REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1986

Archaeologiai Értesítő, 113 - 1986.

[img] Text
ARCHERT_1986_113.pdf

Download (292MB)

Abstract

1986 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 5 M. VIRÁG ZSUZSANNA: Javarézkori leletek Zalavár-Basaszigetről 5 PÓCZY KLÁRA: Aquincumi kutatások (1973-1982) és a városi ásatás problémái 17 GABLER DÉNES - BALLA MÁRTA - BÉRCZI JÁNOS - KEÖMLEY GÁBOR: Terra sigillaták eredetének meghatározása neutron-aktivációs analitikai módszerrel 34 HOLL IMRE: Kőszeg vára a 13. században 52 KÖZLEMÉNYEK 71 SCHREIBER RÓZSA: Korai bronzkori csontvázas sír a Csepel-szigeten 71 SZABÓ J. JÓZSEF: Késővaskori-koracsászárkori leletek Tótkomlósról 78 GÁSPÁR DÓRA: Római császárkori ládika az aquincumi canabae északi részéből 81 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Csillik Éva közreműködésével: Az avar történelem forrásai IX. : Az első avar kaganátus hatalma csúcsán (603-624) 85 PÁSZTOR ADRIEN: Adatok a közép-avarkori ékszerek kérdéséhez 115 SZEMLE 137 MÓCSY ANDRÁS: Arthur Betz (1905-1985) 137 ILON GÁBOR: Mithay Sándor 70 éves 137 WESSETZKY VILMOS: Az Egyiptológusok Nemzetközi Szövetségének IV. kongresszusa Münchenben, 1985-ben 138 ERDÉLYI ISTVÁN: Jubileumi konferencia Szent Method halálának 1100. évfordulóján. Nyitra - Bøeclav, 1985. 139 KOVÁCS TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1984-85. évi működéséről 139 KOVÁCS LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1985. évben 140 IRODALOM 142 KEMENCZEI TIBOR: Rihovský, J., Lovcicky. Jungbronzezeitliche Siedlung in Mähren. Materialen zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie Bd. 15. 142 KEMENCZEI TIBOR: Furmanek, V., Die Anhänger in der Slowakei. PBF Abt. XI. Bd. 3. 142 SZABÓ MIKLÓS: Hoepfner, W., Das Hierothesion des Königs Mithridates I. 143 SZABÓ MIKLÓS: Blázquez, J. M., Religiones prerromanas 143 NAGY ÁRPÁD MIKLÓS: Ulf, Ch., Das römische Lupercalienfest (Impulse der Forschung 38.) 144 BERECZKY TAMÁS: Produccion y comercio del aceite en la antigüedad. Segundo Congreso Internacional (Sevilla, 24 -28 Febrero 1982.) 144 B. BÓNIS ÉVA: Grünewald, M., Die Funde aus dem Schutthügel des Legionslagers von Carnuntum RLiÖ XXXII. 145 CSEH JÁNOS: Horedt, K.,Siebenbürgen in spätrömischer Zeit 146 KISS ATTILA: Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa 146 JAKABFFY IMRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1985. 148 1986 / 2. füzet 165 TARTALOMJEGYZÉK 166 TANULMÁNYOK 171 SZ. KÁLLAY ÁGOTA: Későbronzkori edénydepot Battonya határában 171 BARKÓCZI LÁSZLÓ: 3. századi vésett díszű üvegek Pannóniából 178 CSEH JÁNOS: Adatok Kengyel környékének 5 - 6. századi települési viszonyaihoz. (A gepida településkutatás történetéhez.) 202 KÖZLEMÉNYEK 219 GÁSPÁR DOROTTYA - SALAMON ÁGNES: Rómaikori lakatok magyar múzeumokban 219 KOVÁCS LÁSZLÓ: A tiszaluc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 11. századi magyar temető. (Előzetes jelentés) 230 VÁLYI KATALIN: Árpád-kori falusi építmények a szeri monostor területéről 236 MIKLÓS ZSUZSA: 15. századi telepnyomok Vácott a Széchenyi utcában 249 VÖRÖS ISTVÁN: Egy 15. századi ház állatcsontlelete Vácott 267 SZEMLE 269 KÁDÁR ZOLTÁN: Fülep Ferenc (1919-1986) 269 CS. SÓS ÁGNES: Salamon Ágnes (1923-1986) 274 KISS ATTILA: Szabó János Győző (1929-1986) 275 HORVÁTH LÁSZLÓ: Archäologische Forschungen im Jahre 1985. Szerk.: Czeglédy Ilona 276 IRODALOM 305 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXV. 305 KŐSZEGI FRIGYES: Mozsolics A., Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely 307 T. DOBOSI VIOLA: Schmider, B., Les industries lithiques du paléolithique supérieur en Ile-de France 308 SZABÓ MIKLÓS: Martini, W., Das Gymnasium von Samos (Samos XVI.) 309 SELLYE IBOLYA: Mariën, M. E., L'Empreinte de Rome. Belgica Antiqua 309 KISS ATTILA: Kaltofen, A., Studien zur Chronologie der Völkerwanderungszeit in südöstlichen Mitteleuropa 311 KISS GÁBOR: Daim, F. - Lippert, A.,Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge 312 HOLLNÉ GYÜRKY KATALIN: Valter, I., Romanische Sakralbauten Westpannoniens. "Burgenland Mosaik" 313 HOLL IMRE: Habovstiak, A., Stredoveká dedina na Slovensku. SNM Fontes VII. 314 HOLL IMRE: Nekuda, V., Mstenice. Zaniklá stredoveká ves. I. 314

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 113. ÉVFOLYAM (1986)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:30
Last Modified: 20 Mar 2017 08:03
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/384

Actions (login required)

Edit Item Edit Item