Dunaújvárosban 182 KÖZLEMÉNYEK 188 HELLEBRANDT MAGDOLNA: Előzetes jelentés a Vác-kavicsbányai kelta temető 1969-1970. évi feltárásáról 188 HAJNÓCZI GYULA: Az aquincumi katonai amfiteátrum kitűzése és szerkesztésmódja 198 BÍRÓNÉ SEY KATALIN - KÁROLYI MÁRIA - SZENTLÉLEKY TIHAMÉR: A balozsameggyesi római ékszer- és éremlelet 202 LENGYEL IMRE: A pécsi ókeresztény temető antropológiai anyagának laboratóriumi elemzése 217 KŐHEGYI MIHÁLY: Előzetes jelentés a Madaras-Halmok későszarmata-hunkori temetőjének ásatásáról 222 TETTAMANTI SAROLTA: A Zalavár-községi I. számú XI. századi temető 228 SZEMLE 257 FODOR ISTVÁN: Borisz Nyikolájevics Grákov (1899-1970) 257 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: Dávid király tánca? 258 FODOR ISTVÁN: Kelet-Európa őstörténetének néhány problémája. (P. N. Tretyakov, A.H. Halikov, P. D. Sztyepanov, M. I. Artamonov könyvéről) 265 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1970. évi működéséről 275 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1970. évben 276 Archäologische Forschungen im Jahre 1970. Szerk.: Trogmayer Ottó 277 IRODALOM 302 BÓNA ISTVÁN: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXII. kötet 302 NAGY TIBOR: B. Bónis Éva, Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest 303 FODOR ISTVÁN: Erdélyi I., Ojtozi E., Gening W., Das Gräberfeld von Newolino 302 BÖKÖNYI SÁNDOR: Vajda, L., Untersuchungen zur Geschichte der Hirtenkulturen 305 KÁDÁR ZOLTÁN: H. P. Eydoux, A la recherche des mondes perdus. Les grandes découvertes archéologiques 306

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 98. ÉVFOLYAM (1971)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:33
Last Modified: 10 Mar 2017 07:38
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/387

Actions (login required)

Edit Item Edit Item