REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1969

Archaeologiai Értesítő, 96 - 1969.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1969_096.pdf

Download (284MB) | Preview

Abstract

1969 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 13 FÜLEP FERENC: Késő római temető Pécs - Geisler Eta utca 8. sz. alatt 13 SOPRONI SÁNDOR: Limes Sarmatiae 55 ERDÉLYI ISTVÁN - GUMILJOV, LEV N.: A nomád világ egysége és sokrétűsége 66 KÖZLEMÉNYEK 74 MOZSOLICS AMÁLIA: Tiszakarádi bronzleletek 74 FODOR ISTVÁN: Félköríves keresztvasú szkíta és szarmata kardok 79 SZILÁGYI JÁNOS: Kőfeliratok az Aquincumi Múzeum régi gyűjtéséből. III 84 GARAM ÉVA: Avar nyereg Tiszafüredről 95 MESTERHÁZY KÁROLY: Bizánci keresztény nyomok Berettyóújfalu határában 103 HOLLNÉ GYÜRKY KATALIN: Előzetes jelentés a budai domonkos kolostor ásatásáról 113 SZEMLE 119 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Gazdapusztai Gyula (1931-1968) 119 MOZSOLICS AMÁLIA: Kurt Willvonseder 120 NAGY TIBOR: Az új Année épigraphique 121 FETTICH NÁNDOR: Válasz a zempléni fejedelmi sírlelet ügyében az Archaeológiai Értesítő 1966. évi számában megjelent hozzászólásokra 123 BARTHA ANTAL - BÓNA ISTVÁN - DIENES ISTVÁN - GYÖRFFY GYÖRGY - LÁSZLÓ GYULA - PAIS DEZSŐ: Megjegyzések Fettich Nándor válaszára 128 IRODALOM 140 SZ. PÓCZY KLÁRA - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XVIII. kötet 140 KOVÁCS TIBOR: N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordostungarn 142 KŐSZEGI FRIGYES: E. Patek, Die Urnenfelderkultur in Transdanubien 145 SALAMON ÁGNES: M. Párducz, Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn 147 KOVALOVSZKI JÚLIA: Magyarország Régészeti Topográfiája 1. köt. 148 T. DOBOSI VIOLA: Altere und mittlere Steinzeit, Jäger- und Sammlerkulturen. Szerk. K. J. Narr 149 KÁDÁR ZOLTÁN: H. Kühn, Erwachen und Aufsteig der Menschheit 150 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: W. Schiering, Grieschische Tongefässe. Gestalt, Bestimmung und Formenwandel 151 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A. Greifenhagen, Das Vestarelief aus Wilton House 151 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: R. Gruendel, Addenda bibliographia praecipue ad CIL e periodico l'Année épigraphique (= AE) nominato excerpta 152 SALAMON ÁGNES: A. Rangs-Borchling, Das Urnengräberfeld von Hornbek in Holstein 152 FODOR ISTVÁN: G. A. Fedorov-Davüdov, Kelet-Európa nomádjai az Arany Horda kánjainak uralma alatt 153 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1968 154 1969 / 2. füzet 173 TARTALOMJEGYZÉK 174 TANULMÁNYOK 175 BÖKÖNYI SÁNDOR: A Lepenski vir-i őskori telep gerinces faunája 175 KOVÁCS TIBOR: A százhalombattai bronzkori telep 179 F. PETRES ÉVA - BÁNDI GÁBOR: Ásatás Lovasberény - Mihályváron 188 KÖZLEMÉNYEK 196 KAPOSVÁRI GYULA: A Jászberény-cserőhalmi kelta temető 196 GABLER DÉNES: Újabb feliratos kőemlék Ács-Vaspusztáról 217 GARAM ÉVA: A későavarkori korongolt sárga kerámia 225 MESTERHÁZY KÁROLY: Népvándorláskori csontcsatok 262 SZEMLE 267 MÓCSY ANDRÁS: Rudolf Egger (1882-1969) 267 HOLL IMRE: A középkori kerámia kutatásának legújabb eredményei Csehszlovákiában 267 HORVÁTH TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1967. évi működéséről 269 SOPRONI SÁNDOR: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti ls Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1967. évben 270 Archäologische Forschungen im Jahre 1968 271 IRODALOM 290 OROSZLÁN ZOLTÁN: P. Buocz Terézia, Savaria topográfiája 290 OROSZLÁN ZOLTÁN: Hajnóczi Gyula, Az építészet története. Ókor 290 MOZSOLICS AMÁLIA: K. Willvonseder, Die jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Pfahlbauten des Attersees in Oberösterreich 291 PATEK ERZSÉBET: F. R. Hermann, Die Funde der Urnenfelderkultur in Mittel- und Südhessen 291 MOZSOLICS AMÁLIA: J. Dabrowski, Zabytki metalowe epoki brazu miedzy Dolna Wisla a Niemnem 293 PÁRDUCZ MIHÁLY: Bökönyi S., Data on Iron Age Horses of Central and Eastern Europe. - J. L. Angel, Human Skeletal Material from Slovenia 293 SZABÓ MIKLÓS: R. F. Willets, The Law Code of Gortyn 294 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: G. Kleiner, Die Ruinen von Milet 295 GABLER DÉNES: H. Schönberger - H. G. Simon, - M. Vegas, Novaesium. II 296 NAGY ÁRPÁD: Sveagold und Wikingerschmuck aus Statens Historiska Museum Stockholm 297 GYÖRFFY GYÖRGY: L. Musset, Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chretienne (VII - XII siecles) 297

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 96. ÉVFOLYAM (1969)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:31
Last Modified: 10 Mar 2017 07:25
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/385

Actions (login required)

Edit Item Edit Item